Tidligere afholdte arrangementer

2002

29/5-2002:
Introduktion til neuroaffektiv udvikling. Foredrag i Børne- og familieterapeutisk selskab. Dansk Psykolog Forening

3/12-2002:
Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for psykologer. Kalundborg Vandrehjem

2003

6/3-2003:
Mulighedernes vindue. Hvordan tidlige følelsesmæssige skader sætter sig som varige spor i personligheden og hvordan støttes disse børn. Temaaften for plejeforældre. Hvidovre kommune

8.+9./4-2003:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. 2-dags seminar for psykologer. Roskilde Vandrerhjem.

12+13/6-2003:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. 2 seminardage på Annaborg. Børnerådgivningen Frederiksborg Amt.

10/9-2003:
Nye teorier og interventionsmuligheder i arbejdet med følelsesmæssigt belastede børn og unge. Temadag i KFBU

29/10-2003:
Hvordan udreder og vurderer man hvilken indsats der er behov for i de komplicerede børnesager? Temaaften for socialrådgivere på Courage.

11+12/11-2003:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. 2-dags seminar for psykologer. Roskilde Vandrerhjem.

17/11-2003:
Kropsrelateret psykoterapi i en neuroaffektiv udviklingspsykologisk forståelse. Temaaften. Dansk Psykologisk Selskab for kropsrelateret Psykoterapi.

24+25/11-2003:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. 2 seminardage for psykologer og familiebehandlere. Hillerød Kommunes familiebehandlingscenter.

8+9/12-2003:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. 2 seminardage for psykologer og psykiatere. Børnepsykiatrisk afdeling, Bispebjerg Hospital.

2004

19/4-2004:

Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for PPR, Lyngby Taarbæk Kommune

5/5-2004:
Introduktion til neuroaffektiv udvikling. Temaaften i det Danske Imago Institut.

10+11/5-2004:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. 2-dags seminar for psykologer. Roskilde Vandrerhjem.

19/5-2004:
Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for PPR, Århus Kommune.

10+24/6-2004:
Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursuseftermiddage for PPR, Kalundborg Kommune.

12/8-2004:
Nye teorier og interventionsmuligheder i arbejdet med følelsesmæssigt belastede børn. Heldagsskolen ”Villa Ro”, Tornved Kommune.

6+7/9-2004:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. 2-dags seminar for psykologer. Odense.

14/9-2004:
Betydningen af samhørighed og neuroaffektiv udvikling. Kursusdag for det Danske Imago institut

16/9-2004:
Mulighedernes vindue. Hvordan tidlige følelsesmæssige skader sætter sig som varige spor i personligheden og hvordan støttes disse børn. Temaaften for plejeforældre. Greve Kommune

19/10-2004:
Specialdagpleje til udsatte børn – set udfra en neuropsykologisk synsvinkel. Temaeftermiddag for socialrådgivere. Arrangør CAFABU. Rødovregård.

20/10-2004:
Neuroaffektiv udvikling. Neuropædagogik og børn med mutiple funktionsnedsættelser. Kursusdag på Djurslandsskolen.

9+10/11-2004:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. 2-dags seminar for psykologer. Roskilde Vandrerhjem.

2005

1/2-2005:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for PPR, Lyngby Taarbæk Kommune

8+9/2-2005:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. 2-dags seminar for psykologer. Roskilde Vandrerhjem.

4+5/3-2005:
Hjernens følelsesmæssige udvikling og den terapeutiske kontakt. 2 dags kursus sammen med kropspsykoterapeut Marianne Bentzen. Dansk Psykologisk Selskab for kropsrelateret Psykoterapi

8+9/4-2005:
Hjernens følelsesmæssige udvikling og den terapeutiske kontakt. 2 dags kursus for psykologer og psykoterapeuter. Afholdt sammen med kropspsykoterapeut Marianne Bentzen.

10/5-2005:
Mulighedernes vindue. Hvordan tidlige følelsesmæssige skader sætter sig som varige spor i personligheden og hvordan støttes disse børn. Temaaften for plejeforældre. Albertslund Kommune

31/5+1/6-2005:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. 2-dags seminar for psykologer. Roskilde Vandrerhjem.

7/6-2005:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for PPR, Lyngby Taarbæk Kommune

24+31/8-2005:
Nye teorier og interventionsmuligheder i arbejdet med følelsesmæssigt belastede børn. Temaaftner på Skoletilbuddet Amadas, Mullerup.

8/9-2005:
Mulighedernes vindue. Hvordan tidlige følelsesmæssige skader sætter sig som varige spor i personligheden og hvordan støttes disse børn. Temaaften for plejeforældre. Greve Kommune

5/10-2005:
Introduktion til neuroaffektiv udvikling. Foredrag for psykologer Region Fyns Amt.

11/10-2005:
Mulighedernes vindue. Hvordan tidlige følelsesmæssige skader sætter sig som varige spor i personligheden og hvordan støttes disse børn. Temaeftermiddag for plejeforældre. SL, Slagelse.

13/10-2005:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for psykologer, Region Sønderjylland.

25/10-2005:
Den tredelte hjerne. Temaformiddag for socialrådgivere, familiebehandlere og sundhedsplejersker. Tornved Kommunes Familiehus.

31/10+1/11-2005:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. 2-dags seminar for psykologer. Roskilde Vandrerhjem.

16/11-2005:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for Faxe Familiecenter.

17/11-2005:
Neuroaffektiv udvikling. Neuropædagogik og børn med mutiple funktionsnedsættelser. Kursuseftermiddag på Dybkærskolen.

2006

10+11/1-2006:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. 2-dags seminar for psykologer. Roskilde Vandrerhjem.

19/1-2006:
Den 3-delte hjerne – fejludvikling og diagnosticering. Kursusdag i Børne- og familieterapeutisk selskab. Dansk Psykolog Forening.

28/2-2006:
Kursusdag om introduktion til neuroaffektiv udvikling. Opholdsstedet Skovbærgården, Sjællands Odde.

3/3-2006:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi som baggrund for forståelsen og behandlingen af affektreguleringsvanskeligheder og relations- og personlighedsforstyrrelser. Psykoterapeutisk Workshop i Vejle Amt.

9 +10/3-2006:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdage for psykologer på familierådgivningen, Storstrøms Amt.

30/3-2006:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for pædagoger på familierådgivningen, Storstrøms Amt.

19/4-2006:
Relationer og hjerneprocesser i undervisning og læring. Syddansk VPC. Munkebjerg Hotel. Vejle.

20/4-2006:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for pædagoger på familierådgivningen, Storstrøms Amt.

27/4-2006:
Hjernens følelsesmæssige udvikling og den terapeutiske kontakt. Region Frederiksborg Amt. Dansk Psykolog Forening. Afholdes sammen med kropspsykoterapeut Marianne Bentzen.

2/5-2006:
Mulighedernes vindue. Hvordan tidlige følelsesmæssige skader sætter sig som varige spor i personligheden og hvordan støttes disse børn. Temaaften for plejeforældre. Rødovre, Lyngby, Gentofte og Herlev kommuner

18+19/5-2006:
Hjernens følelsesmæssige udvikling og den terapeutiske kontakt. Børne- og familieterapeutisk selskab. Dansk Psykolog Forening. Afholdes sammen med kropspsykoterapeut Marianne Bentzen.

22/5-2006:
Introduktion til neuroaffektiv udvikling. Gl. Hjortespring Skole. For PPR i Herlev.

24/5-2006:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for Faxe Familiecenter.

30/5-2006:
Mulighedernes vindue. Hvordan tidlige følelsesmæssige skader sætter sig som varige spor i personligheden og hvordan støttes disse børn. Temaformiddag for plejeforældre. SL, Slagelse.

6/6-2006:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi som baggrund for forståelsen og behandlingen af affektreguleringsvanskeligheder og relations- og personlighedsforstyrrelser. Børne- og ungdomspsykiatrien. Esbjerg.

14+15/8-2006:
Nye teorier og interventionsmuligheder i arbejdet med følelsesmæssigt belastede børn. Kursusdage i Rørby Skoles heldagstilbud.

1/9-2006:
Fortsættelseskursus om neuroaffektiv udvikling. Temadag for plejeforældre. SL, Slagelse.

14/9-2006:
Introduktionskursus i neuroaffektiv udvikling. Arrangeret af PPR/Røde Kro.

27/9-2006:
Introduktion til neuroaffektiv udvikling. Temaformiddag for Københavns Kommunes børne-familie institutioner.

28/9-2006:
Temaformiddag om neuroaffektiv udvikllingspsykologi. PPR Hillerød.

2/10-2006:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for psykologer i UK-forvaltningen. Vejle Amt.

5/10-2006:
Introduktion til neuroaffektiv udvikling. Skolehjemmet Skovgården. Fuglebjerg.

12/10, 9/11, 16/11, 23/11-2006:
Kursusrække for friskoler om neuroaffektiv udviklingspsykolgi og behandlingsmuligheder for børn med emotionelle skader. Arrangør: Nordskovens Friskole, Ringe.

26/10-2006:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Psykolog- og konsulentfunktionen. Københavns Amt.

31/10-2006:
Neuroaffektiv udvikling. Nørrebjergskolen. Odense.

1/11-2006:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Farum Familiehus.

6+7/11-2006:
Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi. CVU København.

10/11-2006:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi som baggrund for forståelsen og behandlingen af affektreguleringsvanskeligheder og relations- og personlighedsforstyrrelser. Børnepsykiatrisk afdeling Holbæk.

7/12-2006:
Foredrag om indsatser omkring børn, der har været udsat for seksuelle overgreb. Arrangør: SISO og Rigshospitalets Team for Seksuelt misbrugte børn. Konference i Fredericia.

2007

9+10/1-2007:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. 2-dags seminar for psykologer. Roskilde Vandrerhjem.

18/1-2007:
Om neuroaffektiv udviklingspsykolgi og behandlingsmuligheder for børn med emotionelle skader. Arrangør: Nordskovens Friskole, Ringe.

22/1-2007:
Om neuroaffektiv udviklingspsykologi og hvordan denne viden kan benyttes til at støtte plejebørn og plejefamilier. FABU København.

2/3-2007:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og intervention. Psykoterapeutisk Workshop i Vejle Amt.

15/3-2007:
Temaaften om neuroaffektiv udvikllingspsykologi. Pædagogisk møde. Årby Skole. Kalundborg.

22/3-2007:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og intervention. Psykoterapeutisk Workshop, Tranekær.

28/3-2007:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Behandlings- og opholdsstedet Bennebo.

30/3-2007:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for psykologer, Kreds Sydsjælland.

12/4-2007:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Arrangør: Neuropædagogisk netværk.

17/4-2007:
Mulighedernes vindue. Hvordan tidlige følelsesmæssige skader sætter sig som varige spor i personligheden og hvordan støttes disse børn. Temaaften for plejeforældre. Ballerup Kommune.

20/4-2007:
Neuroaffektiv udvikling. Nordgårdsskolen. Roskilde.

25/4-2007:
Temaaften om neuroaffektiv udvikllingspsykologi. Pædagogisk møde.         Specialklasserne i Holbæk Kommune.

10/5-2007:
Om neuroaffektiv udviklingspsykolgi og behandlingsmuligheder for børn med emotionelle skader. Arrangør: SL. Odense.

14/5-2007:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi som baggrund for forståelsen og behandlingen af affektreguleringsvanskeligheder og relations- og personlighedsforstyrrelser. Børne- og ungdomspsykiatrien. Bornholm.

30/5-2007:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for Familieværkstedet Nord. Århus.

11+12/6-2007:
Hjernens følelsesmæssige udvikling og den terapeutiske kontakt. 2 dags seminar. Afholdes sammen med kropspsykoterapeut Marianne Bentzen. Krogerup seminaret for voksenpsykiatrien.

13/8-2007:
De lærernemme “små grå”. Foredrag på pædagogisk dag for folkeskolelærere i Haderslev Kommune.

16/8-2007:
Betydningen af samhørighed og neuroaffektiv udvikling. Kursusdag for Dansk Imago Forening. Århus.

21/8-2007:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi som baggrund for forståelsen og behandlingen af affektreguleringsvanskeligheder og relations- og personlighedsforstyrrelser. Børne- og ungdomspsykiatrien. Esbjerg.

27/8-2007:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi som baggrund for forståelsen og behandlingen af børnepsykiatriske lidelser. Kursusdag i Nyborg for socialrådgivere ansat i børnepsykiatrien.

17/9-2007:
Temadag om betydningen af samhørighed, udvikling af følelsesmæssige processer og familieterapi. Børnefamiliecentret. Odder.

18/9-2007:
Temaaften om ADHD og neuroaffektiv udvikllingspsykologi. Specialklasserne i Holbæk Kommune.

27/9-2007:
Temadag om betydningen af samhørighed, udvikling af følelsesmæssige processer og familieterapi. Dyreby Familiecenter.

2/10-2007:
Mulighedernes vindue. Hvordan tidlige følelsesmæssige skader sætter sig som varige spor i personligheden og hvordan støttes disse børn. Temaaften for plejeforældre. Kalundborg Kommune.

10/10-2007:
Mulighedernes vindue. Om hvordan langvarige traumer påvirker barnets følelsesmæssige og neuroaffektive udvikling, og hvordan barnet udvikler følelsesmæssige kompetencer. Foredrag: CETT-Vejle.

15-19/10-2007:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og intervention. Foredrag for norske psykiatere og psykologer. Almagro. Spanien.

24/10-2007:
Temaaften om autisme og neuroaffektiv udvikllingspsykologi. Specialklasserne i Holbæk Kommune.

30/10-2007:
Neuroaffektiv udvikling. Nørrebjergskolen. Odense.

7/11-2007:
Foredrag om mulighedernes vindue. Introduktion til neuroaffektiv udvikling. Arrangør: Skolehjemmet Skovgården. Fuglebjerg.

14/11-2007:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for psykologer, Kreds Region Nordjylland. Ålborg.

19/11-2007:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for Folkeuniversitet. Ålborg.

20/11-2007:
Foredrag til temadag om ny viden og nye initiativer til den tidlige indsats.  . Arrangør: Servicestyrelsen.

21-22/11-2007:
BEVIDSTHEDSFORDYBELSE I PSYKOTERAPI – et kursus om neuroaffektiv udvikling, indre forfinelse og interpersonel resonans. 2 kursusdage med Kropspsykoterapeut Marianne Bentzen. København.

23/11-2007:
Hjerne og psyke, psykopatologi og psykoterapi belyst ud franudviklingspsykologiske og voksenpsykologiske perspektiver. Kursusdag for Foreningen af selvstændige psykologer.

24/ 11-2007:
Foredrag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Indlæg på kursus for psykologilærere. København.

3/12-2007:
Mulighedernes vindue. Om barnets neuroaffektive udvikling, og udvikling af følelsesmæssige kompetencer. Arrangør: Seminarer.dk. Sted: Scandic Hotel. Kolding.

5/12-2007:
Mulighedernes vindue. Om barnets neuroaffektive udvikling, og udvikling af følelsesmæssige kompetencer. Arrangør: Seminarer.dk. Sted: Scandic Hotel. Roskilde.

2008

10/1-2008:
Temaaften. Relationer og hjerneprocesser i undervisning og læring. Blovstrød Skole. Allerød.

16/1-2008:
Temaaften om autisme og ADHD og neuroaffektiv udvikllingspsykologi. Specialklasserne i Holbæk Kommune.

31/1-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for PPR+sagsbehandler+sundhedsplejersker. Kalundborg kommune.

7/2-2008:
Foredrag til temadag om ny viden og nye initiativer til den tidlige indsats. Odense. Arrangør: Servicestyrelsen.

25/2-2008:
Temaeftermiddag. Mulighedernes vindue. Om barnets neuroaffektive udvikling, og udvikling af følelsesmæssige kompetencer. Støttepædagoger i Gladsaxe Kommune.

27/2-2008:
Temadag om tilknytning. Odense. Arrangør: Statsforvaltningen Syddanmark.

6/3-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og intervention. Psykoterapeutisk Workshop, Århus.

11/3-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for psykologer. PPR+ familierådgivningen, Guldborgsund Kommune.

12/3-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for pædagoger, familierådgivningen, Guldborgsund Kommune.

27/3-2008:
Om betydningen af samhørighed og neuroaffektiv udvikling med udgangspunkt i den nyeste hjerneforskning.
CVU Hjørring seminarium.

31/3-2008:
Betydningen af samhørighed og neuroaffektiv udvikling. Kursusdag for specialbørnehaven Himmelhuset. Helsingør

1/4-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for psykologer. PPR+ familierådgivningen, Guldborgsund Kommune.

2/4-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for pædagoger, familierådgivningen, Guldborgsund Kommune.

3/4-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for Sundhedstjenesten. Helsingør Kommune.

8/4-2008:
Mulighedernes vindue. Hvordan tidlige følelsesmæssige skader sætter sig som varige spor i personligheden og hvordan støttes disse børn. Temaaften for plejeforældre. Ballerup Kommune.

10/4-2008:
Omsorgssvigt og neuroaffektiv udviklingspsykologi. Foredrag til Oustruplunds 25-års jubilæum med Kari Killén og Mette Frederiksen. Silkeborg.

