Vil du opdateres på kommende kurser?
Se docenten.dk og tilmeld dig nyhedsbrevet.

1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier
- med mulighed for certificering

Den 1-årige efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier er rettet mod psykologer, pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, lærere og psykoterapeuter, der til daglig arbejder med børn og familier.

Efteruddannelsens formål er at få et grundigt kendskab til den neuroaffektive udviklingspsykologi bl.a. gennem de neuroaffektive kompasser, så det bliver muligt, at arbejde mere målrettet med både vurderings- og behandlingsopgaver eller blot blive bedre til at arbejde med børn og børnegrupper i ens daglige arbejde.

Klik her for mere information (docenten.dk)

 

Tid: Næste hold starter i marts 2018
Sted: Danhostel Kalundborg
Pris:
Prisen pr deltager for efteruddannelsesforløbet: 25.500,- kr. ekskl. moms.
Prisen pr deltager for certificeringsmodulet: 10.000,- kr. ekskl. moms.
(Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage)
Tilmelding: docenten.dk
Ved tilmelding betales et depositum på 4.000,-kr. ekskl. moms.
Tilmeldingsfrist og betaling af restbeløb:Senest 3 måneder inden efteruddannelsens start, altså d. 19.12.2017. Tilmeldingen er først gyldig ved indbetaling af depositum.

Forældre på alle strenge – få musikken til at spille

Otte dages oplæring i at blive træner i Forældre på alle strenge.

Forældretræningsprogrammet er baseret på neuroaffektiv udviklingspsykologi og henvender sig til:

  • Sundhedsplejersker, pædagoger og andre faggrupper, der har kontakt med forældre, der ønsker at støtte deres børn i at udvikle og forbedre basale færdigheder og kontaktformer.
  • Professionelle, der til daglig arbejder med familiebehandling, hvor programmet kan bruges som supplement til den mere dybtgående familiebehandling
  • Professionelle der arbejder med plejefamilier

Forældretræningsprogrammet retter sig mod forældre, der ønsker at støtte deres børn i at udvikle og forbedre deres følelsesmæssige- og sociale kompetencer.

Klik her for mere information - forældrestrenge.dk

Klik her for mere information om kommende kurser (docenten.dk)

NUSSA
- Et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram

For 3-12 årige børn, der handler om at opbygge og styrke børns følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem struktureret leg.

NUSSA er en forkortelse for Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret
Social Aktivitet og kommer af nogle af de elementer, som det udviklingsbaserede børnegruppeprogram er inspireret af.

NUSSA har neuroaffektiv udviklingspsykologi som teoretisk forståelsesramme og legeprogrammet er inspireret fra alverdens lege, som har fokus på strukturerede lege, der kan øge emotionelle og sociale kompetencer. 

Det udviklingsbaserede børnegruppeprogram kan benyttes af lærere og pædagoger, der har fx inklusion for øje og kræver et oplæringskursus på i alt 7 dage, fordelt over 4 måneder.

Klik her for mere information - nussa.dk

Klik her for mere information om kommende kurser (docenten.dk)

1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Personlighedsudvikling og Psykoterapi

interventioner til nærmeste udviklingszone 2018
- med mulighed for certificering

Den 1-årige efteruddannelse i Neuroaffektiv Personlighedsudvikling og Psykoterapi henvender sig til psykologer, psykoterapeuter og andre, der
indgår i psykoterapeutiske opgaver med voksne og unge.

Efteruddannelsens formål er at få et grundigt kendskab til neuroaffektiv
udviklingspsykologi bl.a. gennem de Neuroaffektive Kompasser, så det
bliver muligt at arbejde mere præcist og målrettet med både vurdering,
evaluering og interventioner, samt få større indsigt og ejerskab af egne
personlighedsmæssige ressourcer.

Klik her for mere information (pdf)

 

Tid: Næste hold starter i april 2018
Sted: Danhostel Kalundborg
Pris:
Årskurset (uden certificering): I alt kr. 24.800,-)
Tilmelding: Tina Duelund: tdu@pc-data.dk
Ved tilmelding betales et depositum på 4.000,-kr. ekskl. moms.
Tilmeldingsfrist og betaling af restbeløb: 7. januar 2018