Neuroaffektive supervisionsmetoder

Som en naturlig forlængelse af publikationen Fra vurdering til interventionsplan – Neuroaffektive udviklingspsykologiske vurderingsmetoder er der planlagt en publikation om neuroaffektive supervisionsmetoder. Formålet med bogen er at tilbyde en vifte af forskellige metoder til at undersøge ressourcer, problemområder.

Denne publikation udvikles sammen med psykoterapeut Marianne Bentzen med fokus på neuroaffektive supervisionsmodeller.

Målgruppe:
Fagpersoner der arbejder med supervision og interventionsopgaver i forhold til pædagogiske og behandlingsmæssige tiltag til børn, unge, voksne og/eller familier.

Tidsperspektiv:
Forventet udgivelse 2022