11/4-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for ergoterapeuter, Dalum Landbrugsskole.
Menneskets følelsesmæssige udvikling med muligheder og begrænsninger.

14/4-2008:
Temaeftermiddag on neuroaffektiv udviklingspsykologi. Bakkegården. Retspsykiatrisk afdeling. Nykøbing Sjælland.

15/4-2008:
Temadag med brobygning mellem den nyere hjerneforskning og moderne udviklingspsykologi. Hvilken betydning har den nyere hjerneforskning for terapi og for den terapeutiske relation? Odense. Arrangører: Psykoterapeut Hanne Sørensen og psykiater Pia Just Andersen.

16/4-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for pædagoger, familierådgivningen, Guldborgsund Kommune.

21/4-2008:
Hjerne og psyke, psykopatologi og psykoterapi belyst ud fra udviklingspsykologiske og voksenpsykologiske perspektiver. Odense. Arrangør: Dansk Psykoterapeutisk Selskab. Dansk Psykolog Forening.

22/4-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for psykologer. PPR+ familierådgivningen, Guldborgsund Kommune.

23/4-2008:
Børns udvikling og følelsesmæssige hjerneprocesser. Foredragsformiddag for opholdssteder i Sorø og Kalundborg Kommuner. Sorø.

25/4-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og intervention. Foredrag for norske psykiatere og psykologer. Kristianssand. Norge. Arrangør: Sigmund Karterud.

30/4-2008:
Mulighedernes vindue. Om hvordan langvarige traumer påvirker barnets følelsesmæssige og neuroaffektive udvikling, og hvordan barnet udvikler følelsesmæssige kompetencer. Kursusdag for RCT og CETT-Vejle.

5/5-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for psykologistuderende. Århus Universitet.

6/5-2008:
Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi. Temaeftermiddag for PPR i Greve.

7-8/5-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og intervention. Kursusdage for PPR, Roskilde.

14/5-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for psykologer, Kreds Region Midt. Herning.

19/5-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi – udviklingstraumer og behandlingsmuligheder i forhold til børn udsat for svær omsorgssvigt. Keynote Lecture. Reykjavik. Island. Arrangør: Nordisk Forening modbørnemishandling og omsorgssvigt.

26/5-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for Folkeuniversitet. Ålborg.

28/5-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for psykologer+socialrådgivere+sundhedsplejersker. Allerød Kommune.

3-6/6-2008:
Utviklingspsykologi sett i lys av nyere hjerneforskning. Invitasjon til alle PPT kontorene. Gol, Norge. Arrangør: PPT tjenesten Norge.

10/6-2008:
Hjerne og psyke, psykopatologi og psykoterapi belyst ud fra udviklingspsykologiske og voksenpsykologiske perspektiver. Kursusdag for psykoterapeuter. Statsfængslet i Østjylland.

14/6-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Foredrag til Masterclass omkring Somatic Experiencing. Seminar over 3 dage med Dr. Peter Levine, Lars J. Sørensen, Susan Hart og Marianne Bentzen

16+17/6-2008:
Mindfulness og neuroaffektiv udviklingspsykologi i psykiatrien. 2 dags seminar. Afholdes sammen med kropspsykoterapeut Marianne Bentzen. Krogerup seminaret for voksenpsykiatrien.

19/6-2008:
Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi og intervention. Temaeftermiddag på Stolpegården. Gentofte.

26/6-2008:
Børns udvikling og følelsesmæssige hjerneprocesser. Kursusdag for familieplejekonsulenter. København.

19/8+28/10+25/11-2008:
Praktisk anvendelse af neuroaffektiv udviklingspsykologi for retarderede og emotionelt forstyrrede børn. Temaeftermiddage Sigrid Undset Skolen. Kalundborg.

21/8-2008:
Børns udvikling og følelsesmæssige hjerneprocesser. Kursusdag for sundhedsplejersker. Hjørring kommune.

 28-29/8-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. 2-dags kursus for støttepædagogkorpset. Guldborgsund Kommune.

1/9-2008:
Udviklingspsykologi set i lyset af nyere hjerneforskning. Kursusdag for PPR Odense.

2/9-2008:
Hvordan påvirker den relasjonelle virkelighet og traumer i barndommen den hjerneorganiske utviklingen hos barnet? Foredrag ved seminar om tilknytningsforstyrrelser og traumer. For Bufetat(statlig barnevern), RVTS (statlig utdanning for opplæring ift vold, traumer og overgrep) og R-BUP som er opplæringsinstans for psykisk helsevern for barn og unge. Bergen.

10/9-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og intervention. Kursusdag for Kreds Storstrøm. Dansk Psykolog Forening.

17-18/9-2008:
Børns udvikling og følelsesmæssige hjerneprocesser. 2-dags kursus for PPR, Frederikshavn Kommune.

22/9-2008:
Betydningen af samhørighed og neuroaffektiv udvikling i rehabilitering af voksne med senhjerneskader. Temaeftermiddag for Hjerneskadecentret. Odense.

23/9-2008:
Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi og intervention. PPR Glostrup.

24/9-2008:
Børns udvikling og følelsesmæssige hjerneprocesser. Kursusdag for børne- og familierådgivere i socialcentrene Københavns Kommune.

24/9-2008:
Kan tidlige skader/omsorgssvigt give varige neurologiske hjerneskader, og hvordan støtter vi som plejefamilier vores plejebørn/unge videre i livet til en god trivsel og udvikling. Temaaften for plejeforældre. Arr. Køge Kommune.

 23/10-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Temadag for PPR-psykologer, sagsbehandlere og sundhedsplejersker. Mariager Fjord Kommune.

27/10-2008:
Børns udvikling og følelsesmæssige hjerneprocesser. Kursusdag for sundhedsplejersker i Helsingør Kommune.

27/10-2008:
Kan tidlige skader/omsorgssvigt give varige neurologiske hjerneskader, og hvordan støtter vi som plejefamilier vores plejebørn/unge videre i livet til en god trivsel og udvikling. Temaaften for plejeforældre. Arr. FABU. Afholdes på Rødovregård.

30/10-2008:
Omsorgssvigt og neuroaffektiv udviklingspsykologi. Foredrag til årsmøde. Døgninstitutionsforeningen for børn og unge.

31/10-2008:
Neuropsykologisk vinkel om læringsbegreb og udvikling på institutioner for unge med særlige behov. Foredrag til årsmøde. Foreningen af uddannelsessteder under foreningsfællesskabet Ligeværd.

5/11-2008:
Neuroaffektiv udvikling. Nørrebjergskolen. Odense.

18/11-2008:
De “lærernemme små grå”. Foredrag for lærere og skoleledere. KFBU København.

20/11-2008:
Neuroaffektiv udvikling og tilknytning i en relationskontekst. Temaformiddag for neonatalsygeplejersker. Odense Kommunes Uddannelsescenter.

21/11-2008:
Hjernens følelsesmæssige udvikling og den terapeutiske kontakt. Region Frederiksborg Amt. Dansk Psykolog Forening.

24/11-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og børn med multiple funktionsnedsættelser. Temaeftermiddag for CVU midt-vest og VIA University College. Herning.

4/12-2008:
Neuroaffektiv udvikling. Hvordan kan vi bruge denne viden i forbindelse med voldtægtsofre. Nordisk lejr. Hillerød.

2009

7/1-2009:
Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdage til støttepædagoggruppen i Hjørring Kommune. Nordsøcentret i Hirtshals.

8/1-2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi – udviklingstraumer og behandlingsmuligheder i forhold til børn udsat for svær omsorgssvigt. Familiecentret Ålborg.

12/1-2009:
Neuroaffektiv udvikling for børn med socio-emotionelle vanskeligheder. Skolen ved Skoven. Faxe. Faxe Kommune.

15/1-2009:
Børns udvikling og følelsesmæssige hjerneprocesser. Temaformiddag ved PMT uddannelsen i Middelfart. Arrangeret af Servicestyrelsen.

27/1-2009:
Udviklingspsykologi set i lyset af nyere hjerneforskning. Kursusdag for PPR Greve.

28/1-2009:
Opfølgning om børns udvikling og følelsesmæssige hjerneprocesser. Foredragsformiddag for opholdssteder i Sorø og Kalundborg Kommuner. Sorø.

29/1-2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Temaeftermiddag for PPR-psykologer og andre faggrupper, Helsingør Kommune.

 4.+5./2-2009:
Hjernens følelsesmæssige udvikling og den terapeutiske kontakt. Godhavn Behandlingshjem.

16/2-2009:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. For støttepædagoger og sundhedsplejersker i Silkeborg Kommune.

 17/2-2009:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. For PPR psykologer i Silkeborg Kommune.

25/2-2009:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Familieinstitutionen Bülowsvej. Frederiksberg.

3/3-2009:
Foredrag om neuroaffektiv udviklingspsykologi i forbindelse med affektregulering og mentalisering. Landskonference for børne og ungdomspsykiatrien. Det Børne- og ungdomspsykiatriske hus i Odense.

5/3-2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Temadag på børneafdelingen, Hvidovre Hospital.

10.+11./3 – 2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og PPR-praksis. Kursusdage til videreuddannelse i specialistuddannelse. Selskab for pædagogisk psykologi. Dansk Psykolog Forening.

13/3-2009:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Skolehjemmet Undløse.

16.+17./3-2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi – udviklingstraumer og behandlingsmuligheder i forhold til børn udsat for svær omsorgssvigt. Kursusdag Toftemosegård.

23+25/3-2009:
Mindfulness og neuroaffektiv udviklingspsykologi i det psykoterapeutiske arbejde. 3 dags seminar. Afholdes sammen med kropspsykoterapeut Marianne Bentzen. Psykoterapeutforeningen.

30/3-2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og børn med funktionsnedsættelser. Asgårdsskolen. Ringsted.

1/4-2009:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. PPR-psykologer, Helsingør Kommune.

2.-3./4-2009:
Kursus om Theraplay. Afholdt af den finske børnepsykiater Jukka Mäkelä. Arrangeret af Rikke Schwartz og Susan Hart.

21/4-2009:
Børns udvikling og følelsesmæssige hjerneprocesser. Foredrag for Adoption og Samfund.

27/4-2009:
Debatforum om publikationen fra “Interaktion til relation”. Psykoanalytisk Forum. Med Cand. Psych. Rikke Schwartz.

28/4-2009:
Kan tidlige skader/omsorgssvigt give varige neurologiske hjerneskader, og hvordan støtter vi som plejefamilier vores plejebørn/unge videre i livet til en god trivsel og udvikling. Temaeftermiddag. Arr. FABU. Afholdes på Rødovregård.

 30/4-2009:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Familieinstitutionen Bülowsvej. Frederiksberg.

5.-7./5-2009:
Hjerne, meditation og psykoterapi – mindfulness i klinisk praksis. Kursusforløb med Kropspsykoterapeut Marianne Bentzen og meditationslærer Jens-Erik Risom.

6.-7./5-2009:
Kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Arr. til personalegruppen på Døgninstitutionen Hylleholt Husgerningsskole. Fakse Ladeplads.

18.-19./5-2009:
Hvordan omsorgsvigt påvirker hjernens udvikling gennem barndommen. Kursusdage for medarbejdere på behandlingsinstitutioner. Middelfart.

25/5-2009:
Kan tidlige skader/omsorgssvigt give varige neurologiske hjerneskader, og hvordan støtter vi som plejefamilier vores plejebørn/unge videre i livet til en god trivsel og udvikling. Temaaften for plejeforældre.

3.-5./6-2009:
Utviklingspsykologi sett i lys av nyere hjerneforskning. Invitasjon til alle PPT kontorene. Gol, Norge. Arrangør: PPT tjenesten Norge.

9.-10./6-2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og intervention. Flerfamilieskolen. København.

11.-13./6-2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Foredrag til Masterclass omkring Somatic Experiencing. Med Dr. Peter Levine og Marianne Bentzen.

22/6+29/6+7/9+30/9+25/11+16/12-2009:
Supervision i neuroaffektiv udviklingspsykologi og hvordan den omsættes til praksis. Familieværkstederne Bodøvej og Grenåvej. Århus Kommune.

3.-4./7-2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Oplæg til Masterclass omkring Somatic Experiencing. Med Dr. Peter Levine. Zürich, Schweiz.

18/8-2009:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. For PPR psykologer i Varde Kommune.

25.-26./8+ 6/10+ 1.-2./12 -2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og intervention. Familiecenterne i Favrskov Kommune.

31/8-2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og traumer. Temadag for medarbejdere på Dansk Røde Kors.

2.+3./9-2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og hvordan den omsættes til praksis. Arr. Familiecentret Agerholm. Assens. Afholdes på Vissenbjerg Kro

8/9-2009:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Arr. til personalegruppen Familiebehandlingen Herning. Afholdes på Vejers Strandhotel.

9/9-2009:
Kursusdag om psykoterapi og neuroaffektiv udviklingspsykologi. GI foreningen. København.

10/9-2009:
Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag til støttepædagoggruppen i Kommunen ved Mariager Fjord.

14.-15./9-2009:
Neuroaffektiv psykodynamisk psykoterapi i praksis – Vurdering, Miljøbaseret terapi og Individuel terapi. Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer. To-dags seminar i Odense.

16/9+28/10-2009:
Kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi og hvordan den omsættes til praksis. Opholdsstedet Birkehuset i Jyderup

17/9-2009:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Holmstrupgård. Brabrand.

22.-23./9-2009:
2-dags kursus i introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi. Koordinationsgruppen på Fyn for fagpersoner i konkrete sager vedrørende børn udsat for psykisk/fysisk omsorgssvigt.

24/9-2009:
Foredrag om neuroaffektiv udviklingspsykologi i forbindelse med affektregulering og mentalisering. Landskonference for Foreningen af tale- hørelærere. Vingsted kurser.

28/9-2009:
Tidlig tværfaglig indsats. ”Hvordan kan vi forstå betydningen af tidlig og tværfaglig indsats ud fra de nyeste teorier om hjernens modning og udviklingspsykologi”. Foredrag CVU. Sønderborg.

29/9-2009:
Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag til støttepædagoggruppen i Odense Kommune.

1/10-2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og intervention. Kursusdag for psykoterapeuter, psykologer og psykiatere. Dansk Davanloo Institut.

5/10-2009:
Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi. Personale undervisningsdag for “De unges hus” i Greve.

7/10-2009:
Neuroaffektiv psykodynamisk psykoterapi i praksis. Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer. København.

19.+20/10-2009:
Hvordan påvirker den relasjonelle virkelighet og traumer i barndommen den hjerneorganiske utviklingen hos barnet? Foredrag ved seminar om tilknytningsforstyrrelser og traumer. For Bufetat(statlig barnevern), RVTS (statlig utdanning for opplæring ift vold, traumer og overgrep) og R-BUP som er opplæringsinstans for psykisk helsevern for barn og unge. Bergen.

22/10-2009:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Favrskov Børn- og Unge center. Favrskov Kommune.

26/10-2009:
Neuroaffektiv viden i forhold til pædagogers arbejde i døgninstitutioner. Josephine Schneiders hus i Gentofte.

27/10-2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi – udviklingstraumer og behandlingsmuligheder i forhold til børn udsat for svær omsorgssvigt. Foreningen for familieinstitutioner. Middelfart.

29/10-2009:
Neuroaffektiv psykodynamisk psykoterapi i praksis. Psykoterapeuter i Århus.

3/11-2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og PPR-praksis. Kursusdag for PPR Ribe Kommune.

4/11-2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og dens omsættelse til praksis. Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Fuglebjerg.

5/11-2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og PPR-praksis. Kursusdag for PPR Billund.

10.+11./11-2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og hvordan den omsættes til praksis. Arr. Familiehuset Agerholm. Assens.

12/11-2009:
Foredrag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Behandlingsinstitutionen Nøddebogård.

14/11-2009:
Foredrag om neuroaffektiv udviklingspsykologi og autisme. Autismekonference. Ålborg.

16.+17./11-2009:
Temadage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Familieterapeuter i Kolding Kommune.

18/11-2009:
Temaeftermiddag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Glostrup Observationshjem.

24/11-2009:
Praktisk anvendelse af neuroaffektiv udviklingspsykologi for retarderede og emotionelt forstyrrede børn. Temaeftermiddag Sigrid Undset Skolen. Kalundborg.

26/11-2009:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi om det tidlige omsorgsperson-barn samspil. Vuggestedet. Brabrand.

3.+4./12-2009:
Del af småbarnskonsulentuddannelse med Margaretha Brodén og Kari Killen for Københavns Kommune. Arr. Toftemosegård.

15/12-2009:
Praktisk anvendelse af neuroaffektiv udviklingspsykologi for retarderede og emotionelt forstyrrede børn. Temaeftermiddag Sigrid Undset Skolen. Kalundborg.

16.-18./12-2009:
Hjerne, meditation og psykoterapi – mindfulness i klinisk praksis. Kursusforløb med Kropspsykoterapeut Marianne Bentzen og meditationslærer Jens-Erik Risom.

2010

6/1-2010:
Temaeftermiddag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Børnepsykiatrisk afdeling. Hillerød Centralsygehus.

7/1-2010:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og intervention. Familiecentret i Næstved Kommune.

11/1-2010:
Supervision i neuroaffektiv udviklingspsykologi. Støttepædagogerne i Helsingør Kommune.

