Kommende bogudgivelser

Leg og følelsesmæssigudvikling
Neuroaffektiv udviklingspsykologi i pædagogisk praksis

Efter udviklingen af NUSSA, som er et struktureret børnegruppetræningsprogram, hvor man igennem leg træner børnegrupper i emotionelle og sociale kompetencer ud fra deres nærmeste emotionelle udviklingszone, fik vi lyst til at skrive en praksisrelateret bog til pædagoger og pædagogstuderende. I bogen ønsker vi at fremhæve legens betydning i forhold til udviklingen af barnets følelsesmæssige og sociale kompetencer. Bogen teoretiske ramme er neuroaffektiv udviklingspsykologi, men hovedfokus er, hvordan man gennem simple børnelege, kan træne disse kompetencer. I bogen gives mange konkrete legeforslag, således at bogen er direkte omsættelig til pædagogisk praksis. NUSSA-underviserne i oplæringen til NUSSA-træner, psykolog Annie Jakobsen og socialpædagog Anne Larsen og Susan Hart har længe haft drømmen om at skrive denne bog, men først da lektor på pædagoguddannelsen/ Københavns Dorte Rudi Andersen, tilbød at være medforfatter, er denne længe ventede bog ved at blive en realitet.

Læs mere

Fra neuroner til relationelle samspil –
Neuroaffektiv udviklingspsykologi for pædagoger og pædagogstuderende

Der har været efterspørgsel efter en bog om neuroaffektiv udviklingspsykologi, der retter sig specifikt til pædagoger og pædagogstuderende. Derfor har Lektor på Københavns professionshøjskole, Dorte Rudi Andersen, som har undervist pædagogstuderende i 17 år, accepteret at være konsulent på denne kommende udgivelse. Bogen er en revidering af bogen Neuroaffektiv udviklingspsykologi -til gymnasiet, og er således tilpasset til såvel pædagogstuderende og pædagoger, som arbejder indenfor daginstitutionsområdet.

Tidsperspektiv:
Forventet udgivelse: Efterår 2019

Læs mere

Revidering af de to grundbøger:
 Hjerne, samhørighed, personlighed og Betydningen af samhørighed

Det er nu 12 år siden at de to grundbøger om neuroaffektiv udviklingspsykologi udkom på Hans Reitzels Forlag. Forlaget har flere gange spurgt om bøgerne skulle redigeres, så der kan udkomme en nyredigeret udgave af dem. Arbejdet er nu gået i gang og i stedet for at bestå af to grundbøger, udvides serien nu med tre.

Læs mere

Fra vurdering til interventionsplan
– Neuroaffektive udviklingspsykologiske vurderingsmetoder

Bogen er en monografi skrevet af Susan Hart, men med få kapitler skrevet af andre forfattere eller med Susan Hart som den ene forfatter.

Bogens omfang: Ca. 250-300 sider.

Tidsperspektiv:
Forventet udgivelse: Efterår 2019

Læs mere

Neuroaffektive supervisionsmetoder

Som en naturlig forlængelse af publikationen Fra vurdering til interventionsplan - Neuroaffektive udviklingspsykologiske vurderingsmetoder er der planlagt en publikation om neuroaffektive supervisionsmetoder. Formålet med bogen er at tilbyde en vifte af forskellige metoder til at undersøge ressourcer, problemområder.

Denne publikation udvikles sammen med psykoterapeut Marianne Bentzen med fokus på neuroaffektive supervisionsmodeller.

Læs mere

Neuroaffektiv ledelse

Der har været stor efterspørgsel efter lederbogen Ledelse mellem hjerte og hjerne. På Hans Reitzels Forlags opfordring er Susan Hart og Marianne Bentzen i gang med at skrive en light udgave af Ledelse mellem hjerte og hjerne, som bliver en udgave, der ikke indeholder andres kapitler og hvor der er arbejdet med en sproglig forenkling af teorien omkring neuroaffektiv ledelse. Bogen forventes udgivet i 2020.

Tidsperspektiv:
Forventet udgivelse: 2020

Læs mere

Andre projekter:

Brætspil

Marianne Bentzen og Susan Hart er så småt i gang med at udvikle et brætspil, så der er mulighed for at få en mere legende tilgang, til at få den neuroaffektive teori lidt hurtigere og nemmere ”ind under huden”. Målgruppen til brætspillet er alle fagpersoner, der arbejder med pædagogiske tiltag, psykoterapi og familieintervention. Brætspillets formål er, som ovenfor nævnt, primært at give fagpersoner på alle niveauer en engagerende og legende indføring i de menneskelige erfaringsrum ud fra de neuroaffektive kompasser, og er desuden tænkt som en mulig støtte til egentlig undervisning af fagpersonale samt til psykoedukation af visse klientgrupper. Når vi er længere i processen, vil vi skrive mere udførligt om brætspillet og tidsperspektivet for dets udgivelse.