Tilbage til Igangværende projekter

Neuroaffektiv ledelse

Der har været stor efterspørgsel efter lederbogen Ledelse mellem hjerte og hjerne. På Hans Reitzels Forlags opfordring er Susan Hart og Marianne Bentzen i gang med at skrive en light udgave af Ledelse mellem hjerte og hjerne, som bliver en udgave, der ikke indeholder andres kapitler og hvor der er arbejdet med en sproglig forenkling af teorien omkring neuroaffektiv ledelse. Bogen forventes udgivet i 2020.

Tidsperspektiv:
Forventet udgivelse: 2020

Indholdsfortegnelse

Introduktion til neuroaffektiv ledelse Indholdsfortegnelse

Forord

Indledning

 Kapitel 1: Den fødte leder

Kapitel 2:                                                                                                                                   Empati, dynamik og læringsperspektiver i lederens personlighedsudvikling

Kapitel 3:
Neuroaffektive processer i gruppedannelse og voksenliv og lederens udvikling af reflekterende mentalisering

Kapitel 4:
En køn fordeling af lederevner

Kapitel 5:
Udviklende teamledelse – integration af sociale motivationssystemer ud fra en systemcentreret model

Kapitel 13:
Mellemmenneskelige relationer i offentlig ledelse

Efterskrift