12/1-2010:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og intervention. Familiecentret i Køge Kommune.

18.+19./1-2010:
Hjernens følelsesmæssige udvikling og den terapeutiske kontakt. Godhavn Behandlingshjem.

20/1-2010:
Temaeftermiddag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Thorshøjgård. Ishøj.

21/1-2010:
Oplæg om neuroaffektiv udviklingspsykologi og autisme. Center for undervisningsmidler. Afdeling Storkøbenhavn.

25/1-2010:
Supervision i neuroaffektiv udviklingspsykologi. Lærere og støttepædagoger i Helsingør Kommune.

26/1-2010:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. PPR-psykologer, Enghave, Vesterbro.

28/1+ 29/4 -2010:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Børne- & familieafdelingen. Roskilde Kommune.

2.+3./2-2010:
Temadag i neuroaffektiv udviklingspsykologi. Holsterbro kommunes rådgivningsafdeling. Sundhedsplejen, PPR, Børn og unge klinikken (psykologer), Ungevejledere, Familiesektionen (myndigheden), Tandplejen, døgninstitutionen Østervang og Familiecentret Spiren og VIA University College

4/2-2010:
Konferencedage om “Fra mikro til makro”. Om neorologiske konsekvenser for børns hjerneudvikling af at have overværet eller udsat for vold. SISO Servicestyrelsen.

8/2-2010:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og intervention. Arr. Gademix – Kolding.

10/2+21/4+9/6 -2010:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og intervention. Familiecentrene i Favrskov Kommune.

11/2-2010:
Temadag i neuroaffektiv udviklingspsykologi. Hald Ege. Viborg.

22/2-2010:
Temadag om tvangsanbringelser og anmeldelse af omsorgssvigt. Ålborg Kommune.

23/2-2010:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Børne- & familieafdelingen. Favrskov Kommune.

8.+9./3-2010:
Kursus om introduktion til Theraplay. Susan Hart og den finske børnepsykiater Jukka Mäkelä. Roskilde. (Se annonce på hjemmeside).

11/3-2010:
Foredrag om læringsprocesser. Med Thomas Ziehe. Sønderborg.

15.+ 23./3-2010:
Supervision i neuroaffektiv udviklingspsykologi. PPR Helsingør Kommune.

16.-18./3-2010:
Hjerne, meditation og psykoterapi – mindfulness i klinisk praksis. Kursusforløb med Kropspsykoterapeut Marianne Bentzen og meditationslærer Jens-Erik Risom.

24.+25/3-2010:
Foredrag om betydningen af samhørighed og neuroaffektiv udvikling med udgangspunkt i den nyeste hjerneforskning. CVU Hjørring seminarium.

8/4-2010:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi og sanseintegrationenstræning. Med ergoterapeut Connie Nissen. Grand. Park. Korsør.

15/4-2010:
Kan tidlige skader/omsorgssvigt give varige neurologiske hjerneskader, og hvordan støtter vi plejefamilier til at støtte deres plejebørn videre i livet til en god trivsel og udvikling. Temadag for familieplejekonsulenter. Arr. familieplejekonsulenter i Allerød Kommune.

15/4-2010:
Ofte misforstås de udsatte børn og unge, fordi deres adfærd kan virke provokerende og fremkalde primitive sider hos os som professionelle

Hvordan kan vi som professionelle behandlere sikre, at disse udsatte børn og unge bliver set, forstået og får den nødvendige og rigtige behandling? Temaaften på Basen. Østerbro. København.

19/4-2010:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og PPR-praksis. Kursusdag for PPR Kolding Kommune.

26.+27./4-2010:
Temadage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. København. Arr. Toftemosegård.

29/4-2010:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Børne- & familieafdelingen. Roskilde Kommune.

3/5-2010:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. PPR Vordingborg.

6/5-2010:
Foredrag i forbindelse med Konference for familieplejekonsulenter. Middelfart.

18.-20./5-2010:
Hjerne, meditation og psykoterapi – mindfulness i klinisk praksis. Kursusforløb med Kropspsykoterapeut Marianne Bentzen og meditationslærer Jens-Erik Risom.

25.+26./5-2010:
Temadage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Børnecenter Himmerland, Skørping.

27.-29./5-2010:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Foredrag til Masterclass omkring Somatic Experiencing. Med Dr. Peter Levine og Marianne Bentzen. København.

2.-4./6-2010:
Utviklingspsykologi sett i lys av nyere hjerneforskning. Invitasjon til alle PPT kontorene. Gol, Norge. Arrangør: PPT tjenesten Norge.

5.-7./6-2010:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Foredrag til Masterclass omkring Somatic Experiencing. Med Dr. Peter Levine og Marianne Bentzen. Zürich.

8/6-2010:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Familieinstitutionen på Margrethevej. København.

10/6-2010:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Oslo.

11/6-2010:
Foredrag for R-bup.no. Gardemoen. Norge.

17/6-2010:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Gladsaxes kommunes institution for udviklingshæmmede.

10.+11./8-2010:
Kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. PPR-psykologer, Ballerup Kommune.

17.+18./8-2010:
Kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. PPR-psykologer, Gladsaxe Kommune.

23.+24./8-2010:
Kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Herning familiecenter.

1.+2./9+6.+7./12-2010:
Traume og neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Unge og Sorg. Odense.

7.+8./9-2010:
Kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Tysværtunet Skaug. Norge.

13.+14./9-2010:
Kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Familiecentret i Haderslev.

15/9-2010:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Sundhedsplejerskerne. Vestegnens Samarbejde. Tåstrup.

15/9-2010:
Foredrag om neuroaffektiv udviking. Hyldebo SFO. Engelsborgskolen. Lyngby.

20.+27./9-2010:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Institutionen på Bakkevej.
Hedensted Kommune.

22/9-2010:
Eftermiddagskursus om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Grønlandske opholdssteder. København.

28/9+4.+13./10-2010:
Kursusdage og supervision om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Familiesamarbejdet. Esbjerg Kommune.

29/9-2010:
Foredrag og seminar om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Konference for professionelle der arbejder med rus afhængige og psykiske syge. Oslo, Norge.

6.+7./10-2010:
Del af småbarnskonsulentuddannelse med Margaretha Brodén og Kari Killen. Arr. Toftemosegård.

12/10+14/12-2010:
Supervision i neuroaffektiv udviklingspsykologi om det tidlige omsorgsperson-barn samspil. Vuggestedet. Brabrand.

28/10-2010:
Kursuseftermiddag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Netværket for lærere i socialpædagogiske tilbud.

30/10-2010:
Tema om neuroaffektiv udviklingspsykologi til årskonferencen DSPBU. Stockholm.

1.-3./11-2010:
Mindfulness og neuroaffektiv udviklingspsykologi i det psykoterapeutiske arbejde. 3 dags seminar. Afholdes sammen med kropspsykoterapeut Marianne Bentzen. Psykoterapeutforeningen.

9.+10./11-2010:
Neuroaffektiv psykoterapi. Hvordan omsættes den neuroaffektive teori til praksis. Sammen med kropspsykoterapeut Marianne Bentzen. Kursusdage for medarbejdere på behandlingsinstitutioner. Ungdommens Vel. Fredericia.

15.-16./11-2010:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. PPR Vordingborg.

16./11-2010:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Foredrag Egebæksskolen, Nærum.

17/11-2010:
Temadag om neuroaffektiv udvikling. Mødrehjælpen. Odense.

18/11-2010:
Kursusdag om neuroaffektiv udvikingspsykologi. Børneafsnit H3. Odense.

23/11-2010:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Institutionen Tippen.

30/11-2010:
Foredrag om ”Betydningen af samhørighed”. Servicestyrelsen. Nyborg Strand

1/12+2/12-2010:
Kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Ungerådgivningen. Ålborg.

6.+7./12-2010:
Traume og neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Unge og Sorg. København.

8/12-2010:
Kursusdag om neuroaffektiv udvikling. Holmstrupgård. Århus.

14/12-2010:
Supervision i neuroaffektiv udviklingspsykologi om det tidlige omsorgsperson-barn samspil. Vuggestedet. Brabrand.

15/12-2010:
Foredrag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Humanica. Hillerød.

2011

6/1-2011:
Supervision i neuroaffektiv udviklingspsykologi. Lærere og støttepædagoger i Helsingør Kommune.

10/1-2011:
Supervision i neuroaffektiv psykoterapi. Familiecentret Næstved Kommune

11/1+8/2+10/3-2011:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Bjergsøskolen. Stigs Bjergby.

13/1-2011:
Kursuseftermiddag om neuroaffektiv udvikling. Mølledamsskolen. Fredericia.

17/1+31/1+7/2-2011:
Kursusdage og supervision om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Familiehuset. Holbæk Kommune.

24/1-2011:
Hvordan omsættes neuroaffektiv udviklingspsykologi. Statsforvaltningen. København.

25/1-2011:
Supervision i neuroaffektiv udviklingspsykologi. PPR-psykologer i Helsingør Kommune.

26/1-2011:
AKT og neuroaffektiv udviklingspsykologi. Sønderborg.

27/1-2011:
Spædbarnsterapi og neuroaffektiv udviklingspsykologi. Temaformiddag. Holding foreningen.

2/2-2011:
Temaeftermiddag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Struer Behandlingshjem.

3/2-2011:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Folkeuniversitetet. Ålborg.

10/2-2011:
Fyraftensmøde om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Daginstitutioner/skole. Ringsted Kommune.

21.+22./2-2011:
Om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Mini Ajax, idrætsvuggestue. København NV.

28/2+1/3+24/5+21/6-2011:
Uddannelsesforløb om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Familieværkstedet.

Kalundborg Kommune.

7/3-2011:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Familiecentret Ishøj.

8/3-2011:
Eftermiddagskursus om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Lindholmsskolen. Nyborg.

9/3-2011:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Vestegnssamarbejdet. Sundhedsplejersker. Tåstrup.

17/3-2011:
Kursusdag i neuroaffektiv udviklingspsykologi. Faggruppen af socialrådgivere ansat på døgninstitutioner og opholdssteder. Fredericia Vandrehjem.

21.+22./3-2011:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Børne- og familieafdelingen. Gribskov Kommune.

24/3-2011:
Keynote og workshop om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Norsk årsmøde og psykiatrikonference. Stavanger. Norge.

28.+29./3-2011:
Relasjoner og den følsomme hjernen. Fylkeslegen i Vest Agder, i Aust Agder,  KPA, ARA og ABUP i Sørlandet sykehus HF, R-BUP og Universitetet i Agder. Universitetet i Agder, Campus Grimstad.

30/3-2011:
Om neuroaffektiv udvikling. Funktionslærertræf. Københavns Kommune.

31/3-2011:
Om neuroaffektiv udviklingspsykologi. R-bup. Bergen. Norge.

4/4-2011:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Socialrådgiveruddannelsen. Ålborg Universitet.

5/4-2011:
Kursusdag om neuroaffektiv udvikingspsykologi. Socialforvaltningen, familier, børn- og unge. Århus.

11.-13./4-2011:
Mindfulness og neuroaffektiv udviklingspsykologi i det psykoterapeutiske arbejde. 3 dags seminar. Afholdes sammen med kropspsykoterapeut Marianne Bentzen. Psykoterapeutforeningen Århus.

28/4-2011:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og kønsroller. Bergen. Norge.

2/5-2011:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Marte Meo Foreningen. Odense.

3.-6./5-2011:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg Vandrerhjem.

9.-10./5-2011:
Kursus om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Bornholm. AFLYST

17.+ 23./5-2011:
Kursusdag om neuroaffektiv udvikling. Ballerup Ungdomspension.

30/5-2011:
Om neuroaffektiv udviklings psykologi. Familieplejekonsulenterne i Svendborg. Mødestedet. Odense.

6.-7./6-2011:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Holland.

9/6-2011:
Om neuroaffektiv udviklingspsykolog. R-bup. Oslo. Norge.

17/6-2011:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykolog. Køge Familiecenter og Slimminge skole- og behandlingshjem.

13.-15./7-2011:
Keynote lecture about neuroaffective developmental psychology and it’s implications for child therapy. International Theraplay Conference. Chicago.

14/8-2011:
Temadag om neuroaffektiv udviklingspsykologi for pædagoger og studerende på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Region Midtjylland.

 16.+17/8-2011:
Om neuroaffektiv udviklingspsykolog. Unge & Sorg. København.

 22/8-2011:
Temadag om neuroaffektiv udviklingspsykologi for læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger samt socialrådgivere. Århus Universitetshospital.

Børne- og ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov.

23.+31./8-2011:
Om neuroaffektiv udviklings psykologi. Opholdsstedet Birkehuset. Jyderup.

24.+25./8-2011:
Kursus i neuroaffektiv udviklingspsykologi. PPR-psykologer. Ålborg Kommune.

 1/9-2011:
Kursusdag om neuroaffektiv psykoterapi. Favrskov Familiecenter.

5.-6./9-2011:
Temadage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. København. Arr. Toftemosegård.

12.-13./9-2011:
Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi og psykoterapi. Familiehuset. Frederikshavn Kommune.

 14/9-2011 (Formiddag):
Foredrag om neuroaffektiv udvikingspsykologi. Dagbehandlings faggruppen under Dansk Socialrådgiver Forening. Den sociale højskole i Odense.

14/9-2011 (Eftermiddag):
Foredrag om neuroaffektiv udvikling. Årskonference for specialpædagoger. Brogården. Middelfart.

15/9-2011:
Temaeftermiddag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Bakkeskolen. Specialskole for børn med autisme. Bagsværd.

19/9-2011:
Supervisionskursus med Kropspsykoterapeut Marianne Bentzen. Charlottenlund.

20/9-2011:
Temaeftermiddag om Neuroaffektiv Udviklingspsykologi. Nyborg Heldagsskole.

22/9-2011:
Temaeftermiddag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Fysioterapien.

Psykiatrisk Center København. Bisbebjerg.

26/9-2011:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Sundhedsplejersker. Åbenrå.

27/9-2011:
Eftermiddags oplæg om neuroaffektiv udvikingspsykologi. Børn og familieafdelingen. Sundhed og Handicap. Odense Kommune.

28.+29./9-2011:
Kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Familiehusene. Syddjurs Kommune.

3.-6./10-2011:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg Vandrerhjem.

10/10-2011:
Mulighedernes vindue. Om barnets neuroaffektive udvikling, og udvikling af følelsesmæssige kompetencer. Arrangør: Seminarer.dk. Sted: Scandic Hotel. Kolding.

11/10-2011:
Mulighedernes vindue. Om barnets neuroaffektive udvikling, og udvikling af følelsesmæssige kompetencer. Arrangør: Seminarer.dk. Sted: Hotel Park Inn, Copenhagen Airport.

13/10-2011:
Supervision i neuroaffektiv udviklingspsykologi. Støttepædagoger i Helsingør Kommune.

25/10-2011:
Uddannelsesforløb om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Familieværkstedet.

Kalundborg Kommune.

25/10-2011:
Foredrag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Humanica. Hillerød.

31/10-2011:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Sundhedsplejen. Guldborgsund Kommune.

1.+2./11-2011:
Efteruddannelsesforløb i Neuroaffektiv Psykoterapi sammen med Marianne Bentzen i Holland.

3/11-2011:
Foredrag for daginstitutionspædagoger- og pædagogmedhjælpere. Ringsted Kommune.

7/11-2011:
Temadag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Net Nord, vidensnetværk om udviklingshæmmede med sindslidelser. Ålborg.

8/11-2011:
Kursusformiddag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Victoriagården. Malmø.

 10/11-2011:
Foredrag om ”Hvordan skabes en ildsjæl?” Indlæg i temaeftermiddag om ”Vi har brug for professiionelle ildsjæle – er du én af dem?” Med Henrik Hvilshøj, Lars Vesterløkke, Reimer Bo, Bjarne Hastrup og Sven Clausen. Berlingske Hus.

 11/11-2011:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Himmelbjerggården.

16/11-2011:
Kursuseftermiddag om Dissociationsfænomener. Selskab for kropspsykoterapi. Dansk Psykolog Forening.

28.+29./11-2011:
Neuroaffektiv psykoterapi. Hvordan omsættes den neuroaffektive teori til praksis. Sammen med kropspsykoterapeut Marianne Bentzen. Poppelgården. Ærø.

5.-8./12-2011:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg Vandrerhjem.

12/12-2011:
Uddannelsesforløb om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Familieværkstedet.

Kalundborg Kommune.

2012

 3/1-2012:
Temaformiddag om ADHD og neuroaffektiv udviklingspsykologi. Tulla. Kalundborg.

3/1 + 31/1-2012:
Kursuseftermiddage om neuroaffektiv udvikingspsykologi- og miljøterapi. Ishøjgård. Arr. Toftemosegård.

 5/1-2012:
Temadag om neuroaffektiv udvikingspsykologi- og psykoterapi. PPR. Roskilde Kommune.

9/1-2012:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Heldagsskolen Munkgaard. Herning.

10/1-2012:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Opholdsstedet Sparta. Haderup.

12/1-2012:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi og spædbarnrelationen. Sundhedsplejen Hvidovre Kommune.

17/1-2012:
Om neuroaffektiv udviklingspsykologi i børnepsykiatrien. For norske poliklinikker. Bergen.

