Tilbage til Igangværende projekter

Fra vurdering til interventionsplan
– Neuroaffektive udviklingspsykologiske vurderingsmetoder

Bogen er en monografi skrevet af Susan Hart, men med få kapitler skrevet af andre forfattere eller med Susan Hart som den ene forfatter.

Bogens omfang: Ca. 250-300 sider.

Tidsperspektiv:
Forventet udgivelse: Efterår 2019

Indholdsfortegnelse:

Forord

Kapitel 1: Introduktion v/ Susan Hart

Del 1: Neuroaffektiv udviklingspsykologi som teoretisk forståelsesramme
Kapitel 2: Neuroaffektiv udviklingspsykologi v/ Susan Hart
Kapitel 3: De neuroaffekive kompasser v/ Susan Hart:
Opsamling

Del 2: Kvantitative vurderingsmetoder af barnet og dets relationelle miljø
Kapitel 4: Emotional Development Scale (EDS) v/Susan Hart
Kapitel 5: Emotional Mentalizing Scale (EMS) v/ Susan Hart
Kapitel 6: Marschak Interaction Method of Psychometrics (MIM-P) v/ Susan Hart
Kapitel 7: Den neuroaffektive analyse v/ Susan Hart og Marianne Bentzen
Opsamling

Del 3: Kvalitative vurderinger af barnet og dets relationelle miljø
Kapitel 8: MIM analyse ud fra de neuroaffektive kompasser v/ Marie Olsen-Kludt og Annie Jakobsen.
Kapitel 9: Kvalitativ vurdering af familiesamspil v/ Susan Hart:
Kapitel 10: Kvalitativ vurdering af mentale organiseringer v/ Susan Hart
Kapitel 11: Fra vurdering til interventionsplan evt. v/ Rikke Schwartz
Opsamling

Del 4: Forskningsresultater ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk vinkel af barnet og dets relationelle miljø v/ Susan Hart
Kapitel 12: Forskningsmetode og design
Kapitel 13: Resultater
Kapitel 14: Diskussion af resultater og fremtidsperspektiver
Afslutning