Kursus- og foredragsarrangementer

Jeg har siden 2002 afholdt seminarer, kurser og foredrag i neuroaffektiv udviklingspsykologi.
Neuroaffektiv udviklingspsykologi er en brobygning mellem udviklingspsykologi og den nyeste hjerneforskning. Arrangementerne har været afholdt for psykologer, psykiatere, socialrådgivere, familiebehandlere, socialpædagoger, lærere, sundhedsplejersker, plejeforældre osv.

Niveauet tilpasses tilhørerne og kursets/foredragets længde og indhold tilpasses det individuelle arrangement.

Der har været afholdt arrangementer med tema, der relaterer sig til psykoterapi, udviklingsforståelse, socialt arbejde, pædagogik osv. både i forhold til børn, voksne og familier.

For titler på arrangementer henvises til menupunktet tidligere afholdte arrangementer i ovenstående menulinie