18.+19./1-2012:
Om neuroaffektiv udviklingspsykologi i voksenpsykiatrien. For norske poliklinikker. Bergen.

23.+24./1-2012:
Om neuroaffektiv udviklingspsykologi og psykoterapi for voksenmisbrugere. Bergensklinikkerne.

25/1-2012:
Om neuroaffektiv udviklingspsykologi og omsorgssvigtede børn og unge. Koordinationsguppen for fagligt netværk. Karrebæksminde.

26/1-2012:
Fyraftensmøde om neuroaffektiv udviklingspsykologi for socialforvaltningen i København.

 26/1-2012:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og miljøbehandling med unge. Basen. Østerbro, København.

30/1-2012:
Om neuroaffektiv udviklingspsykologi og psykoterapi for voksne med misbrugsproblemer. A-Centret og Holmen. Oslo Øst.

1/2-2012:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Skovbrynets Specialbørnehave. Århus.

6/2-2012:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. COK-regi. Sundhedsplejersker i Syddanmark. Odense.

7.+8./2-2012:
Neuroaffektiv psykoterapi. SE-foreningen. København.

9/2-2012:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Statsforvaltningen i Hovedstaden.

21/2-2012:
Forelæsning om neuroaffektiv udviklingspsykologi og ADHD. Speciallærere i Ballerup kommune.

21/2-2012:
Tema om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Eksperimental institutionen. København.

23/2-2012:
Tema om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Børnespecialcenter 2 Holbæk.

27/2-2012:
Temaeftermiddag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Havnbjerg Skole. Sønderborg Kommune.

 29/2+1/3-2012:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Holland.

2/3-2012:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Socialrådgivertræf for socialrådgivere i børne- og familieafdelinger. Fyn.

5.-8./3-2012:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg Vandrerhjem.

12/3-2012:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og psykoterapi. Uddannelsescenter for Psykoterapi og Selvudvikling, UPS. Fyn.

13/3-2012:
Om neuroaffektiv udviklingspsykologi og udviklingshæmmede. Hørkær job- og aktivitetscenter. Herlev.

 16/3-2012:
Foredrag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Skånska psykoanaltiska sällskapet. Lund.

 19.-20./3-2012:
Om neuroaffektiv psykoterapi og behandlingspraksis. Koordinationsgruppen på Fyn.

21/3-2012:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Vestegnssamarbejdet. Sundhedsplejersker. Københavnsområdet.

21/3-2012:
Temaaften om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Lønhuset. Hillerød.

22/3-2012:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi og spædbørn. Sundhedsplejen i Høje Tåstrup.

22/3-2012:
Temaaften om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Lønhuset i Hillerød.

26/3-2012:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Støttepædagogerne i Gentofte.

27.+28./3-2012:
Om neuroaffektiv udviklingspsykologi og psykoterapi. Vilde. Horten. Norge.

29/3-2012:
Daginstitutionspædagoger- og pædagogmedhjælpere i Kalundborg Kommune.

 11/4-2012:
Neuroaffektiv psykoterapi. Folkeuniversitetet i Ålborg.

12/4-2012:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. PPR, dagplejekontor, sundhedsplejersker. Skive.

16/4-2012:
Temaformiddag om neuroaffektiv udviklingspsykologi for opholdssteder, botilbud og plejefamilier i Fåborg- Midtfyn Kommune.

17.+18/4-2012:
Kursusdage om neuroaffektiv psykoterapi. Tromsø. Norge.

19/4-2012:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Sundhedsplejen, Københavns Rådhus, Københavns Kommune.

25.+26./4-2012:
Kursusforløb for psykologer ”Den tilknytningsbaserede kliniske børneundersøgelse”. Sammen med Rikke Schwartz.

30/4+1/5-2012:
Tværfaglig workshop om Theraplay over 2 dage med børnepsykiater Jukka Mäkelä. Roskilde.

2/5-2012:
Temadag om neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. Børnepsykiatrien i Herning.

3/5-2012:
Temadag om neuroaffektiv udviklingspsykologi for sundhedsplejersker. Vejle Kommune.

8/5-2012:
Oplæg om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Sundhedsplejerskernes Årsmøde. Odense.

9.+10./5-2012:
Kursusforløb for psykologer ”Den tilknytningsbaserede kliniske børneundersøgelse”. Sammen med Rikke Schwartz.

14.+15./5-2012:
2-dags kursus om familiebehandlingsmetoden Circle of Security. Med Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson. København.

21.-23./5-2012:
Kursus I de nuværende øjeblikke I neuroaffektiv psykoterapi. Med Marianne Bentzen. Charlottenlund.

 4.-7./6-2012:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg Vandrerhjem.

12.+13./6-2012:
Kursus om neuroaffektiv psykoterapi. Distriktspsykiatrisk Center. Trondheim. Norge.

14/6-2012:
Temadag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Ergoterapeuternes årsmøde. Odense.

19.+20./6-2012:
2-dags konference i København. Jagten efter de nonspecifikke faktorer i psykoterapi med børn. Med Eia Asen, Haldor Øvreeide, Jukka Mäkelä, Peter Levine og Marianne Bentzen.

21/6-2012:
Temadag om neuroaffektiv udviklingspsykologi og udviklingshæmmede. Center for multiple funktionsnedsættelser. København.

25/6-2012:
3 kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi for støttepædagoger og pædagogiske rådgivere. Kolding Kommune.

 14/8-2012:
Kommunikasjonsutvikling hos barn – i lys av neuroaffektiv utviklingspsykologi. PP-tjenesten i Kristiansand, Norge.

16/8-2012:
Kursusdag for Syddjurs Kommune om Neuroaffektiv psykoterapi.

 21./8-2012:
Kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Sundhedsplejersker, støttepædagoger, PPR-psykologer og socialrådgivere i Odsherred Kommune.

27.+28./8-2012:
Kursusforløb for psykologer ”Den tilknytningsbaserede kliniske børneundersøgelse”. Sammen med Rikke Schwartz.

30/8-2012:
Eftermiddagsforedrag for støttepædagoger. Holsted Skole. Næstved

3/9-2012:
2 ud af 3 kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi for støttepædagoger og pædagogiske rådgivere. Kolding Kommune.

4/9-2012:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi og psykoterapi.
Familieteamet, Morsø Kommune, Serviceområdet Børn og Undervisning.

6.+7./9-2012:
Kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Minibo. Lindegården. Odense.

10.-12./9-2012:
3 kursusdage for terapeutelever på EFT-uddannelsen. København.

17.+18./9-2012:
Kursusforløb for psykologer ”Den tilknytningsbaserede kliniske børneundersøgelse”. Sammen med Rikke Schwartz.

19/9-2012:
Aftenforedrag om Neuroaffektiv Psykoterapi. Københavns Gestalt Institut.

20/9-2012:
2 x 3 timers foredrag for dagplejerne, familieplejerne, støttepædagogerne, PPR, sundhedsplejerskerne, familiekonsulenterne, fagcheferne og politikerne I Tønder Kommune.

24/9-2012:
Oplæg om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Bevar Barndommen. Regionspsykiatrien. Herning.

25/9-2012:
Mulighedernes vindue. Neuroaffektiv psykoterapi og udvikling af følelsesmæssige kompetencer. Sammen med Marianne Bentzen. Arrangør: Seminarer.dk. Sted: Scandic Bygholm Park. Horsens.

26/9-2012:
Kursusdag om Neuroaffektiv Psykoterapi. Vingstedkurset for psykologer.

27/9-2012:
Mulighedernes vindue. Neuroaffektiv psykoterapi og udvikling af følelsesmæssige kompetencer. Sammen med Marianne Bentzen. Arrangør: Seminarer.dk. Sted: Hotel Park Inn, Copenhagen Airport.

1.-4./10-2012:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg Vandrerhjem.

8.-11./10-2012:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Stabekk. Oslo. Norge.

12/10-2012:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingsdag. For BUP, DPS og bydelene. Oslo. Norge.

29/10-2012:
3. ud af 3 kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi for støttepædagoger og pædagogiske rådgivere. Kolding Kommune.

30/10-2012:
Keynote forelæsning og workshop. Årsmøde for børnepsykiatrien. Bergen. Norge.

5/11-2012:
Undervisningsdag for socialrådgivere og socialrådgiverstuderende. AUC. Ålborg.

6/11-2012:
Om neuroaffektiv udviklingspsykologi og funktionshæmmede. Specielpædagogisk Videnscenter. Skanderborg.

8/11-2012:
1. Kursusdag af 3 om ”Fra handleplan til behandlingsplan” for familiebehandlere i Københavns kommune.

8/11-2012:
Aftenkursus om Dissociationsfænomener. Selskab for kropspsykoterapi. Dansk Psykolog Forening.

12.+13./11-2012:
2 ud af 6 kompetenceudviklingsdage – Om hvordan neuroaffektiv udviklingspsykologi omsættes til en praktisk anvendelig pædagogisk forståelse og metode. Sønderborg Kommune.

19.+20./11-2012:
Om hvordan neuroaffektiv udviklingspsykologi omsættes til en praktisk anvendelig pædagogisk forståelse og metode. R-bup. Oslo. Norge.

26.+27./11-2012:
Efteruddannelse i neuroaffektiv psykoterapi. Med Marianne Bentzen. Düsseldorf, Tyskland.

28/11-2012:
Kursusdag om neuroaffektiv psykoterapi for familiebehandlere i Københavns Kommune.

3.+4./12-2012:
6 kompetenceudviklingsdage – Om hvordan neuroaffektiv udviklingspsykologi omsættes til en praktisk anvendelig pædagogisk forståelse og metode. Sønderborg Kommune.

 10/12-2012:
Kursusdag om Neuroaffektiv udviklingspsykologi. SpecialNetværk. Næstved Kommune.

11/12-2012:
Hvordan neuroaffektiv udviklingspsykologi kan omsættes til en praktisk anvendelig pædagogisk forståelse og metode. Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud
. Hvidovre.

13/12-2012:
Kursusdag om Dissociation. Voksenpsykiatrisk afdeling. Herning/Holsterbro.

17.+18./12-2012:
Kursusdage om Neuroaffektiv Psykoterapi. Familieværket. Syddjurs Kommune.

2013

 7/1-2013:
Kursusdag om Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Familieplejen. Odense kommune.

8/1-2013:
Fyraftensmøde om Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Sydbyskolens specialafdeling. Næstved.

10/1-2013:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

14.+15./1-2013:
6 kompetenceudviklingsdage – Om hvordan neuroaffektiv udviklingspsykologi omsættes til en praktisk anvendelig pædagogisk forståelse og metode. Sønderborg Kommune.

16.+17/1-2013:
To ud af tre kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi og psykoterapi. Familieteamet, Morsø Kommune, Serviceområdet Børn og Undervisning.

21.-24./1-2013:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg Vandrerhjem.

25/1-2013:
Præsentation af ”Ledelse mellem hjerte og hjerne” med Henrik Hvilshøj. På Gyldendal.

28/1-2013:
Eftermiddagsforedrag om Neuroaffektiv udvikling. CENAPS. Dagbehandling for narkomisbrugere. Købehavn.

29/1-2013:
Kursusdag i Neuroaffektiv udviklingspsykologi. For Dansk Røde Kors, sundhedsafdelingen Sygeplejerskerne. København.

4.-7./2:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Frankfurt.Tyskland.

11.+12./2-2013:
2 kursusdage i neuroaffektiv udviklingspsykologi. For r-BUP. Lillehammer. Norge.

 25. og 26./2-2013:
2 undervisningsdage i neuroaffektiv udviklingspsykologi/neuroaffektiv psykoterapi, For Løvdal og Bregnehøj i Helsingør.

28/2+1/3-2013:
Gæstelærer sammen med Marianne Bentzen på Mindfulnessuddannelsen med Jens Erik Risom. Vækstcentret. Nørre Snede.

4.-5./3-2013:
2 kursusdage om Neuroaffektiv psykoterapi og om hvordan den teoretiske indfaldsvinkel kan benyttes i en familieterapeutisk kontekst. For Københavns Kommunes familiecentre.

6/3-2013:
Forelæsning og introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. Universitetet i Trondheim. Norge.

7/3-2013:
Kan den neuroaffektive indfaldsvinkel benyttes som en model til at kunne evidensbasere og validere psykoterapi? Universitet i Trondheim.

11/3-2013:
Kursusdag i neuroaffektiv udviklingspsykologi. For socialrådgiverne, PPR, sundhedsplejen, familiebehandlingscentret Spiren, terapiteamet Børn og Unge klinikken, opholdsstedet Østervang, SSP-teamet, tandplejen. Holstebro Kommune.

12/3-2013:
Kursusdag i neuroaffektiv udvikllingspsykologi. Voksenhandicap. Fredericia kommune.

13/3-2013:
Foredragseftermiddag i neuroaffektiv udviklingspsykologi. For specialklyngen i Københavns kommune, som består at kommunes 6 specialbørnehaver.

14/3-2013:
Kursusdag om det neuroaffektive kompas anvendt i praksis. Dansk Psykolog Forening. Kreds Københavns Amt.

18.-21./3-2013:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Hønefoss. Oslo. Norge.

25. og 26./3-2013:
2 kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. For Toftemosegård. København.

2/4-2013:
Eftermiddagsforedrag for pædagoger og støttepædagoger i Svendborg kommune.

4/4-2013:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

8.+9./4-2013:
2 kursusdage som gæstelærer på Københavns Gestalt Institut i neuroaffektiv psykoterapi.

15/4-2013:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Høgskolen. Bergen. Norge.

16/4-2013:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Sognedal. Norge.

19. og 20./4-2013:
2 kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Småbørnskonsulentuddannelse. Toftemosegård. Grønland.

18. og 21./4-2013:
2 kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Grønlandskredsens psykologer. Grønland.

29/4-2/5-2013:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg Vandrerhjem.

7/5-2013:
Temadag om tilknytningsforstyrrelser, omsorgssvigt, neuroaffektiv udviklingspsykologi og pædagogik. For socialrådgivere, pædagoger, psykologer m.fl. der arbejder med familier, børn og unge i Aarhus Kommunes Socialforvaltning.

9/5-2013:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

 13.+14./5-2013:
Efteruddannelse i neuroaffektiv psykoterapi for familiebehandlere der arbejder med familier/forældre udsat for tortur. RCT.

16/5-2013:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Personalet indenfor dagtilbud til 0-6-årige. Bornholm.

 21/5-2013:
Kursusdag for familiebehandlere ved Familiehuset i Tommerup. Kalundborg Vandrerhjem.

22/5-2013:
Foredrag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Neuropædagogisk Center. Hjørring.

 23/5-2013:
Foredrag om neuroaffektiv udviklingspsykologi og dens muligheder. ICDP-konference. Comwell Rebild Bakker.

27.+ 28./5-2013:
2 kursusdage om neuroaffektiv psykoterapi. For Psykoterapi institut IAP. Oslo. Norge.

29/5-2013:
Kursusdag for Sundhedstjenesten og tværfaglige samarbejdspartnere. Rudersdal Kommune.

30/5-2013:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. For sundhedsplejersker, psykologer, socialrådgivere og dag / døgnbehandling i Viborg Kommune.

3/6-2013:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. For psykologer. Kreds Vestsjælland. Dansk Psykolog Forening.

4/6-2013:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. For sundhedsplejersker, psykologer, socialrådgivere og dag / døgnbehandling i Vordingborg Kommune.

5/6-2013:
Supervision i neuroaffektiv psykoterapi. Familiehuset Elmegade. Køge Kommune.

 7/6-2013:
Neuroaffektive udviklingspsykologi – tidlige tegn på, at barnet ikke får dækket sine følelsesmæssige behov. For sundhedsplejerskestuderende og studerende på Den Sociale Diplomuddannelse, børn og unge. Campus Århus.

10/6-2013:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi/neuroaffektiv psykoterapi. PPR. Skive Kommune.

11/6-2013:
Temadag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Familieafdelingen. Skive Kommune.

13/6-2013:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

17.+18./6-2013:
2 kursudage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. For PPR Holbæk Kommune.

20/6-2013:
Kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi/neuroaffektiv psykoterapi. Ressourcepædagogerne, Holbæk Kommune.

12.+13.+15/8-2013:
Kursusforløb I neuroaffektiv psykoterapi for Furesø skole- og familiehus

20.+ 21./8-2013:
2 kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Småbørnskonsulentuddannelse. Toftemosegård.

22/8-2013:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

26/8-2013:
Supervision i neuroaffektiv psykoterapi. Familiehuset på Bülowsvej. Frederiksberg.

27/8-2013:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi og hvordan den omsættes i praksis. Medarbejdere på Tornbrinken. Hjembæk. Holbæk.

 2.+3./9-2013:
Workshops om neuroaffektiv psykoterapi. To dages fordybelse med Madhurima Rigstrup og Jens-Erik Risom. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Dansk Psykoterapeut Forening. Esrum Kloster Nordsjælland.

5/9-2013:
Oplæg omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi. PPR Frederikssund Kommune

9/9-2013:
Undervisningsdag i neuroaffektiv udviklingspsykologi/neuroaffektiv psykoterapi, For Løvdal og Bregnehøj i Helsingør.

