Certificeringshold i forbindelse med den 1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier

2015 // Hold 1
 
       

Anja Nørgaard Vinther Schmidt

Region Midtjylland. Cand. Psych.
Beskæftigelsesområde (nuværende): børn og unge ved socialpsykiatriske institutioner i region midt.

Ydelser: supervision, undervisning, observation og organistationsudvikling.

E-mail
Anja.ibsen@gmail.com

 

Birgit Flindt Andersen

Aut. Cand. Psyk. Behandlingsleder Danners børn Hjortholm

E-mail
biand@frederikssund.dk

 

Christiane Stokholm

Psykolog, arbejder i kommunalt regi. Roskilde.

E-mail
christianestokholm@gmail.com

       
   
       

Christina Kamper Kingod

Cand. Psych. Autoriseret. Arbejder med børn, unge og familier i Nordsjælland

Supervision, undervisning, observation og psykologiske undersøgelser.

E-mail
ckamperkingod@gmail.com

 

Caroline M. L. Hørmann Kolmos

Specialskolelærer med børn med generelle indlæringsvanskeligheder i Nyborg.

Videncenterkonsulent med fokus på inklusionsprocesser på almenskolerne i Nyborg Kommune.

E-mail
cmlk@nyborg.dk

 

Helena Turunen

Hesteassisteret terapi og rideterapi, Helios i Nordsjælland. Børn- og familieterapeut

Familierådgivning og terapi med børn Supervision til fagpersoner

E-mail
arjahelenadk@hotmail.com

       
   
       

Herdis Lauritsen

Familieterapeut i Slagelse Familiecenter.

E-mail
herla@slagelse.dk

 

Katrine Sandbo Fischer

Specialpædagogisk vejleder i Næstved Vuggestue + børnehave.

E-mail
katfi@naestved.dk

 

Lene Ahrens Larsen

Specialpædagogisk vejleder i Næstved Vuggestue + børnehave.

E-mail
leala@naestved.dk

       
   
       

Malene Due Andersen

Specialskolelærer og videnscenterkonsulent i Nyborg Kommune, Kommunal videnscenter.

E-mail

 

Suzzie Espanner

Cand.Pæd. Pæd. Psych. Underviser og supervisor. Roskilde.
Projekt-A-Holdet, Alternativ til anbringelse. Kognitiv, hypno og DAT terapi.

E-mail
suzzie@projekt-a-holdet.dk

 

Annamarie Bundgård

Thisted. Psykoterapeut

Unge, Familieterapi, Par & Individuel terapi og Personale supervision.

E-mail
amb@familiekrise.dk

       
   
       

Hanne Laugaard-Jacobsen

Neonatal sygeplejerske, Psykoterapeut i privatpraksis, Familie-psykoterapeut MPF. Nordjylland.

Spædbarnsterapi og Sandplayterapeut.

E-mail
laugaardjacobsen@me.com

www.laugaard-jacobsen.dk

 

Lene Rønn

Folkeskolelærer og familieterapeut. Ålborg.

Arbejder med familier, børn og unge.

E-mail
terapi@leneroenn.dk

 

Susanne Damm

Pædagog og familieterapeut, Sandplay, Imago parterapeut, Hypnoterapi. Ålborg.

Arbejder med: familier og børn.

E-mail
susanne@roenndamm.dk

       
   
       

Anne Mette Mosdal

Sundhedsplejerske. Kalundborg kommune.

Spæd- og skolebørn. Gruppeleder for kvinder med fødselsdepression.

E-mail
annemette.mosdal@
kalundborg.kommune

 

Annette Carlsen

Pædagogisk leder i Bevægelseshaven i Hørve. Institution for 0 - 6 årige.

Arbejder med børn med særlige udfordringer indskrevet på ”mildt specialiserede” pladser.

E-mail
aca@odsherred.dk

 

Helle Flink

Dagtilbudsleder i Bevægelseshaven, 0 – 6 års institution med mild specialisering. Hørve.

E-mail
hfl@odsherred.dk

       
   
       

Mai-Britt Hansen

Pædagogisk behandler på Halsnæs Heldagsskole
Bh. kl. – udsk.

E-mail
mbh18a@gmail.com

 

Pauline Bruun

Pædagog. Selvstændig.Hundested.

