Vil du opdateres på kommende kurser?
Se docenten.dk og tilmeld dig nyhedsbrevet.

1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier
- med mulighed for certificering

Den 1-årige efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi
med børn og familier er rettet mod psykologer, pædagoger, sundhedsplejersker,
socialrådgivere, lærere og psykoterapeuter, der til
daglig arbejder med børn og familier.

Efteruddannelsens formål er at få et grundigt kendskab til den NeuroAffektive Udviklingspsykologi bl.a. gennem de Neuro Affektive Kompasser, så det bliver muligt, at arbejde mere målrettet med både vurderings- og behandlingsopgaver eller blot blive bedre til at arbejde med børn og børnegrupper i ens daglige arbejde.

Klik her for mere information (docenten.dk)

 

Tid: Næste hold starter i oktober 2017
Sted: Kalundborg Vandrerhjem (Ophold og forplejning på Kalundborg Vandrerhjem, betales direkte til vandrerhjemmet.)
Pris:
Prisen pr deltager for efteruddannelsesforløbet: 25.500,- kr. ekskl. moms.
Prisen pr deltager for certificeringsmodulet: 10.000,- kr. ekskl. moms.
(Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage)
Tilmelding: docenten.dk
Ved tilmelding betales et depositum på 4.000,-kr. ekskl. moms.
Tilmeldingsfrist og betaling af restbeløb: Senest 3 måneder inden efteruddannelsens start, altså d. 10.7.2017. Tilmeldingen er først gyldig ved indbetaling af depositum.

Forældre på alle strenge – få musikken til at spille

Otte dages oplæring i at blive træner i Forældre på alle strenge.

Forældretræningsprogrammet er baseret på neuroaffektiv udviklingspsykologi og henvender sig til:

  • Sundhedsplejersker, pædagoger og andre faggrupper, der har kontakt med forældre, der ønsker at støtte deres børn i at udvikle og forbedre basale færdigheder og kontaktformer.
  • Professionelle, der til daglig arbejder med familiebehandling, hvor programmet kan bruges som supplement til den mere dybtgående familiebehandling
  • Professionelle der arbejder med plejefamilier

Forældretræningsprogrammet retter sig mod forældre, der ønsker at støtte deres børn i at udvikle og forbedre deres følelsesmæssige- og sociale kompetencer.

Klik her for mere information - forældrestrenge.dk

Klik her for mere information om kommende kurser (docenten.dk)

NUSSA
- Et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram

For 3-12 årige børn, der handler om at opbygge og styrke børns følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem struktureret leg.

NUSSA er en forkortelse for Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret
Social Aktivitet og kommer af nogle af de elementer, som det udviklingsbaserede børnegruppeprogram er inspireret af.

NUSSA har neuroaffektiv udviklingspsykologi som teoretisk forståelsesramme og legeprogrammet er inspireret fra alverdens lege, som har fokus på strukturerede lege, der kan øge emotionelle og sociale kompetencer. 

Det udviklingsbaserede børnegruppeprogram kan benyttes af lærere og pædagoger, der har fx inklusion for øje og kræver et oplæringskursus på i alt 7 dage, fordelt over 4 måneder.

Klik her for mere information - nussa.dk

Klik her for mere information om kommende kurser (docenten.dk)