 11.+12./9-2013:
Efteruddannelse i neuroaffektiv psykoterapi. Med Marianne Bentzen. Düsseldorf, Tyskland.

16.-19./9-2013:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg Vandrerhjem.

24/9-2013:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi og hvordan den omsættes i praksis. Medarbejdere på Tornbrinken. Hjembæk. Holbæk.

25/9-2013:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Børn- og unge afdelingen. Langeland Kommune.

26/9-2013:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

28/9-2013:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

30/9+1/10-2013:
2 kursusdage om neuroaffektiv psykoterapi-intervention til nærmeste udviklingszone. STOK (Dansk Forening for Systemisk Terapi og Konsultation). København.

2/10-2013:
Neuroaffektiv udvikling i forhold til stress og stressresiliens. Center for Stress. København.

21.-24./10-2013:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Hønefoss. Oslo. Norge.

25/10-2013:
Seminar om Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Småbarnsdagene. Sogn og Fjordane. Norge.

28/10-2013:
Foredrag til jubilæumskonference om neuroaffektiv udvikling i forhold til fosterbarn. SOS-barnebyer. Bergen. Norge.

 29/10-2013:
Kursusdag om neuroaffektiv udvikling med et fokus på kjønn og kjønnsforskjeller. Bergens-klinikkene. Bergen. Norge.

31/10-2013:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

5/11-2013:
Temadag om neuroaffektiv udvikingspsykologi. Sped- og småbarns nettverk, samt skizofrenidagene. Med bl.a. Allan Schore. Stavanger. Norge.

6/11-2013:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. For PPR Frederikssund Kommune.

 7/11-2013:
Kursusdag om Neuroaffektiv udvikling. CENAPS. Dagbehandling for narkomisbrugere. Købehavn.

9/11-2013:
Vurdering af børns indre repræsentationer, erindringer og mentalisering ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk forståelse. Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige.

11.-12./11-2013:
Efteruddannelse i neuroaffektiv psykoterapi for pædagoger ved døgnbehandlingen for Unge SPARTA. Herning.

14/11-2013:
Supervision i neuroaffektiv psykoterapi. Familiehuset på Bülowsvej. Frederiksberg.

18/11-2013:
Temadag om neuroaffektiv psykoterapi. Sikringen. Amtshospitalet Nykøbing Sjælland.

25/11-2013:
Temadag om neuroaffektiv psykoterapi for SPARTAs samarbejdspartnere. Haderup v/Herning.

26.+27./11-2013:
2-dags kursus om Ledelse mellem hjerne og hjerte – om neuroaffektivt og mentaliseret lederskab. Sammen med Marianne Bentzen. Odense.

28/11-2013:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

3/12-2013:
Den tredelte hjerne – i forhold til arbejdet med inklusion og børn i udsatte positioner. For daginstitutionsansatte, dagplejere og dagplejeledere, personale i SFO’er samt evt. andre samarbejdspartnere. Silkeborg Kommune.

4.+5./12-2013:
2 kursudage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. For PPR Frederikshavn Kommune.

 9.+12./12-2013:
Efteruddannelse i neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Tyskland.

16.-17./12-2013:
2 kursusdage i neuroaffektiv psykoterapi for pædagoger ved døgnbehandlingen for Unge SPARTA. Herning.

2014

6.-9./1-2014:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg.

 13.+ 14./1-2014:
Efteruddannelse i neuroaffektiv psykoterapi for familiebehandlere der arbejder med familier/forældre udsat for tortur. RCT.

16/1-2014:
Aftenforedrag om Neuroaffektiv Psykoterapi. Københavns Gestalt Institut.

20/1-2014:
Undervisningsdag i neuroaffektiv udviklingspsykologi/neuroaffektiv psykoterapi, For Løvdal og Bregnehøj i Helsingør.

21/1-2014:
Supervisionsdag i neuroaffektiv psykoterapi for familiebehandlere der arbejder med familier/forældre udsat for tortur. RCT.

 27.-30./1-2014:
Efteruddannelse som internat i neuroaffektiv psykoterapi for udvalgte pædagoger ved døgnbehandlingen for Unge SPARTA. Kalundborg.

3/2-2014:
Supervision i neuroaffektiv psykoterapi. Familiehuset på Bülowsvej. Frederiksberg.

4.-6./2-2014:
3 kursusdage for terapeutelever på EFT-uddannelsen. København.

19.+20./2-2014:
Efteruddannelse i neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Tyskland.

25/2-2014:
Supervisionsdag i neuroaffektiv psykoterapi for familiebehandlere der arbejder med familier/forældre udsat for tortur. RCT.

 3/3-2014:
Oplæg om Relationer og de neuroaffektive kompasser – fra de neuroaffektive kompasser til læring gennem gode relationer. Konferencedag med Susan Hart og Søren Hertz om inklusion. For AKT-lærere og pædagoger. Arrangør: UC Lillebælt

4/3-2014:
Åbning og introdag af www.Docenten.dk med Neuroaffektiv udviklingspsykologi og de neuroaffektive kompasser som navigationsredskab. Roskilde.

 6/3-2014:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi for Sundhedsplejen og ansatte i konsulentafdeling, læger, psykologer sundhedsplejersker mm. Afdelingen for Børn og Unge – sundhed og trivsel. Århus kommune.

 10.-13./3-2014:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg.

25/3-2014:
Supervisionsdag i neuroaffektiv psykoterapi for familiebehandlere der arbejder med familier/forældre udsat for tortur. RCT.

26/3-2014:
Temadag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Havregården Kostskole. Gilleleje.

 28/3-2014:
Keynote oplæg ved 4th conference of the European Society for Trauma and Dissociation. Oplæg om: Brain development, attachment and childhood traumatization. In Copenhagen: Tivoli Congress Center

 31/3-.- 3./4-2014:
Efteruddannelse som internat i neuroaffektiv psykoterapi for udvalgte pædagoger ved døgnbehandlingen for Unge SPARTA. Kalundborg.

9.+10./4-2014:
2 seminardage om neuroaffektiv udviklings psykologi v/barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon ved Sykehuset Telemark. Skien. Norge.

14.+16./4-2014:
3 kursusdag om neuroaffektiv udviklings psykologi til praksis. Satspuljeprojekt omkring tidlig indsats i daginstitutionerne. Århus Kommune.

 24/4-2014:
Fra neuroaffektiv udviklingspsykologi til neuroaffektiv psykoterapi. For Psykoteraputisk Institut. Århus.

29/4-2014:
Kursusdag for familiebehandlere ved Familiehuset i Tommerup. Kalundborg Vandrerhjem.

 5/5-2014:
Supervision i neuroaffektiv psykoterapi. Familiehuset på Bülowsvej. Frederiksberg.

7/5-2014:
Sunshine Circles – Theraplay i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for www.Docenten.dk sammen med psykolog Marie Olsen-Kludt og Annie Jacobsen. Odense.

 8.+9./5-2014:
Keynoteforedrag om neuroaffektiv udvikling og traumer. Konference om brobygning mellem tilknytning og traumer. Samarbejde mellem Professionshøjskolen Hjørring og R-BUP i Oslo. Gardemoen. Norge.

12+19/5-2014:
2 kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis. For støttepædagoger i Hedensted Kommune.

13.+14./5-2014:
Kursusdag i neuroaffektiv udviklingspsykologi. For socialrådgiverne, PPR, sundhedsplejen, familiebehandlingscentret i Lolland Kommune.

26/5-2014:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis. For familieterapeuter, sagsbehandlere, lærere og pædagoger, pæd. vejledere og PPR-psykologer.
Hørsholm Kommune.

 4.-6./6-2014:
Utviklingspsykologi sett i lys av nyere hjerneforskning. Invitasjon til alle PPT kontorene. Gol, Norge. Arrangør: PPT-tjenesten Norge.

12/6-2014:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Sundhedsplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

16/6-2014:
3 kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi for Ressourcepædagoger. Kolding Kommune.

17/6-2014:
Hvad hjernen kan – den følsomme hjerne. Foredrag om Neuroaffektiv Udviklingspsykologi for Fjordskolen, afdelingerne Hedevang og Lysholm og en del af Special Center Roskilde. Roskilde.

19/6-2014:
Kursusdag om De neuroaffektive processer gennem synkronisering. Musikterapeutisk Institut. AUC. Ålborg.

25.+26./6-2014:
Kursusdage om Neuroaffektiv udviklingspsykolog i forhold til børn og familier. Familiehuset Kerteminde.

18/8-2014:
Kursusdag for Barne-, ungdoms- og Familiedirektoratet (Bufdir). Seksjon for familie og oppvekst. Oslo.

19/8-2014:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

 20.+21./8-2014:
Del af småbarnskonsulentuddannelse med Margaretha Brodén og Kari Killen. Arr. Toftemosegård.

25/8-2014:
Kursusdag om Neuroaffektiv  udviklingspsykologi for speciallærere, specialpædagoger, terapeuter og kommunikationsvejledere. Silkeborg Kommune.

 26/8-2014:
Kursusdag om neuroaffektiv udvikling og dens relation til senere psykopatologi og behandling på. Hold II: ATT. Middelfart.

27/8-2014:
Kursusdag om neuroaffektiv udvikling og dens relation til senere psykopatologi og behandling. Hold I: ATT. Middelfart.

1/9-2014:
3 kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi for Ressourcepædagoger. Kolding Kommune.

4/9-2014:
Kursusdag om Neuroaffektiv Udviklingspsykologi. ICDP-Sverige. Stockholm.

5/9-2014:
Kursusdag for primärvårdskuratorerna i Östergötland. Vårdcentralen Lyckorna
Närsjukvården i västra Östergötland. Sverige.

8.+9./9-2014:
2 kursusdage om Neuroaffektiv Udviklingspsykologi i praksis. Specialinstitutionen Centerbørnehaven. København.

11/9-2014:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

15.-18./9-2014:
Kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. For børn- og unge helsetjenesten. Færøerne.

22/9-2014:
3 kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi for Ressourcepædagoger. Kolding Kommune.

 24.+25./9-2014:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og intervention. 2 kursusdage for norske psykiatere og psykologer i Almagro-foreningen. Cuenca. Spanien.

2/10-2014:
Eftermiddagsforedrag for specialpædagoger for småbørn. Strib.

 6.-9./10-2014:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Tyskland.

20/10-2014:
www.Docenten.dk: Pinocchio, inklusion og børnegrupper – Kursusdag for www.Docenten.dk sammen med Eldbjørg Wedaa. Roskilde.

 23/10-2014:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Småbarnsdagene Østfold. Norge.

27.-30./3-2014:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg.

31./3-2014:
Kursusdag med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. På Lederuddannelse (NAL). Magleås.

 3.-6./11-2014:
Efteruddannelse som internat i neuroaffektiv psykoterapi for udvalgte pædagoger ved døgnbehandlingen for Unge SPARTA. Kalundborg.

7/11-2014:
Intro og præsentation af efteruddannelse i Neuroaffektiv Ledelse med Marianne Bentzen. Magleås. Birkerød.

 13/11-2014:
www.Docenten.dk: Sunshine Circles – Theraplay i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for www.Docenten.dk sammen med psykolog Marie Olsen-Kludt og Annie Jacobsen. Hotel Prindsen. Roskilde.

18/11-2014:
www.Docenten.dk: Neuroaffektiv udviklingspsykologi og de neuroaffektive kompasser som navigationsredskab. Hotel Prindsen. Roskilde.

 20/11-2014:
Kursusdag om NeuroAffektiv Udviklingspsykologi. Sundhedsplejen i Horsens.

 24.+25./11-2014:
2-dags kursus om Ledelse mellem hjerne og hjerte – om neuroaffektivt og mentaliseret lederskab. Sammen med Marianne Bentzen. Odense.

26/11-2014:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

1.-4./12-2014:
Fortsætterkursus om 2. vækstbølge. Kursus for alle der har deltaget i den et-årige efteruddannelse i Neuroaffektiv Psykoterapi. Kalundborg.

15/12-2014:
Kursusdag omkring intro til NeuroAffektiv Udviklingspsykologi. Center for Børn og Unge, Gribskov Kommune.

18/12-2014:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

2015

5.-6./1-2015:
Efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier. Strib.

8/1-2015:
Kursusdag om NeuroAffektiv Udviklingspsykologi. For tale- høre konsulenter i Slagelse Kommune.

12.-14./1-2015:
Opstart på 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 1)

15/1-2015:
Kursusdag om NeuroAffektiv Udviklingspsykologi i praksis for socialpsykiatrien på Fyn/Fåborg Midt-Fyn

19.+20./1-2015:
2 kursusdage om Neuroaffektiv Udviklingspsykologi i praksis. Bærum Kommune. Norge

22/1-2015:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

 26/1-2015:
Kursusdag om NeuroAffektiv Udviklingspsykologi i praksis for Sundhedsplejen, Viborg Kommune.

 27.+28./1-2015:
2 kursusdage om NeuroAffektiv Udviklingspsykologi og supervision i forhold til de NeuroAffektive Kompasser. Familie & Forebyggelse, Psykologisk Center Esbjerg.

 2.-5./2-2015:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg.

 20/2-2015:
Keynote: Brain development, attachment and childhood traumatization. Conference about body and neurobiology in psychotherapy. Verona, Italien.

 23/2-2015:
Efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier. Strib.

24/2-2015:
Temadag om NeuroAffektiv Udviklingspsykologi for de pædagogiske medarbejdere i Specialsektoren i Region. Ålborg.

2/3-2015:
www.Docenten.dk: Neuroaffektiv Udviklingspsykologi i praksis. Kursusdag med cand. psych. Gitte Jørgensen. Hotel Prindsen. Roskilde.

5/3-2015:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

 10/3-2015:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis. LæringsCenter Brejning. Børkop.

 11/3-2015:
Efteruddannelse i NeuroAffektiv Ledelse (NAL) med Marianne Bentzen på Magleås i Birkerød

 16.+17./3-2015:
2 Kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi for Satspuljeprojekt om Tidlig indsats i daginstitutionerne. Århus kommune.

 18.+19./3-2015:
1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 1)

 24/3-2015:
Kursusdag om NeuroAffektiv Udviklingspsykologi. Hordaland barnevernsamband. Helse- og Sosialavdelingen. Hordaland, Norge.

 7.+8./4-2015:
Kursusdag om tværfaglig samarbejde ud fra NeuroaAffektiv Udviklingspsykologi. Bestillings- og udførerdel i Rebild Kommune. Rebild.

9/4-2015:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

 13.-16./4-2015:
Fortsætterkursus om 2. vækstbølge. Kursus for alle der har deltaget i den et-årige efteruddannelse i Neuroaffektiv Psykoterapi. Kalundborg.

27/4-2015:
www.Docenten.dk: Kursusdag om Circle of Security med Bert Powell. Hotel Prindsen. Roskilde.

 28/4-2015:
www.Docenten.dk: Kursusdag om Minding the Baby med Lois Sadler og Nancy Close. Hotel Prindsen. Roskilde.

 29.+30./4-2015:
www.Docenten.dk: 2-dags konference om Nye retninger i familieterapi. Med bl.a. Phyllis Booth, Eia Asen, Bert Powell, Nancy Close & Lois Sadler. Hotel Prindsen. Roskilde.

4.-6./5-2015:
Efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier. Tårnby Kommune.

7/5-2015:
Temaaften om NeuroAffektiv Udviklingspsykologi for det pædagogiske team i Næstved Kommune.

14/5-2015:
Undervisningsdag for personale på døgninstitution, der arbejder med omsorgssvigtede børn og familier. Milano. Italien.

15/5-2015:
Key-note ved 20 års jubilæumskonference for personale, der har arbejdet med sårbare. Milano. Italien.

18/5-2015:
Temadag om NeuroAffektiv Udviklingspsykologi for støttepædagoger, special pædagoger, lærere etc. fra Greve, Faxe, Næstved og Solrød Kommune. Kobæk Strand, Skælskør.

21/5-2015:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

 26.-28./5-2015:
Opstart på 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 2)

1.-4./6-2015:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg.

 8.-9./6-2015:
www.Docenten.dk: 2-dags seminar om Jagten på de nonspecifikke faktorer i psykoterapi med voksne, med bl.a. Ilan Kutz, Lars Sørensen, Paul Gilbert og Finn Skåderud. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Hotel Prindsen Roskilde.

 11/6-2015:
www.Docenten.dk: Sunshine Circles – Theraplay i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for www.Docenten.dk sammen med psykolog Marie Olsen-Kludt og Annie Jacobsen. Hotel Prindsen. Roskilde.

15/6-2015:
Efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier. Strib.

 10.-11./8-2015:
Efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi for udviklingshæmmede børn. Sigrid Undset Skolen, Kalundborg Kommune.

 18.-20./8-2015:
Efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier. Tårnby Kommune.

 24.-25./8-2015:
Efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier. Kalundborg Kommune. (Hold 2)

1/9-2015:
Lederteamworkshop om neuroaffektiv ledelse for BEC, Roskilde.

2.-3./9-2015:
2-dags kursus om Ledelse mellem hjerne og hjerte – om neuroaffektivt og mentaliseret lederskab. Sammen med Marianne Bentzen. Roskilde.

7.-9./9-2015:
3 kursusdage for terapeutelever på EFT-uddannelsen. København.

