Opdatering af de to grundbøger:
Hjerne, samhørighed, personlighed og Betydningen af samhørighed

Det er nu 16 år siden at de to grundbøger om neuroaffektiv udviklingspsykologi udkom på Hans Reitzels Forlag. Forlaget har flere gange spurgt om bøgerne skulle redigeres, så der kan udkomme en nyredigeret udgave af dem. Arbejdet er nu gået i gang og i stedet for at bestå af to grundbøger, udvides serien nu med tre.

Tidsperspektiv:

Bog 1: Forventes udgivet medio 2023 // Bog 2: Forventes udgivet medio 2025 // Bog 3: Forventes udgivet medio 2027


Indholdsfortegnelse:


Bog 1:

Hjerne, samhørighed, personlighed – Introduktion til neuroaffektiv udvikling

Del 1: Forudsætningen for affektiv udvikling
1.   Den dynamiske hjerne i et dynamisk miljø – Den epigenetiske forståelse
2.   Hjernen – en kompleks og dynamisk struktur
3.   Personlighedens vugge – Genetik og embryologi
4.    Hjernens grundregulatorer og budbringere – Neurotransmittere, peptider og hormoner
5.    Mulighedernes vindue – Det programmerbare „hard-wire“-system og „windows of opportunity“
6.  De tre vigtige læringsdomæner for hjernens udvikling

Del 2: Hjernens emotionelle udvikling
7.  Resonans, synkronisering og spejlneuroner – hjernekredsløb og affektiv udveksling
8.   Hjernens affektregulerende systemer
9.   Den lateraliserede hjerne – Højre og venstre hemisfære
10.  Hukommelse og dens betydning for personligheds- og meningsdannelse
11.  Piger, drenge, mænd og kvinder – Kønshormonernes og miljøets indflydelse på kønsforskelle
12.  Personlighedens fundament – Selv og bevidsthed

Del 3: Hierarkisk udvikling af hjernens emotionelle strukturer
13.  Strukturer for kropssansning og arousalregulering – Hjernestamme, mellemhjerne og lillehjerne
14.  Strukturer for affektiv afstemning og empati – Mellemhjernen og det limbiske system
15.  Strukturer for behovsstyring og mentalisering – Parietallapperne og præfrontal cortex

Forventes udgivet medio 2023

Bog 2:
Betydningen af samhørighed – Om neuroaffektiv udviklingspsykologi

Del 1: Samspillet mellem hjernens modning og den tætte omsorgsperson-barn-kontakt
1. Det dynamiske samspil mellem omsorgsperson og barn
2. Det dynamiske samspils betydning for hjernens udvikling
3. Fejlregulering og fejlafstemning i det dyadiske samspil

Del 2: Mentale organiseringsniveauer
4. Psykodynamiske mentale organiseringsniveauer
5. Det dynamiske samspil på forskellige mentale organiseringsniveauer
6. De neuroaffektive kompasser og udvikling af kompetencer

Del 3: Tilknytnings- og relationsforstyrrelser i en neuroaffektiv forståelse
7. De neuroaffektive kompasser og udvikling af sårbarheder
8. Forstyrrelser i den neuroaffektive udvikling
9. Symptombeskrivelser ud fra en neuroaffektiv udviklingsforståelse

Forventes udgivet medio 2025

Bog 3:
Intervention til nærmeste emotionelle udviklingszone –  Om neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis

Del 1: Den neuroaffektive trekant og dens implikationer
1. Den neuroaffektive trekant: Teori – metode – selvagens
2. Fra neuroaffektiv forståelsesramme til vurderingsmetode
3. Betydningen af fagpersonens selvagens

Del 2: Emotionel udvikling udenfor ’Window of opportunity”
4. Betydningen af nærmeste udviklingszone og ’windows of opportunity’
5. Betydningen af makro- og mikroregulering for emotionel udvikling
6. Fra sansning, emotion til mentalisering
7. De neuroaffektive kompasser og kompasanalyse
8. Fra kompas til interventionsplan ud fra ’What works for whom?
9. ’Skræddersyede’ interventionsplaner ud fra den neuroaffektive caseanalyse

Del 3: Neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis – Intervention i et dynamisk system
10. Oplevelsesorienterede metoder i relation til narrativt baserede metoder
11. Legens betydning og evnen til at sætte ord på følelser
12. Neuroaffektiv pædagogik og miljøbehandling
13. Neuroaffektiv psykoterapi og gruppeterapi
14. Familiebehandling ud fra et neuroaffektivt perspektiv
15. Integration af interventionstiltag – Neuroaffektiv personlighedsudvikling

Forventes udgivet medio 2027