Tilbage til Igangværende projekter

Fra neuroner til relationelle samspil
Neuroaffektiv udviklingspsykologi for pædagoger og pædagogstuderende

Der har været efterspørgsel efter en bog om neuroaffektiv udviklingspsykologi, der retter sig specifikt til pædagoger og pædagogstuderende. Derfor har lærer på Københavns professionshøjskole, Dorte Rudi Andersen, som har undervist pædagogstuderende i 17 år, accepteret at være konsulent på denne kommende udgivelse. Bogen er en revidering af bogen Neuroaffektiv udviklingspsykologi -til gymnasiet, og er således tilpasset til såvel pædagogstuderende og pædagoger, som arbejder indenfor daginstitutionsområdet.

Tidsperspektiv:
Forventet udgivelse: Efterår 2019

Indholdsfortegnelse:

Forord af Dorte Rudi Andersen

Indledning
Kapitel 1: Sammenhængen mellem arv og miljø for følelsesmæssig udvikling
1.1. Børns medfødte temperament
1.2. Forældrenes asymmetriske ansvar
1.3. Pædagogens asymmetriske ansvar
1.4 Præsentation af Benjamin, Malene og Tobias
Boks: Vigtige eksperimenter
Vigtige begreber om arv og miljø
Øvelser: Pædagogrelaterede øvelser vedrørende temperament
Spørgsmål: Vedr. Tobias, Malene og Benjamin
Boks: Relevans for pædagogisk praksis

Kapitel 2. Den treenige hjerne
2.1. De mentale organiseringsniveauer
Udvikling på det autonome niveau
Udvikling på det limbiske niveau
Udvikling på det neokortikale niveau
Kritiske modningsperioder
2.2. ”Windows of opportunity”
2.3. Den nærmeste udviklingszone
2.4. Betydning af mentale organiseringsniveauer for pædagogisk praksis
Boks: Vigtige begreber om mentale organiseringsniveauer
Boks: Relevans for pædagogisk praksis

Kapitel 3. Det autonome niveau
3.1. Barnets medfødte evne til at kommunikere og synkronisere sig med andre
3.2. Dannelsen af samhørighedsbånd
3.3. Makro- og mikroregulering
3.4. Synkronisering og fælles opmærksomhed
3.5. Spejlneuroner
3.6. Makro- og mikroregulering i daginstitutionen
3.7. Relevante hjernestrukturer til autonom regulering
Hjernestammen
Det retikulære aktiveringssystem Det autonome nervesystem
Det autonome nervesystem
Vagusnerven, trillingenerven og ansigtsnerven
Lillehjernen
Thalamus
Hypothalamus
3.8. Mødet med Benjamin i daginstitutionen
Boks: Vigtige eksperimenter
Om synkronisering
Still-face eksperimentet
Boks: Vigtige begreber om synkroniseringsprocesser
Filmklip: Mor og Aaron
Mor og Knud, mor og Olivia
Øvelser: Pædagogrelaterede øvelser vedørerende afstemningsprocesser Spørgsmål: Vedr. Tobias, Malene og Benjamin om autonom regulering
Boks: Relevans for pædagogisk praksis

Kapitel 4. Det limbiske niveau
4.1. Empatisk sansning
4.2. Tilknytningsadfærd
4.3. Trygge og utrygge tilknytningsmønstre
4.4. Tilknytningsmønstre i daginstitutionen
4.5. Relevante hjernestrukturer til limbisk regulering
Insula
Amygdala
Hippocampus
Gyrus cinguli
4.6. Mødet med Malene i daginstitutionen
Boks: Vigtige eksperimenter
Konsekvensen af moderdeprivation
Spejlneuroner
Strange Situation Test
Boks: Vigtige begreber om tilknytningsprocesser
Filmklip Mor og Knud
Mor og Magdalene, mor og Sasan
Øvelse: Pædagogrelaterede øvelser vedørerende tilknytning
Genopfyldningscirklen
Spørgsmål: Vedr. Tobias, Malene og Benjamin om limbisk regulering
Boks: Relevans for pædagogisk praksis

Kapitel 5. Det præfrontale niveau
5.1. Social refereren
5.2. Skam, skyld, stolthed, samvittighed og moral
5.3. Venskaber, gruppetilhørsforhold og gruppefællesskab
5.4. Legens betydning
5.5. Udvikling af symboliseringsevne og mentalisering
5.6. Pædagogik indenfor barnets nærmeste emotionelle udviklingszone
5.7. Relevante hjernestrukturer til præfrontal regulering
Frontallapperne
Parietallapperne
Præfrontal cortex
5.8 Mødet med Tobias i daginstitutionen
Boks: Vigtige eksperimenter
The Visual Cliff
Selvgenkendelse
Skam/stolthed
Marsh Mellow-eksperimentet
Broccoli-eksperimentet
Theory of Mind-eksperimentet
Boks: Vigtige begreber om symboliserings- og mentaliseringsevne
Filmklip: Marcus, Sasan, Kaja
Øvelse: Pædagogrelaterede øvelser vedørerende mentalisering
Spørgsmål: Vedr. Tobias, Malene og Benjamin om præfrontal regulering
Boks: Relevans for pædagogisk praksis

Kapitel 6. Den livslange udvikling
6.1. Den psykologiske arv og tilknytningens betydning fra vugge til grav
6.2. Manglende følelsesmæssig udvikling og menneskets selvbeskyttelsesstrategier 6.3. Udvikling af selvregulering ud fra den nærmeste udviklingszone
6.4. Pædagogens indfyldelse på den livslange udviklingsproces
Boks: Vigtige eksperimenter
Forskellen på ubevidst og bevidst hukommelse
Boks: Vigtige begreber om selvreguleringskapacitet og selvbeskyttelsesstrategier
Øvelse: Pædagogrelaterede øvelser vedørerende selvregulering og selvbeskyttelse
Spørgsmål: Vedr. Tobias, Malene og Benjamin
Boks: Relevans for pædagogisk praksis
Kritik af neuroaffektiv udviklingspsykologi

Afslutning

Litteraturfortegnelse