Certificerede fagpersoner // 2015 // hold 1

Certificeringshold i forbindelse med den 1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier

Anja Nørgaard Vinther Schmidt

Region Midtjylland. Cand. Psych.
Beskæftigelsesområde (nuværende): børn og unge ved socialpsykiatriske institutioner i region midt.

Ydelser: supervision, undervisning, observation og organistationsudvikling.

E-mail
Anja.ibsen@gmail.com

Birgit Flindt Andersen

Aut. Cand. Psyk. Behandlingsleder Danners børn Hjortholm

E-mail
biand@frederikssund.dk

Christiane Stokholm

Psykolog, arbejder i kommunalt regi. Roskilde.

E-mail
christianestokholm@gmail.com

Christina Kamper Kingod

Cand. Psych. Autoriseret. Arbejder med børn, unge og familier i Nordsjælland

Supervision, undervisning, observation og psykologiske undersøgelser.

E-mail
ckamperkingod@gmail.com

Caroline M. L. Hørmann Kolmos

Specialskolelærer med børn med generelle indlæringsvanskeligheder i Nyborg.

Videncenterkonsulent med fokus på inklusionsprocesser på almenskolerne i Nyborg Kommune.

E-mail
cmlk@nyborg.dk

Helena Turunen

Hesteassisteret terapi og rideterapi, Helios i Nordsjælland. Børn- og familieterapeut

Familierådgivning og terapi med børn Supervision til fagpersoner

E-mail
arjahelenadk@hotmail.com

Herdis Lauritsen

Familieterapeut i Slagelse Familiecenter.

E-mail
herla@slagelse.dk

Katrine Sandbo Fischer

Specialpædagogisk vejleder i Næstved Vuggestue + børnehave.

E-mail
katfi@naestved.dk

Lene Ahrens Larsen

Specialpædagogisk vejleder i Næstved Vuggestue + børnehave.

E-mail
leala@naestved.dk

Malene Due Andersen

Specialskolelærer og videnscenterkonsulent i Nyborg Kommune, Kommunal videnscenter.

E-mail

Suzzie Espanner

Cand.Pæd. Pæd. Psych. Underviser og supervisor. Roskilde.
Projekt-A-Holdet, Alternativ til anbringelse. Kognitiv, hypno og DAT terapi.

E-mail
suzzie@projekt-a-holdet.dk

Annamarie Bundgård

Thisted. Psykoterapeut

Unge, Familieterapi, Par & Individuel terapi og Personale supervision.

E-mail
amb@familiekrise.dk

Hanne Laugaard-Jacobsen

Neonatal sygeplejerske, Psykoterapeut i privatpraksis, Familie-psykoterapeut MPF. Nordjylland.

Spædbarnsterapi og Sandplayterapeut.

E-mail
laugaardjacobsen@me.com

www.laugaard-jacobsen.dk

Lene Rønn

Folkeskolelærer og familieterapeut. Ålborg.

Arbejder med familier, børn og unge.

E-mail
terapi@leneroenn.dk

Susanne Damm

Pædagog og familieterapeut, Sandplay, Imago parterapeut, Hypnoterapi. Ålborg.

Arbejder med: familier og børn.

E-mail
susanne@roenndamm.dk

Anne Mette Mosdal

Sundhedsplejerske. Kalundborg kommune.

Spæd- og skolebørn. Gruppeleder for kvinder med fødselsdepression.

E-mail
annemette.mosdal@
kalundborg.kommune

Annette Carlsen

Pædagogisk leder i Bevægelseshaven i Hørve. Institution for 0 – 6 årige.

Arbejder med børn med særlige udfordringer indskrevet på ”mildt specialiserede” pladser.

E-mail
aca@odsherred.dk

Helle Flink

Dagtilbudsleder i Bevægelseshaven, 0 – 6 års institution med mild specialisering. Hørve.

E-mail
hfl@odsherred.dk

Mai-Britt Hansen

Pædagogisk behandler på Halsnæs Heldagsskole
Bh. kl. – udsk.

E-mail
mbh18a@gmail.com

Pauline Bruun

Pædagog. Selvstændig.Hundested.

Certificeret Theraplay terapeut

E-mail
paulinepiabruun@gmail.com

Anni Poulsen

Lektor og ICDP-underviser (UCN.act2learn), Nordjylland

E-mail
ANP@ucn.dk

E-mail
Anniove@mail.dk

Dorthe Langberg

Sundhedsplejerske i Norddjurs Kommune
Gravide, 0-3 årige og udenlandske familier.

E-mail
Dorl@Norddjurs.dk

Marianne Fuusager

Socialpæd,, psykoterapeut. Afdelingsleder på Bøgen, Nordjylland

Arbejder for VISO, er selvstændig superviser, terapeut og underviser.

E-mail
fuus@live.dk

Mai-Britt Ellebæk Jensen

Specialpædagogisk konsulent. Syd Als.
Privat dagpleje helt små. dagplejekonsulent.dk

E-mail
mb.ellebaek@gmail.com

Nancy Thane Mikkelsen

Souschef Skanderborg Dagpleje
Vejledning ift. børn i udsatte positioner.

E-mail
nancy.mikkelsen@
skanderborg.dk

Rikke Møller

Afdelingsleder på Specialinstitutionen Bøgen. Nordjylland.
Specialpædagog, psykoterapeut, supervisor. Viso specialist.

E-mail
Rfro-fb@aalborg.dk