Certificeret Theraplay terapeut

E-mail
paulinepiabruun@gmail.com

 

Anni Poulsen

Lektor og ICDP-underviser (UCN.act2learn), Nordjylland

E-mail
ANP@ucn.dk 

E-mail
Anniove@mail.dk

       
   
       

Dorthe Langberg

Sundhedsplejerske i Norddjurs Kommune
Gravide, 0-3 årige og udenlandske familier.

E-mail
Dorl@Norddjurs.dk

 

Marianne Fuusager

Socialpæd,, psykoterapeut. Afdelingsleder på Bøgen, Nordjylland

Arbejder for VISO, er selvstændig superviser, terapeut og underviser.

E-mail
fuus@live.dk

 

Mai-Britt Ellebæk Jensen

Specialpædagogisk konsulent. Syd Als.
Privat dagpleje helt små. dagplejekonsulent.dk 

E-mail
mb.ellebaek@gmail.com

       
     
       

Nancy Thane Mikkelsen

Souschef Skanderborg Dagpleje  
Vejledning ift. børn i udsatte positioner.

E-mail
nancy.mikkelsen@
skanderborg.dk

 

Rikke Møller

Afdelingsleder på Specialinstitutionen Bøgen. Nordjylland.
Specialpædagog, psykoterapeut, supervisor. Viso specialist.

E-mail
Rfro-fb@aalborg.dk

 

 

       
2015 // Hold 2
   
       

Gitte S. Madsen

Cand. Psych. Autoriseret
Pædagogisk Psykologisk
og Sundhedsfaglig rådgivning
Billund Kommune

E-mail
gsm@billund.dk

 

Gudbrandur Arni Isberg

Selvstændig psykolog hos
Salfraediradgjofin, Island
www.salfraedingar.is

Specialist i klinisk psykologi

E-mail
gudbrandurarni@simnet.is

 

Heidi Maj Rasmussen

Dagtilbudsleder  
Børnehuset Spiren
Køge Kommune

E-mail
heidi.maj.rasmussen@koege.dk

         
   
       

Rikke Katrine Halse

Cand.pæd. psych autoriseret
Greve Kommune
Rådgivning og vejledning,
supervision, psykologiske
undersøgelser, KAT og
undervisning.

E-mail
gismo2482014@gmail.com

 

Trine Hacke

Leder Roskilde
Kvindekrisecenter.
Arbejder med kvinder
og børn, i krise.

E-mail
trineh@roskilde.dk

 

Mariann Hjelm Nielsen

Sygeplejerske med
diplom i forebyggelse
og sundhedsfremme.
Familieplejer

E-mail
mpnielsen@dbmail.dk

       
   
       

Christian Ingerslev Overvad

Supervisor/Familiepleje
og Socialfaglig konsulent
Silkeborg kommune. 
Privat regi:
supervision, undervisning.
Målgruppe: familier, børn
og unge.

E-mail
christianingerslev.overvad@silkeborg.dk

christianovervad@hotmail.com

 

Mary á Argjaboda

Selvstændig Psykoterapeut MPF
chok traume terapeut. 
Terapi med børn/unge/voksen
- par og familier.
Supervision, underviser.

E-mail
mary@argjaboda.dk

 

Lotte Froda

Specialpædagogisk konsulent,
0-6 års området.
Odsherred Kommune
Fagcenter Dagtilbud og
Uddannelse.

E-mail
lof@odsherred.dk

       
   
       

Pia Lyhne 

Kropsterapeut og
socialrådgiver. 
Familiebehandler i
Lysningen BOF
Varde kommune

E-mail
pipe@varde.dk

 

Pia Lundsteen

Karlslunde Dagskole
Souschef, speciallærer,
Narrativ samtaleterapeut

Arbejder med børn med
særlige udfordringer
Og deres familier.
Undervisning af personale.

E-mail
pia@karlslundedagskole.dk

 

Sonja Andersen

Sundhedsplejerske
Odsherred Kommune

Arbejder med spæd- og skolebørn

E-mail
soan@odsherred.dk

         
   
         

Line Pedersen

Døgnplejekonsulent
Fredericia kommune.
Arbejder med godkendelse,
matchning og supervision
til plejefamilier.

