Psykologiske aktiviteter

TBU – Team for børnepsykologiske undersøgelser
Teamet foretager forældreevne- og psykologiske undersøgelser af børn, hvis udvikling kan være truet og hvor sagsbehandleren skønner, at der er behov for en undersøgelse.

Undersøgelsen har til formål at vurdere barnets udviklingsniveau og dets behov for støtte, herunder at vurdere forældrenes mulighed for at varetage barnets omsorgsmæssige og udviklingsmæssige behov.

Den psykologiske udredning af et barn eller en familie forholder sig således til problemstillinger som fx forældrekompetence, skoleplacering, behandlingsbehov, barnets behov for samvær med forældre osv.

Erklæringen afleveres til kommunen med enten Susan Hart eller Rikke Schwartz som medunderskrivere, som garant for det psykologiske arbejde.

Børnepsykologisk undersøgelse
En bred klinisk psykologisk børneundersøgelse har til formål at belyse barnets udviklingsniveau, vanskeligheder og psykiske ressourcer med henblik på at vurdere barnets særlige behov for støtte.

Forældreevneundersøgelse
Forældreevneundersøgelsen har til formål at belyse barnets særlige behov og forældrenes evne til at imødekomme dem, herunder vurderes tilknytningen mellem barn og forældre.

KONTAKT
Du kan kontakte socialrådgiver Michael Baadsgaard med henblik på ydereliger drøftelse om en undersøgelse:
På telefon 4043 0234
eller skrive til følgende mailadresse: michael@michael-baadsgaard.dk.