Certificerede fagpersoner // 2017 // hold 1

Certificeringshold i forbindelse med den 1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier

Sanne Juliussen

Forstander på Bülowsvej –
for Børn og Familier

Mail:
skj@bulowsvej.dk

Mette Maindal

Familiekonsulent
Tilknyttet Forældreværkstedet
i Haderslev
Socialpædagog
Psykoterapeut

Mail:
maindalm@gmail.com

Susi Lindahl

Centerleder børn og unge
Horsens Kommune

Mail:
susi@tafat.dk

Hanne Grønbech

Selvstændig psykoterapeut MPF,
supervisor – og underviser ved
Hildebrand Instituttet.

Mail:
hannegronbech1@gmail.com

Maiken Rishøj

Pæd. Leder & souschef
Ballerup kommune.
Arbejder med børn og familier
indenfor 0-5 års området.

Mail:
mri@balk.dk

Rosa Brøgger

Socialpædagog – familiekonsulent
Kunstterapeut
Arbejder i Forældreværkstedet
i Haderslev Kommune

Mail:
rblo@haderslev.dk

Karina Hjelmager

Stedfortræder
Pædagogisk tilsyn i Den kommunale
Dagpleje Morsø Kommune

Mail:
Karina.hjelmager@morsoe.dk

Dorit Jensen Coleman

Storkøbenhavn
Ballerup
Flygtninge børn og familier
Socialt udsatte børn
Tosprogskonsulent

Mail:
rit@balk.dk

Anne Weilbach Holm

pædagog på Akut døgninstitution
Bulowsvej for Børn og familier,
Desuden certificeret Marte meo terapeut

Mail:
anh@bulowsvej.dk

Hanne Ravnborg Jensen

Ansat som leder for dagplejen
Morsø kommune.

Mail:
hanne.jensen@morsoe.dk

Susanne Poulsen

Skolepædagog på
Specialskolen Byhaven
Svendborg

Mail:
sukaae@hotmail.com

Gitte Balslev Skovmøller

Ergoterapeut, Miljøterapeut
Alle fagmoduler i pædagogisk
diplomuddannelse
Samværskonsulent

Mail: gittebalslevskovmoeller@gmail.com

Helle Munk Kristensen

Pædagogisk konsulent
PPR, Thisted kommune
Tlf. 21256958

Mail:
hmk@thisted.dk

Pia Robertson

Svendborg
Lærer på Æblegården –
socialpædagogisk opholdssted, Årslev

Mail:
robertson@webspeed.dk

Leda Holt

Uddannet lærer/ tale- høre lærer
Certificeret ICDP underviser.
Arbejder i BCK med viden
om børn med særlige behov.

Mail:
leholt@kk.dk

Tone Sedberg

Psykologspesialist
Norge

Mail:
tonelone@online.no

Marianne K. Johansen

Psykoterapeut MPF
Senior kanditat v. Jung institutet.
Arbejder som Børn- og ungekonsulent.
Haderslev

www.mj-psykoterapeut.dk

Mail:
Flovt@mail.tele.dk