E-mail
Line.pedersen@fredericia.dk

 

Anne Houmann Johansen

Århus Kommune
Sundhedsplejerske i
Udsat boligområde,
Gravide og familien med  
0-6 årige børn

E-mail
anhjo@aarhus.dk

 

Anja Pettersson

Cand.psych. aut.
Pædagogisk Psykologisk
og Sundhedsfaglig Rådgivning
Billund Kommune

E-mail
ape@billund.dk

         
   
         

Line Udby Bjorholm

Socialpædagog og
familiebehandler
Flexhuset
Langeland Kommune.
Arbejder med børn og familier

E-mail
lub@langelandkommune.dk

 

Tove Pedersen

Sundhedsplejerske
Odsherred Kommune
Sorggrupper for 12- 18 årige
og grupper for kvinder
med fødselsdepression

E-mail
tpe@odsherred.dk

 

Sanne Aborg Nielsen

AKT-vejleder
Familieklasselærer
Arbejder primært med
børn og familier.
Kursusvirksomhed omkring
opstart af "Familieklasse"
på skoler.

Bosiddende på Stevns.

E-mail
sanneaborg@gmail.com

         
   
         

Anita Eidnes

Psykologspesialist
Norge

E-mail
aeidnes@broadpark.no

 

Maja í Geil

Pædagog
Esbjerg Kommune

E-mail
Majageil1960@gmail.com

 

Ulrike Andersen

Specialpædagog Mosegarden
Syddjurs kommune

E-mail
ulan@syddjurs.dk

E-mail
sol@odsherred.dk

         
   
         

Linda Berggren Wilson

Socialpædagog

E-mail
privat@tulippa.com

 

Mette Skjødt

Privatpraktiserende
sundhedsplejerske og
familiebehandler
Alle tiders Familieliv
www.alletidersfamilieliv.dk

E-mail
mette@alletidersfamilieliv.dk

 

Marie Louise Mathiesen

Behandlingsstederne Søbæk

E-mail
annette@soebaek.dk

         
     
         

Niels O Dalsgaard

Behandlingsstederne Søbæk

E-mail
annette@soebaek.dk


 

Bessi Bjarnason

Familie og psykoterapeut
Marte Meo supervisor
Mennandi Samskifti
Saltangará Færøerne

E-mail
bessib@olivant.fo

 

 

       
2016 // Hold 1        
       
   
         

Ann-Dorthe Petersen

SE- og gruppe terapeut,
supervisor og underviser.
Grunduddannelse sygeplejerske
Områder; børn og familier,
adoption, chok og traume,
psykiatri og pårørende.
Privat praktiserende i
Østjylland/ Århus.
Arbejder deltid som
familiebehandler.

www.psykoterapiaarhus.dk

E-mail
annd.petersen@gmail.com

 

Tea Thyrre Sørensen

Musikpædagog, certificeret
coach (ISTDP-metoden)
og selvstændig konsulent
og underviser.
NUSSA-træner og underviser,
Forældre på alle strenge.
Speciale: kompetenceudvikling
og supervision i dagtilbud med
neuroaffektivt afsæt


E-mail:
tea@thyrresoerensen.dk

 

 

Dorthe M. N. Agervig

Familiehuset,
Frederikshavn Kommune
Familiekonsulent

E-mail:
dmna@frederikshavn.dk

       
   
       
Helle Olsen

Familiehuset,
Frederikshavn Kommune
Familiekonsulent

E-mail:
heon@frederikshavn.dk
  Kristian Jakobsen

Centerafdelingen, Tåsingeskolen,
Svendborg Kommune

E-mail:
kristian_jakobsen@hotmail.com
 

Linda Falk Larsen

Byhaveskolen,
Svendborg Kommune
Lærer samt
pædagogisk konsulent

E-mail:
lindafalk73@gmail.com

       
   
       

Mette Kirstine Nørgaard Sloth

Sundhedsplejerske i
Thisted kommune
i ”Familien I Vækst”,
som er et tværfagligt
indsatsområde til
sårbare førstegangsgravide.