 11/9-2015:
The psychologist as a consultant within a neuroaffective approach. Forelæsning for Psifos. Stockholm

 16/9-2015:
Oplæg om ”Livgivende øjeblikke til børn og unge med multiple handikap”. UCL i samarbejde med Socialstyrelsen. Odense.

 17/9-2015:
Inklusion, leg og Neuroaffektiv udvikling. VISS.dk, Sølund. Skanderborg.

 21. (+22.)/9-2015:
www.docenten.dk: Kursusdage om sansemotorisk psykoterapi – en metode til bearbejdning af traumatiske erindringer. Med traumeterapeuten Pat Ogden. Hotel Prindsen. Roskilde.

 23./9-2015:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og de neuroaffektive kompasser. Psykolog Kreds Søderjylland.

 24/9-2015:
Efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier. Strib.

 28.+29./9-2015:
1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 1)

30/9-2015:
Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi og de neuroaffektive kompasser. Børn og familier. Nyborg kommune.

1/10-2015:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

1/10-2015:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

 19/10-2015:
Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi og de neuroaffektive kompasser. Børn og familier. Nyborg Kommune.

 21/10-2015:
www.Docenten.dk: Sunshine Circles – Theraplay i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi. Sammen med psykolog Marie Olsen-Kludt og Annie Jacobsen. First Hotel Høje Tåstrup.

22/10-2015:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi, de neuroaffektive kompasser: Anvendelsen på misbrugsområdet. Selskab for misbrugspsykologi. Kerteminde.

 26.-29./10-2015:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg.

30/10-2015:
www.docenten.dk: Kursusdag om Introduktion af Forældretræningsprogrammet Forældre på alle strenge. Med psykolog Knud Hellborn. First Hotel Høje Tåstrup.

 2/11-2015:
Supervisionsdag omkring MIM og Theraplay forløb ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi. Theraplay Foreningen. Lyngby.

 3/11-2015:
Om neuroaffektiv udviklingspsykologi og hvordan denne viden kan benyttes til at støtte plejebørn og plejefamilier. FABU København.

 5.+6./11-2015:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 1)

 9/11-2015:
Temadag om Neuroaffektiv Udviklingspsykologi – Om følelsernes udvikling relateret til psykiske lidelser som f.eks. personlighedsforstyrrelse og skizofreni.
Århus Universitetshospital Risskov. Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland.

 12/11-2015:
Neuroaffektiv udviklingspsykolog og Forældre på alle strenge. Temaeftermiddag for sundhedsplejersker. Arr. Dansk sygeplejeråd. Borup.

 16.-17./11-2015:
1-årig efteruddannelse om Neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier. KFUM. Odense.

 19/11-2015:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 1)

 23/11-2015:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 1)

 25/11-2015:
Foredrag om præmature og deres særlige udviklingsudfordringer i et neuroaffektivt perspektiv. Årstræf for præmatursundhedsplejersker. Hvidovre Hospital.

26.+27./11-2015:
Foredragsdag om ”Neuroaffective developmental psychology and Theraplay”. Finnish/Nordic Theraplay conference. Helsinki. Finland.

30/11-2015:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 1)

1/12-2015:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 1)

2/12-2015:
Foredrag om relationer og den følsomme hjerne. Stiftelsen Kirkens Familievern. Oslo.

3/12-2015:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 1)

4/12-2015:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 1)

7.+8./12-2015:
1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 2)

14/12-2015:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 1)

15/12-2015:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

16/12-2015:
1-årig efteruddannelse om neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier. KFUM. Odense.

18/12-2015:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 1)

 

2016

18/1-2016:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 1)

19/1-2016:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 1)

 21/1-2016:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 1)

 22/1-2016:
Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi og den 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Fredericia Kommune.

 25.-26./1-2016:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 2)

 27.-28./1-2016:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 2)

 1.-3./2-2016:
Opstart på 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 3)

 4.-5./2-2016:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 2)

8.-10./2-2016:
1-årig efteruddannelse om Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier. Frederikssund Kommune.

11/2-2016:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

 22/2-2016:
1-årig efteruddannelse om Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier. KFUM. Odense.

 23.-25./2-2016:
1-årig efteruddannelse om Neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier. Fredericia Kommune.

 29/2-2016:
1-årig efteruddannelse om Neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier. KFUM. Odense.

 1/3-2016:
Om neuroaffektiv udviklingspsykologi og hvordan denne viden kan benyttes til at støtte plejebørn og plejefamilier. FABU København.

2.-3./3-2016:
1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 3)

 7.-10./3-2016:
Efteruddannelse om NeuroAffektiv Psykoterapi. Hold 6. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg.

14.-15./3-2016:
Efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier. Tårnby Kommune. (Hold 1)

 16/3-2016:
Foredrag om Relationer og den følsomme hjerne. Børnekonferencen. Horsens.

 29.-31./3-2016:
Certificeringsmodul med NAP sammen med Marianne Bentzen. Charlottenlund.

 4.-5./4-2016:
Efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier. Tårnby Kommune. (Hold 2)

 6.-7./4-2016:
Efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier. Frederikssund Kommune.

 18.-19./4-2016:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 2)

 20/4-2016:
Oplæg om Neuroaffektiv ledelse. Lederkonferencen, University College Lillebælt. Odense.

 21/4-2016:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 2)

 25/4-2016:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 2)

 26/4-2016:
www.docenten.dk: Kursusdag om Familieterapi til forældre med begrænset mentaliseringsevne. Med specialpædagog Anne Larsen. First Hotel Høje Tåstrup.

 27.-29./4-2016:
www.docenten.dk: Oplæringskursus i Forældretræningsprogrammet Forældre på alle strenge. Med psykolog Knud Hellborn. First Hotel Høje Tåstrup.

 2.-3./5-2016:
Efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier. Tårnby Kommune. (Hold 1)

 4/5-2016:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

 9/5-2016:
Kursusdag – En introduktion til Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Netværk for Snoezelen i Danmark. København.

10.-12./5-2016:
Neuroaffektiv ledelse. Kursus for arbejds- og organisationspsykologer. Specialistuddannelse under Dansk Psykologforening. København.

 17.+18/5-2016:
Fortsættelse om neuroaffektiv udviklingspsykologi og de neuroaffektive kompasser. Børn og familier. Nyborg Kommune.

 19/5-2016:
Foredrag NeuroAffektiv Udviklingspsykologi i praksis. Skolecentret Lindersvold. Faxe.

 23.-24./5-2016:
Efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier. Tårnby Kommune. (Hold 2)

 26/5-2016:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 2)

 27/5-2016:
www.Docenten.dk: Sunshine Circles – Theraplay i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi. Sammen med psykolog Marie Olsen-Kludt og Annie Jacobsen. First Hotel Høje Tåstrup.

 1.-2./6-2016:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 2)

 6.-9./6-2016:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Hold 6. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg.

13.-14./6-2016:
Certificeringsmodul med NAP sammen med Marianne Bentzen. Charlottenlund.

 15/6-2016:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 2)

 16/6-2016:
Kursusdag om ledelse mellem hjerne og hjerte. Svendborg Kommune.

 20.-21./6-2016:
1-årig efteruddannelse om Neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier. Fredericia Kommune.

 22.-24./6-2016:
www.docenten.dk: Oplæringskursus i Forældretræningsprogrammet Forældre på alle strenge. Med psykolog Knud Hellborn. First Hotel Høje Tåstrup.

 29.-30./6-2016:
Efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi for udviklingshæmmede børn. Sigrid Undset Skolen, Kalundborg Kommune.

 18/8-2016:
Lederkonference: Neuroaffektive indsatser på Børne- og Ungeområdet. Regional Midt-jylland. Århus.

 23/8-2016:
Psykologsupervisionsgruppe med henblik på autorisation/specialistgodkendelse

 24.-25./8-2016:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursus til psykologspecialistuddannelse under Svensk Psykologforening. Göteborg.

22+29/8-2016:
Introduktion til NeuroAffektiv Udviklingspsykologi. Ledergruppen KFUM. Strib.

30.-31./8-2016:
www.Docenten.dk:Neuroaffektiv supervision. To kursusdage for www.Docenten.dk sammen med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Roskilde.

 1/9-2016:
Kursusdag om neuroaffektiv psykoterapi: Oasis-behandling og rådgivning for flygtninge. København.

 5.-7./9-2016:
1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 4)

8/9-2016:
Supervisionsdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi og hvordan denne viden kan benyttes tværfagligt på et familiecenter. Faxe Kommune.

13/9-2016:
Om neuroaffektiv udviklingspsykologi og hvordan denne viden kan benyttes til at støtte plejebørn og plejefamilier. FABU København.

23/9-2016:
Psykologsupervisionsgruppe med henblik på autorisation/specialistgodkendelse

26.+27./9-2016:
Supervisionsdage om brugen af de neuroaffektive kompasser. Vuggestedet og Bethesda. Århus Kommune.

28/9-2016:
Workshop om præsentation af NUSSA. Vingsted kurset for psykologer.

29.-30./9-2016:
1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 4)

3.-6./10-2016:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Hold 6. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg.

 10/10-2016:
Supervisionsdag om brugen af de neuroaffektive kompasser. Vuggestedet og Bethesda. Århus Kommune.

 11.-12./10-2016:
Certificeringsmodul med NAP sammen med Marianne Bentzen. Charlottenlund.

 13/10-2016:
Supervisionsdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi og hvordan denne viden kan benyttes tværfagligt på et familiecenter. Faxe Kommune.

14/10-2016:
Keynote til konference: Biennial psychotherapy, Bregantovi Dnevi. Slovenien.

24.-25./10-2016:
1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 4)

10/11-2016:
Foredrag ”Mentalisering, relationer og ledelse”. På temadagene ”Bæredygtighed i sundhedsvæsenet og på arbejdspladserne”. Dansk Sygeplejeråd. Silkeborg.

 31/10+1/11-2016:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 3)

 2/11-2016:
Psykologsupervisionsgruppe med henblik på autorisation/specialistgodkendelse

 3/11-2016
Præsentation af Gymnasiebogen om Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Sammen med formanden for psykologilærere i gymnasiet Sonja Schoubye.

 4/11-2016:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Center for høretab. Ålborg.

 14.-15./11-2016:
www.docenten.dk: Oplæringskursus i Forældretræningsprogrammet Forældre på alle strenge. Med psykolog Knud Hellborn. First Hotel Høje Tåstrup.

 16.-17./11-2016:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursus til psykologspecialistuddannelse under Svensk Psykologforening. Göteborg.

22.+24./11-2016:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 3)

28.+29/11-2016:
www.Docenten.dk:Oplæg og deltagelse til konference om legens potentiale – Legs betydning for følelses-, personlighedsmæssig og social læring. Docenten. Roskilde

1/12-2016:
Supervisionsdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi og hvordan denne viden kan benyttes tværfagligt på et familiecenter. Faxe Kommune.

5.-6./12-2016:
1-årig efteruddannelse om Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier. Frederikssund Kommune.

 7.+8./12-2016:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 2)

 9/12-2016:
1-årig efteruddannelse om Neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier. Fredericia Kommune.

 12.+13./12-2016:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 2)

15/12-2016:
Psykologsupervisionsgruppe med henblik på autorisation/specialistgodkendelse

19.+20./12-2016:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 2)

2017

4/1-2017:
Supervisionsdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi og hvordan denne viden kan benyttes tværfagligt på et familiecenter. Faxe Kommune.

9.+12./1-2017:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 3)

16/1-2017:
Psykologsupervisionsgruppe med henblik på autorisation/specialistgodkendelse

16/1-2017:
Fyraftensforedrag om Forældre på alle strenge. Dansk sygeplejeråd. Borup.

17/1-2017:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

 24/1-2017:
Foredrag om Neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis. Konference i København. Arrangør TUBA.

25/1-2017:
Kursusdag om Tidlig indsats og forældre på alle strenge. Klar-Parat-Tryg start, Sønderborg Kommune.

 26/1-2017:
Kursusdag om neuroaffektiv psykoterapi for psykologer. Selskab for privatpraktiserende psykologer. Regionshuset, Viborg.

 30.-31./1+1/2-2017:
Efteruddannelse om NeuroAffektiv Psykoterapi. Hold 7. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg.

20/2-2017:
Oplæg om neuroaffektiv pædagogik for daginstitutionsledere. Vejle Kommune.

 27/2-2017:
Psykologsupervisionsgruppe med henblik på autorisation/specialistgodkendelse

28/2, 1/5 og 10/8-2017:
Tre kursusdage om rådgivning, konsultation og supervision ud fra en neuroaffektiv indfaldsvinkel. PPR Greve Kommune.

 28/2-2017:
Aftenforedrag om Neuroaffektiv Psykoterapi. Københavns Gestalt Institut.

 6.-7./3-2017:
Examination i Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Psykologspecialistuddannelse under Svensk Psykologforening. Göteborg.

8/3-2017:
Supervisionsdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi og hvordan denne viden kan benyttes tværfagligt på et familiecenter. Faxe Kommune.

 13.-15./3-2017:
3 kursusdage for terapeutelever på EFT-uddannelsen. København.

 16/3-2017:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Frederiksstad. Norge.

 20/3-2017:
www.Docenten.dk: Sunshine Circles – Theraplay i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for www.Docenten.dk sammen med psykolog Marie Olsen-Kludt og Annie Jacobsen. Hotel Prindsen. Roskilde.

22/3-17:
KL’s konference om udsatte børn. Oplæg om Hjernen skal stimuleres for at vokse. Session om Forældre på alle strenge. Nyborg Strand.

 27/3-2017:
Psykologsupervisionsgruppe med henblik på autorisation/specialistgodkendelse

28/3-2017:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

 3.-5./4-2017:
Neuroaffektiv teori. Del af mini-efteruddannelse for familiebehandlere. Ballerup Familiehus.

 6/4-2017:
Certificeringsmodul med NAP sammen med Marianne Bentzen. Charlottenlund.

 24.+ 25./4-2017:
1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 4)

27/4-2017:
Oplæg om neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis. Tværfagligt netværksforum. Vejle kommune.

2/5-2017:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

 3/5-2017:
Certificeringsmodul med NAP sammen med Marianne Bentzen. Charlottenlund.

5/5-2017:
Foredrag om: Betydningen af at høre sammen – om neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis. Center for Socialpædagogik og Psykiatri, Socialforvaltningen, Københavns Kommune.

8.+9./5-2017:
1-årig efteruddannelse om Neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier. KFUM. Odense.

11/5-2017:
Introdag af www.Docenten.dk med Neuroaffektiv udviklingspsykologi og de neuroaffektive kompasser som navigationsredskab. Roskilde.

15.-18./5-2017:
Efteruddannelse om NeuroAffektiv Psykoterapi. Hold 7. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg.

22/5-2017:
Eftermiddagsforedrag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Himmelev Behandlingshjem. Roskilde.

 23/5-2017:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Høgskolen i Sørøst-Norge avdeling. Porsgrunn.

29/5-2017:
Supervisionsdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi og hvordan denne viden kan benyttes tværfagligt på et familiecenter. Faxe Kommune.

2/6-2017:
Kursusdag: Betydningen af at høre sammen – om neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis. For ledere i KFUM’s sociale arbejde. Strib.

6/6-2017:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 4)

 8.-9/6-2017:
Keynote foredrag til konferencen: ”The embodied mind in a relational world: neuropsychotherapeutic perspectives on the paths of life”. The Finnish association of neuropsychotherapy and University of Helsinki.

12/6-2017:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

13/6-2017:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 4)

 15/6-2017:
Certificeringsmodul med NAP sammen med Marianne Bentzen. Charlottenlund.

19/6-2017:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 4)

 20.-21./6-2017:
www.Docenten.dk:2-dags kursus om Ledelse mellem hjerne og hjerte – om neuroaffektivt og mentaliseret lederskab. Sammen med Marianne Bentzen. Roskilde.

27.-29./6-2017:
1-årig efteruddannelse om Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier. For PPR Frederikssund Kommune.

 7/8-2017:
Betydningen af at høre sammen – om neuroaffektiv pædagogik. Kursusdag Center for børn og undervisning Faxe Kommune.

 8/8-2017:
Kursusdag: Neuroaffektiv udviklingspsykologi med fokus på tidlig skade og interventionsmuligheder. Tværfaglig Center for Børn og Unge (TCBU) i Vejle Kommune.

15.-17./8-2017:
3 kursusdage om Neuroaffektiv ledelse. For OK-Centeret. Enghaven. Horsens

21.+ 22. og 24. + 25/8-2017:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 4)

 28/8-2017:
Kursusdag om Neuroaffektiv Udviklingspsykologi. Sundhedsplejen. Silkeborg Kommune.

28/8-2017:
Fyraftensmøde for pædagoger og pædagogmedhjælpere om Neuroaffektiv Pædagogik. Skanderborg Kommune.

29/8-2017:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

 30/8-2017:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og NUSSA. Daginstitutionsledere i Horsens Kommune.

31/8-2017:
Psykologsupervisionsgruppe med henblik på autorisation/specialistgodkendelse

 5.+ 6/9-2017:
Workshop on Neuroaffective Compass Model: Working with complex trauma and disorganized attachment in adults and children. Melbourne. Australia.

