Emotional Development Scale (EDS)

Emotional Development Scale, som udvikles i samarbejde med Hogrefe A/S, blev i løbet af sommerferien 2016 udsendt til anden afprøvning. I januar 2017 viste det sig, at Hogrefe havde modtaget ca. 230 datasæt, men forudsætningen for standardiseringen er 400 datasæt. Derfor skal 10 psykologistuderende over sommeren 2017 afprøve testen på ca. 100 børn og forhåbentlig vil tidligere og nye afprøvere blandt ansatte psykologer gerne være med til yderligere afprøvning.

Læs mere

Neuroaffektivt mentaliseringsinterview

I samarbejde med psykolog Anne Blom Corlin er psykologerne Knud Hellborn, Jesper Birck og Susan Hart i gang med at udvikle det neuroaffektive mentaliseringsinterview (NMI). Der udvikles et interview til forældre, gravide forældre, unge og voksne. Forældreinterviewet er færdiggjort til afprøvning, mens der foreligger færdige udkast til gravide forældre, unge og voksne. Hensigten med interviewet er, at alle fagpersoner skal kunne anvende det på deres målgruppe, som enten er teenagere, voksne eller forældre, for at kunne sige noget om den interviewedes mentaliseringsevne. Interviewet skal kunne tages på ca. 30-45 minutter og filmes, så man i ro og mag kan score interviewet efterfølgende. Interviewet er et struktureret interview, hvor hvert spørgsmål scores ud fra en 0-4 punkts skala. Udgangspunktet for skalaen er, at man vurderer mentaliseringen ud fra såvel indholdet i det sagte og det tilhørende kropssprog, følelsesmæssigt engagement osv.


Læs mere

Den Neuroaffektive Billedbog 2
- Tilknytning, socialisering og mentalisering

Marianne Bentzen & Susan Hart

Den neuroaffektive billedbog skrevet af Marianne Bentzen var en stor succes. Så stor, at hun og jeg har besluttet, at den skal have en efterfølger, som handler om den følelsesmodning, der sker i den normale udvikling fra ca. 2-20 års alderen. Vi vil anvende den samme illustrator som i den første billedbog.

Manuskript er indleveret til Hans Reitzels Forlag og bogen forventes udgivet i oktober 2017.

Læs mere

PhD Projekt Susan Hart

Fra januar 2016 - juli 2018 er jeg indskrevet som PhD studerende på Ålborg Universitet. Mit formål med PhD studiet er, at se om det er muligt, ud fra en neuroaffektiv forståelse, at udvikle, implementere, standardisere, validere og evidensbasere vurderingsmetoder, der skal kunne påpege hensigtsmæssige interventioner og effektmålinger for, om et barn kommer i følelsesmæssig trivsel.

Læs mere

Neuroaffektiv ledelse

Der har været stor efterspørgsel efter lederbogen Ledelse mellem hjerte og hjerne. På Hans Reitzels Forlags opfordring er Susan Hart og Marianne Bentzen i gang med at skrive en light udgave af Ledelse mellem hjerte og hjerne, som bliver en udgave, der ikke indeholder andres kapitler og hvor der er arbejdet med en sproglig forenkling af teorien omkring neuroaffektiv ledelse. Bogen forventes udgivet i efterår 2018.

Læs mere

Supervisionsbog

Jeg er sammen med Marianne Bentzen ved at udvikle den første bog om neuroaffektive supervisionsmodeller. Målgruppen til supervisionsbogen er alle fagpersoner der arbejder med supervision og interventionsopgaver i forhold til pædagogiske og behandlingsmæssige tiltag til børn, unge, voksne og/eller familier. Formålet er at tilbyde en vifte af forskellige metoder til at undersøge ressourcer, problemområder. Fundamentet til bogens tilblivelse bliver skabt på to kursusdage om neuroaffektiv supervision i august 2016 som gentages i juni 2017. Bogen forventes færdig i begyndelsen af 2019.

 

Brætspil

Marianne Bentzen og jeg er i gang med at udvikle et brætspil, så der er mulighed for at få en mere legende tilgang, til at få den neuroaffektive teori lidt hurtigere og nemmere ”ind under huden”. Målgruppen til brætspillet er alle fagpersoner, der arbejder med pædagogiske tiltag, psykoterapi og familieintervention. Brætspillets formål er, som ovenfor nævnt, primært at give fagpersoner på alle niveauer en engagerende og legende indføring i de menneskelige erfaringsrum ud fra de neuroaffektive kompasser, og er desuden tænkt som en mulig støtte til egentlig undervisning af fagpersonale samt til psykoedukation af visse klientgrupper.

Når vi er længere i processen, vil vi skrive mere udførligt om brætspillet og tidsperspektivet for dets udgivelse.