E-mail:
mkns@thisted.dk

 

Anita Wøldike

Sundhedsterapeut, Bornholm

E-mail:
awoeldike@gmail.com

 

Annette Esmann Nielsen

Åkanden, Ringsted Kommune
Leder

E-mail:
aes@ringsted.dk

       
   
       

Pernille Gildsig

Center For Familiepleje,
Københavns kommune
cand. psych.

E-mail:
v235@sof.kk.dk
gildsig@gmail.com

 

Susanne Thorn

Børnehuset Bryggen
Pædagog med bat. i
psykologi fra DPU

E-mail:
susanne@minpost.dk

 

Tom Lasse Virik

Sandefjord, Norge
Selvstendig terapeut og
underviser. 
Godkjent: Barnevernspedagog,
Bedriftsøkonom BI,
Cand. mag (UiO),
Stud. polit (nåværende, NTNU)

www.kunstprosessen.com

E-mail:
kunstprosess@gmail.com

       
   
       

Bolette Juul Jensen

Elmehuset/ Køge Kommune
Familiebehandler

E-mail:
bolette.j.jensen@koege.dk

 

Henning Jensen

Familiekonsulent i PFI
Guldborgsund Kommune

E-mail:
hje@guldborgsund.dk

 

Jeanette Gundoph Meilgaard

Familiekonsulent i PFI
Guldborgsund Kommune

E-mail:
jgr@guldborgsund.dk

       
   
       

Johnny Grivne

Familiekonsulent i PFI
Guldborgsund Kommune

E-mail:
jeca@guldborgsund.dk

 

Sussie Vallesholm

Familiekonsulent i PFI
Guldborgsund Kommune

E-mail:
sva@guldborgsund.dk

 

Natalia Piróg Jensen

Cand.psych
PPR Lejre Kommune

E-mail:
natalia.pirog.jensen@icloud.com

       
2016 // Hold 2        
       
   
         

Ann Nilsson Madsen

Familiebehandlingen
Vestjylland

E-mail:
mildeann@hotmail.com

 

Randi Lund Schelde
 

Ansat Kolding Kommune, BFU
Understøttende og Booster forløb 0-6 år

E-mail:
ykranl@Kolding.dk
randischelde@hotmail.com

 

Anne-Mette Støvring

Aalborg
Ergoterapeut HPH,
Special pæd. Konsulent

E-mail:
Annemette.stovring@gmail.com

         
   
         

Marie Bek

Herning
Psykolog (Aut)
Herning Ungdomspsykiatrisk
Ambulatorium

E-mail:
mariebek@hotmail.com

 

Dorthe Rask

8700 Horsens
Dagtilbudsleder
Daginstitutionen Midtby

E-mail:
doras@horsens.dk

 

Glennie Steenberg

Fyn
Familieterapi/Familieterapeut

E-mail:
glenniesteenberg@gmail.com

         
   
         

Hanne Berthelsen

Sydjylland
Psykologisk konsulent,
Pædagogik og Undervisning
Esbjerg Kommune

E-mail:
Hanne.berthelsen@hotmail.dk

 

Nanet Nielsen

Langeskov
Psykolog

E-mail:
nanet86@sol.dk

 

Tina Nyholm

Fyn
Supervisor i dagplejen

E-mail:
nyholm1967@gmail.com

         
   
         

Anne Madsen

7100 Vejle
Socialpædagog

E-mail:
annmadsen@hotmail.com

 

Stine Madsen

7100 Vejle
Socialpædagog/Familiekonsulent

E-mail:
stimadsen@hotmail.com

 

Karen Sørensen

Børne- og Ungeforvaltningen
Københavns Kommune
Udviklingskonsulent

Mobil: 21168925

E-mail:
karen@inkluderet.dk

         
   
         

Miriam Worm Jensen

Selvstændig konsulent med
familiebehandling og samværsopgaver

E-mail:
miriamwormjensen@gmail.com

 

Rikke Gonsalves

Roskilde

E-mail:
rikkegons@gmail.com

 

Christina Andersen

Frederiksberg, København
Familieterapeut

E-mail:
Psykoterapeut2008@hotmail.com

         
   
         

Lone Eliasson Eller

Storkøbenhavn
Døgnbehandling småbørn /familier

E-mail:
lone.eller@hotmail.com

 

Jannie Petersen

Storkøbenhavn
Socialpædagog og
Familiekonsulent

E-mail:
pet.jannie@gmail.dk

 