9.+ 10/9-2017:
Workshop on Neuroaffective Compass Model: Working with complex trauma and disorganized attachment in adults and children. Brisbane. Australia.

13.+ 14/9-2017:
Workshop on Neuroaffective Compass Model: Working with complex trauma and disorganized attachment in adults and children. Sydney. Australia.

26/9-2017:
Konferencen Barnet og rusen. Oplæg om neuroaffektiv udviklingspsykologi forhold til børn fra hjem med alkoholproblemer. Sandefjord. Norge.

28/9-2017:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

2.-5/10-2017:
Efteruddannelse om NeuroAffektiv Psykoterapi. Hold 7. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg.

10.-12/10-2017:
1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 5)

23.+ 24/10-2017:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 4)

27/10-2017:
Psykologsupervisionsgruppe med henblik på autorisation/specialistgodkendelse

 30/10-2017:
Kursuseftermiddag om Neuroaffektiv Pædagogik for pædagoger og pædagogmedhjælpere. Svendborg Kommune.

31/10 + 1/11-2017:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 4)

2/11-2017:
Foredrag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. På konference med Bruce Perry. Cirkusbygningen. København.

7/11-2017:
Om neuroaffektiv udviklingspsykologi og hvordan denne viden kan benyttes til at støtte plejebørn og plejefamilier. FABU København.

8/11-2017:
Kursusdag: Neuroaffektiv utvecklingspsykologi. Psykologenheterna för Mödra- och Barnhälsovård, Västra Götalands Regionen. Göteborg.

10/11-2017:
To oplæg om neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis. Kompetenceudvikling for medarbejderne i dagtilbud. Ålborg Kommune.

20/11+6/12-2017:
2 kursusdage: Neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis. Fagpersonale i psykiatrien, hjerneskadeområde og udviklingshæmning i Lemvig Kommune.

21/11-2017:
Psykologsupervisionsgruppe med henblik på autorisation/specialistgodkendelse

28.+29./11-2017:
2-dags kursus om Ledelse mellem hjerne og hjerte – om neuroaffektivt og mentaliseret lederskab. Sammen med Marianne Bentzen. Roskilde.

30/11-2017:
Om neuroaffektiv udviklingspsykologi og hvordan denne viden kan benyttes til smerteramte patienter. Smertecenter Middelfart.

4.+ 5./12-2017:
1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 5)

11/12-2017:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

2018

4/1+7/2+4/4-2018:
Certificering i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier. Strib.

9/10-2018:
Kursusdag om Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Stevn Kommune.

 10/1-2018:
Sunshine Circles – Theraplay i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for www.Docenten.dk sammen med psykolog Marie Olsen-Kludt og Annie Jacobsen. Odense.

 11/1-2018:
Om neuroaffektiv udviklingspsykologi og hvordan denne viden kan benyttes til smerteramte patienter. Smertecenter Middelfart.

12/1-2018:
Psykologsupervisionsgruppe med henblik på autorisation/specialistgodkendelse

15/1+6/3+10/4-2018:
Certificeringsmodul (Hold A) med NAP sammen med Marianne Bentzen. Charlottenlund.

16.+17/1-2018:
NeuroAffektiv Udviklingspsykologi og NAP med Marianne Betnzen for KFUM. Strib.

18/1-2018:
Psykologsupervisionsgruppe med henblik på autorisation/specialistgodkendelse

23/1-2018:
Supervisionsdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi og hvordan denne viden kan benyttes tværfagligt på et familiecenter. Faxe Kommune.

 24/1-2018:
Oplæg på konferencen “Mot til å se- evne til å handle” Stavanger, Norge.

 25/1-2018:
Psykologsupervisionsgruppe med henblik på autorisation/specialistgodkendelse

30/1+ 20/2 + 19/6 -2018:
Kursusdag med Familieplejekonsulenterne i Kolding kommune.

31/1+7/3+11/4-2018:
Certificeringsmodul (Hold B) med NAP sammen med Marianne Bentzen. Charlottenlund.

 1/2+8/3+12/4-2018:
Certificeringsmodul (Hold C) med NAP sammen med Marianne Bentzen. Charlottenlund.

26.-27./2-2018:
1-årig efteruddannelse om Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier. For PPR Frederikssund Kommune.

28/2-2018:
Psykologsupervisionsgruppe med henblik på autorisation/specialistgodkendelse

1/3-2018:
Oplæg på Specialskoleledernes Forårsseminarium, HUSET, Middelfart

2/3+9/4+ 17/5-2018:
Certificeringsmodul (Hold D) med NAP sammen med Marianne Bentzen. Charlottenlund.

5/3-2018:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Ringe Kost- og Realskole. Fyn.

12/3-2018:
Keynote Barn og rus. Ørestaden. København.

13/3-2018:
Foredrag om Neuroaffektiv fra begyndelsen. Sundhed på Tværs. Region Nordjylland. Ålborg.

15/3-2018:
Kursusdag om Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi. Hollænderhuset. Næstved.

19.-21./3-2018:
1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier (1. Modul). Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 6).

3/4-2018:
Psykologsupervisionsgruppe med henblik på autorisation/specialistgodkendelse

16/4-2018:
Konferencedag om de 3 læringsdomæner. Med bl.a. Connie Nissen o.a. Roskilde Docenten.

17/4-2018:
Undervisningsdag om PTSD. Stolpegården. Gentofte.

18/4-2018:
Keynote og workshop. Red Barnet. Børn og natur. Middelfart.

16/4-2018:
www.Docenten.dk:Oplæg og deltagelse til konference om de 3 læringsdomæner: Sansemotorisk, Kognitiv og emotionel læring. Docenten. Roskilde.

17/4-2018:
Undervisningsdag om PTSD. Stolpegården. Gentofte.

18/4-2018:
Keynote og workshop om Barnet og naturen. Red Barnet. Fænø-Sund. Middelfart

23.-26/4-2018:
Efteruddannelse om NeuroAffektiv Psykoterapi. (Modul 1) Hold med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg.

2/5-2018:
Aftenforedrag for pædagogisk personale om Neuroaffektiv Pædagogik,
Aalborg.

7.+8/5-2018:
1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier (2. Modul). Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 6).

15/5-2018:
www.Docenten.dk: Konference: Når smerte gør godt! Med bl.a. Bo Møhl og Naomi Halpern. Docenten. Roskilde.

16/5-2018:
www.Docenten.dk: Kursusdag om traume med Naomi Halpern. Docenten. Roskilde.

22/5-2018:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Folkeuniversitetet Ålborg.

23/5-2018:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Hjørring Kommune.

24/5-2018:
Supervisionsdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi og hvordan denne viden kan benyttes tværfagligt på et familiecenter. Faxe Kommune.

30/5-2018:
Kursus- supervisionsdag om egne sager. KFUM. Strib.

1/6-2018:
Præsentationsdag af den norske udgave af Forældre på alle strenge. RVTS. Kristianssand.

4/6-2018:
www.Docenten.dk: Kursusdag om mentalisering ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi. Docenten. Roskilde.

11.+12/6-2018:
Efteruddannelse. Børn og familier. (Hold 5) Modul 6: Kalundborg Vandrerhjem

13.-15./6-2018:
Utviklingspsykologi sett i lys av nyere hjerneforskning. Invitasjon til alle PPT kontorene. Gol, Norge. Arrangør: PPT tjenesten Norge.

20/6-2018:
Kursusdag om neuroaffektiv psykoterapi for psykologer. Selskab for privatpraktiserende psykologer. Psykologforeningen, Århus.

27.+28/6-2018:
Vurderingsmetoder. KFUM. Strib.

15.-17./8-2018:
Kursus i ledelse sammen med Marianne Bentzen. Højby. Sjælland.

20. + 22/8-2018:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold ABC)

27/8-2018:
Temadag om neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis. Århus Kommune.

28.-31./8-2018:
Efteruddannelse om NeuroAffektiv Psykoterapi. (Modul 2) Hold 8. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg.

4/9-2018:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 4)

5/9-2018:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. For fagpersoner i Odense kommunes Børn- og unge forvaltning. Odense.

6/9-2018:
Kursusdag: Opsamling om neuroaffektiv udviklingspsykologi for projekt Ballast. KFUM. Strib.

10/9-2018:
Kursusdag om Neuroaffektiv Pædagogik for pædagoger og pædagogmedhjælpere. Svendborg Kommune.

11/9-2018:
Kursusdag om intro til neuroaffektiv udviklingspsykologi. For TIKKO. København.

12.-14/9-2018:
1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier (1. Modul). Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 7).

17.+ 19. +24/9-2018:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 5)

20/9+10/10+20/11-2018:
Kursusforløb i neuroaffektiv udvikingspsykologi. Harebakken. Skibby.

25/9+31/10-2018:
Vurderingsmetoden Neuroaffektiv Analyse. Med Marianne Bentzen i www.Docenten.dk. Roskilde.

27/9-2018:
Eftermiddagsoplæg om Neuroaffektiv Udviklingspsykologi og NUSSA. Pædagoger og lærere Kolding Kommune.

29/10-2018:
Foredrag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. For Athenas. Psykiatrien i Region Syddanmark.

30/10-2018:
Kursusdag om intro til neuroaffektiv udviklingspsykologi. For TIKKO. Århus.

31/10-2018
www.docenten.dk:

1.-3./10-2018:
3 kursusdage for terapeutelever på EFT-uddannelsen. København.

4/10-2018:
Keynote ICDP-konference om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Middelfart

8/10+7/11-2018:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Ballast. KFUM. Strib.

9/10-2018:
Oplæg på 2-dagskonference for psykologer, pædagoger og sundhedsplejersker. Københavns Kommune.

11/10+30/10-2018:
Kursusdag om: Hvordan sættes følelsesmæssig læring på skoleskemaet? Arr. Tikko. København/Århus.

22.+ 25./10-2018:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 5)

29/10-2018:
Foredrag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Psykiatrien i Region Syddanmark. Odense.

29/10-2018:
Aftenoplæg om Neuroaffektiv pædagogik for pædagoger i Svendborg Kommune.

1/11-2018:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi, traume, dissociation og kropspsykoterapi. Selskab for kropspsykoterapeuter. Dansk Psykolog Forening.

5/11-2018:
Fra neuroaffektiv udviklingspsykologi til neuroaffektiv psykoterapi. For Psykoteraputisk Institut. Århus.

8/11-2018:
PhD forsvar. Ålborg Universitet. Ålborg

12.+13./11-2018:
1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier (6. Modul). Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 6).

14.-15./11-2018:
1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier (2. Modul). Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 7).

19/11-2018:
www.Docenten.dk: Sunshine Circles – Theraplay i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for www.Docenten.dk sammen med psykolog Marie Olsen-Kludt og Anne Larsen. Hotel Prindsen. Roskilde.

22/11-2018:
Fyraftensoplæg for lærere og pædagoger på Ellebækskolen. Ringsted.

3/12-2018:
Supervisionsdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi og hvordan denne viden kan benyttes tværfagligt på et familiecenter. Faxe Kommune.

4/12-2018:
Intro til neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kalundborg Kommune.

10.-13./12-2018:
Efteruddannelse om NeuroAffektiv Psykoterapi. (Modul 3) Hold 8. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg.

19/12-2018:
Oplæg om neuroaffektiv udviklingspsykologi. v/ Athenas. Frederiksberg Kommune.

20/12-2018:
Oplæg om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Alfernes Hus.Vordingborg.

2019

4/1-2019:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. KFUM. Strib.

 8/1-2019:
Psykologsupervisionsgruppe med henblik på autorisation/specialistgodkendelse

9/1-2019:
Supervisionsforløb ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi for PPR i Rødovre Kommune

10/1-2019:
Intern temadag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Ringgården. Ringe.

11/1-2019:
Oplæg om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Ladegårdsskolen. Holbæk.

14.-16./1-2019:
1. modul af efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier. Slagelse Kommune.

5. + 8/2-2019:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 6)

18/2-2019:
Supervisionsdag ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi. Bülowsvej. Frederiksberg.

19/2-2019:
Kursusdag om den neuroaffektive analyse for ressourcepædagoger. Svendborg Kommune.

21/2+25/3-2019:
Kursusdag om den neuroaffektive analyse for ressourcepædagoger. KFUM. Strib.

 25.-26./2-2019:
2. modul af efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier. Slagelse Kommune.

27/2-2019:
Psykologsupervisionsgruppe med henblik på autorisation/ specialistgodkendelse.

28/2-2019:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Personligheds udvikling. Kalundborg Vandrerhjem.

6/3-2019:
Temadag om neuroaffektiv udviklingspsykologi for sundhedsplejersker. Københavns Kommune.

11.11. + 14/3-2019:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold ABCD)

 18/3-2019:
Psykologsupervisionsgruppe med henblik på autorisation/ specialistgodkendelse.

19/3-2019:
Neuroaffektiv pædagogik. Socialpædagogernes fagforening. Ålborg

 20/3-2019:
Supervisionsforløb ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi for PPR i Rødovre Kommune

 21/3-2019:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Personligheds udvikling. Kalundborg Vandrerhjem.

 26.+27./3-2019:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Vilde. Horten. Norge.

 2.-3./4-2019:
3. modul af efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier. Slagelse Kommune.

4/4-2019:
Psykologsupervisionsgruppe med henblik på autorisation/ specialistgodkendelse.

 8. + 11/4-2019:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold ABCD).

23.+25/4-2019
Efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med Børn og familier. Modul 1 (Hold 8): Kalundborg Vandrerhjem

29/4-2019:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Personligheds udvikling. Kalundborg Vandrerhjem.

30/4+1/5-2019:
Oplæring i den neuroaffektive analyse. PPR Varde Kommune.

2/5-2019:
Psykologsupervisionsgruppe med henblik på autorisation/ specialistgodkendelse.

4/5-2019:
Keynote: Early Developmental Trauma and Fostering Resilience. Trauma conference for Master’s in Counselling Programme in Webster University, Geneva.

7/5-2019:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. v/ Athenas. Socialstyrelsen. Vejle.

8/5-2019:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Personligheds udvikling med Marianne Bentzen. København.

 9/5-2019:
Supervisionsforløb ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi for PPR i Rødovre Kommune

13/5-2019:
Supervisionsdag ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi. Bülowsvej. Frederiksberg.

14.-15./5-2019:
4. modul af efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier. Slagelse Kommune.

20/5-2019:
Psykologsupervisionsgruppe med henblik på autorisation/ specialistgodkendelse.

 21/5-2019
www.docenten.dk: Kursusdag om mentalisering ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi. Docenten. Roskilde.

22.+23/5-2019
Efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med Børn og familier. Modul 2 (Hold 8): Kalundborg Vandrerhjem

29/5-2019
Kursusdag for fagpersonale om neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis. Thorshavn. Færøerne.

4.-5/6-2019:
Supervision i neuroaffektiv ledelse. Region Midt. Århus.

6/6-2019:
Kursusdag om vurderingsmetoder. Theraplay Instituttet. København.

11/6-2019:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Personligheds udvikling med Marianne Bentzen. København.

12.+25/6-2019:
www.docenten.dk: 2 oplæringsdage om den neuroaffektive analyse med Marianne Bentzen. Roskilde.

17.+18./6-2019:
1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier (6. Modul). Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 7).

20/6-2019:
Psykologsupervisionsgruppe med henblik på autorisation/ specialistgodkendelse.

26/6-2019:
Oplæg om neuroaffekti9v udviklingspsykologi i den kommunale forebyggelse. For Temagruppe i Sund By Netværkets temagruppe Mental Sundhed. Odense.

27/6-2019:
Keynote til Europæisk Musikterapi Konference. Ålborg Universitet.

19. og 20./8 + 19/9-2019
Oplæringskursus i Emotional Mentalizing Scale (EMS). www.Docenten.dk. Valby. København.

 21/8-2019:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Personligheds udvikling med Marianne Bentzen. København.

22/8-2019:
Opfølgning af den neuroaffektive analyse for ressourcepædagoger. Svendborg Kommune.

26.-27./8-2019:
5. modul af efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier. Slagelse Kommune.

28. + 29/8+3.-4/9-2019:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold ABCD).

30/8-2019:
Psykologsupervisionsgruppe med henblik på autorisation/ specialistgodkendelse.

3.-5/9-2019:
Efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med Børn og familier. Modul 1 (Hold 8): Kalundborg Vandrerhjem

5/9-2019:
Supervision ift. neuroaffektiv ledelse. Ledergruppen for daginstitutionsområdet i Svendborg Kommune.

11/9-2019:
Supervisionsdag ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi. Bülowsvej. Frederiksberg.

11/9-2019:
www.docenten.dk. Fyraftensmøde vedr. Forældre på alle strenge. Valby København.

12/9-2019:
Kursusdag for ressourcepædagogerne i Svendborg Kommune ud fra ”At give symptomet et øre, der kan høre”.

16/9-2019:
De neuroaffektive kompasser. For Psykoterapeutisk Institut. Århus.

18/9-2019:
Supervisionsforløb ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi for PPR i Rødovre Kommune

23.-26/9-2019:
Efteruddannelse i den neuroaffektive analyse. Med Marianne Bentzen. Roskilde. (1. Modul)

27/9-2019:
Keynote med fokus på tidig utveckling och samspel. For Föräldra- och barnhälsan i region Norrbotten. Luleå. Sverige.

