Tilbage til Igangværende projekter

Udvikling af hjælpemidler til læring og analyse
- Neuroaffektiv analyse som app

I forbindelse med Marianne Bentzen og Susan Harts udvikling af materialet: Neuroaffektiv analyse, som i dag har resulteret i et skriftligt analyseredskab, som forefindes som pjecer med henholdsvis en enkel og en udvidet analyse samt vejledninger til begge, har de haft et stort ønske om, at udvikle dette materiale til en elektronisk udgave og til en app. På den webbaserede platform skal man ud fra scoringer af funktionsniveau hos et barn eller en voksen præsentere nærmeste følelsesmæssige udviklingszone samt de ressourcer og sårbarheder, der skal medtænkes i interventioner, samt give ideer til aktiviteter og interventioner.

Platforme til app’en tænkes at være Windows, Linux, Mac og diverse tablets. Evt. kan mobiltelefoner anvendes til indtastning af scoringer.

App’en tænkes at indeholde to, evt. tre, lag i stigende sværhedsgrad, hvor hvert lag kræver en adgangskode, som man får adgang til efter et mindre træningsforløb. Første lag indeholder beregninger fra den enkle pjece: Neuroaffektiv analyse. Andet lag tilføjer beregninger fra den udvidede pjece: Neuroaffektiv analyse. Sidste lag er forbeholdt brugere, der indgår i forskning, og som har demonstreret tilstrækkelig pålidelighed (reliabilitet) i scoring. 

Skitse over den kommende web-apps funktioner:

  1. Først indsætter brugeren anonyme case-oplysninger i et spørgeskema, og scorer barnets eller den vokses følelsesmæssige og personlighedsmæssige funktionsniveau ud fra 15 spørgsmål, det vil sige fem spørgsmål på hvert af de tre neuroaffektive niveauer.
  1. Herefter aktiveres app’ens lag 1, hvor den foretager en række udregninger med fokus på den generelle balance i personligheden samt ”den nærmeste udviklingszone”, det vil sige det udviklingsområde, hvor en pædagogisk eller psykoterapeutisk intervention bedst kan støtte personlighedsmæssig udvikling.
  1. Anonymiserede informationer fra case-oplysninger, samt udregninger og inspirationer til interventionsformer, tilbydes i det efterfølgende afsnit om interventioner og behandlingsplan. Sårbarheder fra scoringerne præsenteres sammen med case oplysninger om barnets eller den voksnes aktuelle problemer, mens ressourcer fra scoringen præsenteres sammen med udviklende og fremmende faktorer fra case oplysningerne. Her har brugeren desuden plads til selv at indføre refleksioner og interventioner, samt enkel anonymiseret journalføring med præcisering af de anvendte interventioner, der fungerede bedst i det konkrete forløb. Resultater vises i en ’skydeskive’ udgave af de neuroaffektive kompasser med akser.
På lag 2 udvides informationerne fra lag 1 med scores for høj og lav funktion ved hvert af de 15 spørgsmål. Ud fra de samlede scoringer og besvarelser tilbydes supplerende udregninger og information om barnets eller personens øvrige udviklingsområder, ressourcer, sårbarheder, og arten af de områder der for indeværende ikke kan trænes, men som skal rummes eller indrammes i udviklingsprocessen.