Mit navn er Susan Hart. Jeg dimitterede som cand. psych. fra Københavns Universitet i januar 1988, og har siden da arbejdet som psykolog indenfor både voksen, børne- og familieområdet. I januar 2016 blev jeg indskrevet som Ph.D. studerende på Ålborg Universitet, hvor det er min plan at indgå i et forskningsdesign i udviklingen og sammenhængen mellem tre vurderingsmetoder: Det neuroaffektive mentaliseringsinterview til forældre, Marschack Interaction Method of Psychometrics til samspilsobservation og Emotional Development Scale til 4-12 årige børn.

Ud fra min praksiserfaring har jeg haft en pionertrang til at forstå menneskets følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale udvikling, og hvordan vi som mennesker balancerer og udvikler os gennem både ressourcer og sårbarheder. Det har været en evig længsel for mig, at finde løsninger på, hvordan vi har mulighed for at udvikle vores mestringskompetencer gennem de ressourcefyldte mennesker vi møder på vores vej og herigennem få mulighed for at støttes igennem eventuelle både relationsskabte- og livstruende traumer.

Jeg har derfor siden midt i 1990’erne, i samarbejde med Marianne Bentzen, udviklet neuroaffektiv udviklingspsykologi som et ”landkort” eller navigationsredskab til at forstå menneskets personlighedsudvikling. Med andre ord, hvad der bedst støtter os, uanset alder, for at vi kan bevare psykisk balance, når vores selvreguleringsfærdigheder og mestringsstrategier trues, og hvordan vi udvikler psykisk resiliens til at klare de udfordringer, som vi mennesker dagligt udsættes for. I løbet af det sidste år har jeg været med til at udvikle forældretræningsprogrammet Forældre på alle strenge og børnegruppetræningsprogrammet NUSSA.Jeg er klinisk psykolog og specialistgodkendt af Dansk Psykologforening i psykoterapi og børnepsykologi og supervisorgodkendt i børnepsykologi.

I 2002 begyndte jeg at afholde seminarer og kurser i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi og jeg har siden da afholdt foredrag og kurser såvel i Danmark, Norge, Sverige og Finland.

I disse år vægter jeg efteruddannelser og certificering i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier og i NeuroAffektiv Psykoterapi; sidstnævnte i samarbejde med psykoterapeut Marianne Bentzen.

For at holde mit fag ved lige har jeg i mindre omfang gruppesupervision af psykologer og andre faggrupper både i forhold til vurdering og intervention. Efterhånden som et stigende antal fagpersoner bliver certificeret i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi prioriteres gruppesupervisionen i forhold til disse grupper.Millantibusda seriatu Susan Hart autem. Alia quament, Susan Hart quam quate doluptatem dolorere odiciist, Susan Hart volut autatqui as quo videm Susan Hart is restio consequo dolum haritaquia voluptatium Susan Hart adit libus, ommoluptas coremperum aut etur repe volorum ium exero quatibu Susan Hart santio. Rum hictiam nus.
Harchit volut porro Susan Hart quidit ulparis aboremquos exped Susan Hart magnis vit aut am nis adi debis ipsum Susan Hart ius, vene volorrovidel et, Susan Hart quiducil eossiti atioris sitaspe Susan Hart ditatum necus sequaspid Susan Hart