30/9 + 1.-3/9-2019:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. Modul 2 (Hold 8).

7/10-2019:
Kursusdag om binge eating disorder ud fra en neuroaffektiv indfaldsvinkel. Psykiatrisk Afdeling Odense – Universitetsfunktion.

8/10-2019:
www.Docenten.dk: Sunshine Circles – Theraplay i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper. Sammen med psykolog Marie Olsen-Kludt og Anne Larsen. Roskilde.

9.-10./10-2019:
www.Docenten.dk: Oplæringskursus i MIM-P. Valby. København.

11/9-2019:
www.docenten.dk. Fyraftensmøde vedr. NUSSA. Valby København.

 21/10-2019:
5. afsluttende modul af efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier. Slagelse Kommune.

22.+23./10-2019:
2 kursusdage om traumer i relation til neuroaffektiv udviklingspsykologi. RVTS. Kristiansand. Norge.

24/10-2019:
Keynote: Nevroaffektiv utviklingspsykologi generelt og spesielt om hvordan sped- og småbarns utvikling og fungering rammes av stress, konflikter og vold. Til konferencen: Vold og overgrep mot sped- og småbarn. Trondheim. Norge.

30.+31/10 + 5.+7/11-2019:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. Modul 3 (Hold 8).

4/11-2019:
www.Docenten.dk. Den styrkede pædagogiske læreplan med fokus på alsidig personlig og social udvikling. Med Dorte Rudi Andersen, Lone Svinth, Thomas Gitz-Johansen, Louise Morris Jones og Fie Lademan
Valby. København.

 6/11-2019:
Psykologsupervisionsgruppe med henblik på autorisation/ specialistgodkendelse.

 6/11-2019:
Eftermiddagsoplæg om neuroaffektiv pædagogik. v/ Athenas. Ådalsskolen. Ringsted Kommune.

11/11-2019:
Kursusdag om intro til neuroaffektiv udviklingspsykologi. For TIKKO LEARN. Fredericia.

 12/11-2019:
Oplæg om neuroaffektiv pædagogik. BUBL Midt-vest Jylland. Sunds.

14/11-2019:
Oplæg om ”Skal vi lege?” UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Odense.

18/11-2019:
Kursusdag om intro til neuroaffektiv udviklingspsykologi. For TIKKO LEARN. Ålborg.

19/11-2019:
Oplæg om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Projekt RoSa. Psykiatri Region Sjælland. Korsør.

20/11-2019:
Oplæg om neuroaffektiv pædagogik. BUBL Århus.

21/11-2019:
Temadag for kompetencecenterregi for misbrugsbehandlere. Ringgården. Middelfart.

22/11-2019:
Tale til demonstration omkring minimumsnormeringer. Christiansborg. København.

25/11-2019:
Pædagogisk dag vedr. den neuroaffektive analyse for ressourcepædagoger. Svendborg Kommune.

26/11-2019:
Oplæg for faggruppen om neuroaffektive interventionstiltag: Alkoholbehandlere. Comwell Nyborg.

27/11-2019:
Supervisionsdag ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi. Bülowsvej. Frederiksberg.

28/11-2019:
Kursusdag om intro til neuroaffektiv udviklingspsykologi. For TIKKO LEARN. København.

3/12-2019:
Kursusdag om Dissociationsfænomener omsat til psykoterapeutisk praksis. Academy CPH. København.

4.-6/12-2019:
Efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med Børn og familier. Modul 6 (Hold 8): Kalundborg Vandrerhjem

9.-12/12-2019:
Efteruddannelse i den neuroaffektive analyse. Med Marianne Bentzen. Roskilde. (2. Modul)

19/12-2019:
Psykologsupervisionsgruppe med henblik på autorisation/ specialistgodkendelse.

2020

6.-8/1-2020:
Efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med Børn og familier. Modul 1 (Hold 9): Kalundborg Vandrerhjem.

9/1+23/1-2020:
2-dags oplæringskursus i den Neuroaffektive Analyse. Selskab for Kropspsykoterapi. Dansk Psykolog Forening. København.

13/1+30/1-2020:
www.Docenten.dk. 2-dags oplæringskursus i den Neuroaffektive Analyse med Marianne Bentzen. Valby. København.

14.-16./1-2020:
Efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med Børn og familier. Modul 1. Halsnæs Kommune.

20.-23./1-2020:
Efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med Børn og familier. Modul 1. Varde Kommune.

27/1+17.-20./2-2020:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. (Hold 7) Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 8).

28.+29./1-2020:
Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi. Telemark. Norge.

2/2+23/2+15/3+10/5:
Zoom-workshop in the neuroaffective assessment. Switzerland, Australia and Paraquay.

 24.-26./2-2020:
3 kursusdage for terapeutelever på EFT-uddannelsen. København.

 24.-26./2-2020:
Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi. EFT-instituttet. København.

 28/2-2020:
Psykologsupervisionsgruppe med henblik på autorisation/ specialistgodkendelse.

 4.-5./3-2020:
Efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med Børn og familier. Modul 2 (Hold 9): Kalundborg Vandrerhjem.

9.-12/3-2020:
Efteruddannelse i den neuroaffektive analyse. Med Marianne Bentzen. Roskilde. (3. Modul)

14/4 + 21.-23./4-2020:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. (Hold 8) Kalundborg Vandrerhjem.

15/4-2020:
Supervisionsdag ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi. Bülowsvej. Frederiksberg.

18/5 + 19./5-2020:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. (Hold 8) Kalundborg Vandrerhjem.

 20/5-2020:
Webinar for Tikko/Docenten

 28/5-2020:
Psykologsupervisionsgruppe med henblik på autorisation/ specialistgodkendelse.

29/5 + 2.-4./5-2020:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. (Hold 8) Kalundborg Vandrerhjem.

 8.-10/6-2020:
Efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med Børn og familier. Modul 1. KFUM (Hold 3). Strib.

11/6-2020:
Certificeringsdag vedr. efteruddannelse i den neuroaffektive analyse. Med Marianne Bentzen. Hvidovre.

16 + 23.+25/6-2020:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. (Hold 8) Kalundborg Vandrerhjem.

 17/6+24/8-2020:
www.Docenten.dk. 2-dags oplæringskursus i den Neuroaffektive Analyse med Marianne Bentzen. Odense.

22/6-2020:
Psykologsupervisionsgruppe med henblik på autorisation/ specialistgodkendelse.

17.-18./8-2020:
Efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med Børn og familier. Modul 2. Halsnæs Kommune.

19.-20/8-2020:
Efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med Børn og familier. Modul 2. Varde Kommune.

21/8-2020:
Psykologsupervisionsgruppe med henblik på autorisation/ specialistgodkendelse.

26.og 27./8 + 25/9-2020
www.docenten.dk: Oplæringskursus i Emotional Mentalizing Scale (EMS). Mødecenter Odense.

31/8 og 1/9-2020:
Oplæringskursus i den neuroaffektive analyse. i Svendborg Kommune.

 2.-3/9-2020:
www.Docenten.dk: Oplæringskursus i MIM-P. Odense.

4/9-2020:
I debat om hjerne, krop og hjerne i uddannelse. I samtale med Svend Brinkmann og Gitte Sommer Harrits. Folkemøde om uddannelse i Nørre Nissum.

9.-10/9-2020:
Efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med Børn og familier. Modul 2. KFUM (Hold 3). Strib.

14/9-2020:
Konference om neuropædagogik og Neuroaffektiv Udviklingspsykologi. UCN. Holbæk.

15.-17/9-2020:
www.Docenten.dk. Efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med Børn og familier. Modul 1 (Hold 10): Kalundborg Vandrerhjem.

23/9-2020:
Konference om neuropædagogik og Neuroaffektiv Udviklingspsykologi. UCN. Hjørring.

 24/9-2020:
Konference om neuropædagogik og Neuroaffektiv Udviklingspsykologi. UCN. Hjørring.

30/9+ 1/10-2020:
Efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med Børn og familier. Modul 6 (Hold 9): Kalundborg Vandrerhjem.

2/10-2020:
www.Docenten.dk: Sunshine Circles – Theraplay i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper. Sammen med psykolog Marie Olsen-Kludt og Anne Larsen. Vejle.

 5.-6./10-2020:
Efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med Børn og familier. Modul 6 (Hold 8): Kalundborg Vandrerhjem.

 26.-27/10-2020:
www.Docenten: Efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med Børn og familier. Modul 2 (Hold 10): Kalundborg Vandrerhjem.

 30/10-2020:
Psykologsupervisionsgruppe med henblik på autorisation/ specialistgodkendelse.

4/11-2020+8/12-2020+21/1-2021:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem (Hold 9A).

 5/11-2020:
Supervisionsdag ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi. Bülowsvej. Frederiksberg.

9/11-2020:
Opsamling vedr. den neuroaffektive analyse. Pædagoger i Svendborg Kommune.

11/11-2020+7/12-2020+11/1-2021:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem (Hold 9B).

12/11-2020+10/12-2020+13/1-2021:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem (Hold 9C).

16/11-2020+17/12-2020+14/1-2021:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem (Hold 9D).

17/11-2020+16/12-2020+18/1-2021:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem (Hold 9E).

18/11-2020
Oplæg om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Konference for SL. Webinar.

18/11-2020
Oplæg om neuroaffketiv udviklingspsykologi. Lærernes A-kasse. Webinar.

19/11-2020+18/12-2020+19/1-2021:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem (Hold 9F).

20/11-2020:
Oplæringskursus i den neuroaffektive analyse. i Svendborg Kommune.

23/11-2020:
www.Docenten.dk.Intervention ud fra den Neuroaffektive Analyse. Med Marianne Bentzen. København.

26/11-2020:
www.Docenten.dk. Legekonference: Leg for sjov og alvor – i et neuroaffektiv perspektiv. Med bl.a. Hospitalsklovn, Legekompagniet, NUSSA og Susan Hart. København.

30/11-2020:
Kursusdag om den nye styrkede lærerplan ud fra Neuroaffektiv Udviklingspsykologi. Ålborg. Webinar.

1.-2./12-2020:
Efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med Børn og familier. Modul 6. Halsnæs Kommune.

3/12-2020:
Oplæringskursus i den neuroaffektive analyse. i Svendborg Kommune.

2021

25/1+ 13/3+ 19/4+4/5-2021:
Ledelsesuddannelse for områdeledergruppe i Emotional Mentalizing Scale. Svenborg Kommune.

 20/3-2021:
Foredrag om neuroaffektiv udviklingspsykologi ift vold og voldtægt mod kvinder. Joan-søstrene. København.

 15/4-2021:
Konference som webinar for børn- og unge området. Randers Kommune.

 5.+6./5+ 4/10+6/10-2021:
Oplæringskursus i den neuroaffektive analyse. Svendborg Kommune.

 10/5-2021:
Oplæringskursus i den neuroaffektive analyse til ressourcepædagoger. I Svendborg Kommune.

10/5-2021:
To aftenforedrag til Åbent arrangement om intro til neuroaffektiv udviklingspsykologi. TIKKO. Roskilde

11/5-2021:
www.Docenten.dk: Intro til neuroaffektiv udviklingspsykologi. Comwell Holte.

12/5-2021:
www.Docenten.dk: Intro til neuroaffektiv udviklingspsykologi. Radisson Blu. Århus.

12/5-2021:
To aftenforedrag til Åbent arrangement om intro til neuroaffektiv udviklingspsykologi. TIKKO. Århus.

17.-18/5-2021:
1. modul af efteruddannelse i Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Hvidborg. Hvidovre.

20.-21/5+11/6-2021:
www.Docenten.dk. 3-dags oplæringskursus i den Neuroaffektive Udviklingspsykologi og de neuroaffektive komapsser med Marianne Bentzen. Comwell, Holte.

25.-27/5-2021:
www.docenten.dk: 1. modul (hold 2021, 1) på 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier. Kalundborg.

 4/6-2021:
Oplæringsdag i EDS for psykologer med Jesper Birck. Århus

 7/6-2021:
www.Docenten.dk: Intro til neuroaffektiv udviklingspsykologi. Mødecenter Odense.

8.-10/6-2021:
www.Docenten.dk: Indføring i neuroaffektiv udviklingspsykologi og de neuroaffektive kompasser med Marianne Bentzen. Comwell Holte.

14.-16/6-2021:
2. modul af efteruddannelse i Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Hvidborg. Hvidovre.

18/6-2021:
Psykologsupervisionsgruppe med henblik på autorisation/ specialistgodkendelse.

21.-23/6-2021:
www.docenten.dk: 3. modul (Hold 2021,1) på 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med Marianne Bentzen. Kalundborg.

28.-30/6-2021:
www.docenten.dk: 5. modul (Hold 2020, 2) på 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med Marianne Bentzen. Kalundborg.

10. og 11/8 + 8/9-2021:
Forskningsprojekt: Oplæringskursus i Emotional Mentalizing Scale (Hold 1) (EMS). LIVSVÆRK.

10/9-2021:
Opstart Julemærkehjemmene omkring intro til NAU. Roskilde.

16.+17./8-2021:
Oplæring i den neuroaffektive analyse. Telemark. Norge.

 18. og 19/8 + 17/9-2021:
Forskningsprojekt: Oplæringskursus i Den neuroaffektive Analyse (Hold 1) (NAA). LIVSVÆRK.

23.-24/8-2021:
www.docenten.dk: 6. modul (hold 2020, 2) på 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier. Kalundborg.

 25/8-2021:
Psykologsupervisionsgruppe med henblik på autorisation/ specialistgodkendelse.

 26.-27/8-2021:
www.docenten.dk: 2. modul (hold 2021,1) på 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier. Kalundborg.

 31/8 + 1/9 + 30/9-2021:
Forskningsprojekt: Oplæringskursus i Den neuroaffektive Analyse (Hold 2) (NAA). LIVSVÆRK.

 2.+3./9 + 1/10-2021:
Forskningsprojekt: Oplæringskursus i Emotional Mentalizing Scale (Hold 2) (EMS). LIVSVÆRK.

 6.-7./9 + 25/10-2021:
Forskningsprojekt: Oplæringskursus i Marschack Interaction Method (MIM-P). LIVSVÆRK.

 8/9-2021:
Aftenforedrag til Åbent arrangement om Den følsomme hjerne. TIKKO. Ålborg.

13.-14/9 + 7/10-2021:
www.Docenten.dk: Oplæringskursus i MIM-P med Anne Larsen. Comwell. Holte.

 15.-16/9 + 14/10-2021
www.docenten.dk: Oplæringskursus i Emotional Mentalizing Scale (EMS). Comwell Holte.

 20.+21.+27.+29/9-2021:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier (Hold 2020, 2). Kalundborg Vandrerhjem (1. gang).

5/10-2021:
www.docenten.dk: Konferencedag med Svend Brinkmann. Det følsomme og intelligente dyr. Århus.

 27/10-2021:
www.docenten.dk: Konferencedag med Svend Brinkmann. Det følsomme og intelligente dyr. Århus.

 11/10-2021:
www.docenten.dk: Konferencedag med Svend Brinkmann. Det følsomme og intelligente dyr. København.

12/10-2021:
Psykologsupervisionsgruppe med henblik på autorisation/ specialistgodkendelse.

26.+27/10-2021:
www.Docenten.dk. Kursus sammen med Haldor Øvreeide. Den triangulerte samtalen med barn og foreldre – nevroaffektiv regulering gjennom levde øyeblikk, og fortelling. Odense.

28.+29./10-2020:
2 kursusdage om traumer i relation til neuroaffektiv udviklingspsykologi. RVTS. Drammen. Norge.

1/11-2021:
Oplæg om neuroaffektiv udviklingspsykologi. SL-Storstrøms Kreds. Nykøbing F.

1/11-2021:
Aftenforedrag til Åbent arrangement om Den følsomme hjerne. TIKKO. Odense.

 2.-4/11-2021:
www.docenten.dk: 1. modul (hold 2021, 2) på 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier. Kalundborg.

 8.+15.+17.+18/11-2021:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier (Hold 2020, 2). Kalundborg Vandrerhjem (2. gang).

9/11-2021:
www.docenten.dk: Konferencedag om Stress, angst og depression og andre sjove ting i livet. Med bl.a. Rune Strøm, Pia Callesen o.a. Comwell Holte.

10/11-2021:
Eftermiddagsarrangement om neuroaffektiv selvagens. Nordskolen. Jyllinge.

22/11-2021:
Psykologsupervisionsgruppe med henblik på autorisation/ specialistgodkendelse.

23/11-2021:
Aftenforedrag til Åbent arrangement om Den følsomme hjerne. TIKKO. Nørrebro teater.

 29.-30/11-2021:
www.docenten.dk: 6. modul (hold 2021, 1) på 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier. Kalundborg.

8/12-2021:
Eftermiddagsarrangement om neuroaffektiv selvagens. Nordskolen. Jyllinge.

 1.+2.+15.+16/12-2021:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier (Hold 2020, 2). Kalundborg Vandrerhjem (3. gang).

 20.-21/12-2021:
Oplæringskursus i MIM-P. Familiecenter Viborg kommune.