Sahar Afshar

København
Social udsatte

E-mail:
sahar.afshar84@gmail.com   

         
   
         

Margit Maria Knuthsen

København
Tale-hørelærer, specialområdet,
pædagog, exam. Speciallærer,
Marte Meo terapeut/ICPD

E-mail:
Arbejde: zd39@buf.kk.dk
Privat: knuthsen@mail.dk

 

Birgitte Louise Stavnbo

Specialinstitution og Videncenter
Tengslemark 0 -6 år
Odsherred Kommune
Dagtilbudsleder/leder Tengslemark,
konsultere institutioner i nærområdet,
til observationsopgaver og sparring.

E-Mail:
bilst@odsherred.dk

 

Rikke Marquard

Halsnæs Kommune
Familiebehandler / Narrativ Terapeut 

E-mail:
Rikkemq@gmail.com

         
       
         

Rikke Seest

Halsnæs Kommune
Familieterapeut / arbejder som familiebehandler

E-mail:
Rikbf@halsnaes.dk

       
2017 // Hold 1
   

 

       

Sanne Juliussen

Forstander på Bülowsvej –
for Børn og Familier

Mail:
skj@bulowsvej.dk

 

Mette Maindal

Familiekonsulent
Tilknyttet Forældreværkstedet
i Haderslev
Socialpædagog
Psykoterapeut

Mail:
maindalm@gmail.com

 

Susi Lindahl

Centerleder børn og unge
Horsens Kommune

Mail:
susi@tafat.dk
 

         
   
         

Hanne Grønbech

Selvstændig psykoterapeut MPF,
supervisor - og underviser ved
Hildebrand Instituttet.

Mail:
hannegronbech1@gmail.com

 

Maiken Rishøj

Pæd. Leder & souschef
Ballerup kommune. 
Arbejder med børn og familier
indenfor 0-5 års området. 

Mail:
mri@balk.dk 

 

Rosa Brøgger

Socialpædagog - familiekonsulent
Kunstterapeut
Arbejder i Forældreværkstedet
i Haderslev Kommune

Mail:
rblo@haderslev.dk

         
   
         

Karina Hjelmager

Stedfortræder
Pædagogisk tilsyn i Den kommunale
Dagpleje Morsø Kommune

Mail:
Karina.hjelmager@morsoe.dk

 

Dorit Jensen Coleman

Storkøbenhavn
Ballerup
Flygtninge børn og familier
Socialt udsatte børn
Tosprogskonsulent

Mail:
rit@balk.dk

 

Anne Weilbach Holm

pædagog på Akut døgninstitution
Bulowsvej for Børn og familier,
Desuden certificeret Marte meo terapeut

Mail:
anh@bulowsvej.dk

         
   
         

Hanne Ravnborg Jensen

Ansat som leder for dagplejen
Morsø kommune.

Mail:
hanne.jensen@morsoe.dk

 

Susanne Poulsen

Skolepædagog på
Specialskolen Byhaven
Svendborg

Mail:
sukaae@hotmail.com
 

Gitte Balslev Skovmøller

Ergoterapeut, Miljøterapeut
Alle fagmoduler i pædagogisk
diplomuddannelse
Samværskonsulent

Mail: gittebalslevskovmoeller@gmail.com

         
   
         
Helle Munk Kristensen

Pædagogisk konsulent
PPR, Thisted kommune
Tlf. 21256958

Mail:
hmk@thisted.dk
 

Pia Robertson

Svendborg 
Lærer på Æblegården –
socialpædagogisk opholdssted, Årslev

Mail:
robertson@webspeed.dk
 

 

Leda Holt

Uddannet lærer/ tale- høre lærer
Certificeret ICDP underviser.
Arbejder i BCK med viden
om børn med særlige behov.

Mail:
leholt@kk.dk

         
     
         

Tone Sedberg

Psykologspesialist
Norge

Mail:
tonelone@online.no

 

Marianne K. Johansen

Psykoterapeut MPF
Senior kanditat v. Jung institutet.
Arbejder som Børn- og ungekonsulent.
Haderslev

www.mj-psykoterapeut.dk

Mail:
Flovt@mail.tele.dk