UNG

UNG betyder Udviklingspsykologisk Neuroaffektiv Gruppeaktivitet. For ca. syv år siden videreudviklede vi det strukturerede børnegruppetræningsprogram NUSSA.  Erfaringer har vist os, at strukturerede, engagerede samspil kan gøre en kæmpe forskel for unges trivsel og psykiske udvikling. Gennem hensigtsmæssige afstemte samspil styret af gode ’karavaneførere´ kan både ekstro- og introverte unge udvikle kompetencer til at indgå i hensigtsmæssige samspil med andre og herigennem skabe vennerelationer og komme i mere balance med sig selv.

UNG er et aktivitetsbaseret program for 13-23-årige unge, som systematiserer og organiserer en relationel indsats, der gør det muligt for unge at udvikle sig følelsesmæssigt, personlighedsmæssigt og socialt i samspil med hinanden ud fra deres nærmeste følelsesmæssige udviklingszone. Programmet er opbygget, så det tager hensyn til det følelsesmæssige udviklingsniveau, da aktiviteterne tilpasses ud fra der, hvor den unge befinder sig. UNG skaber grundlag for udvikling af gode sociale fællesskaber.

UNG er udviklet af Susan Hart og Anne Larsen med stor hjælp fra Torgeir Forårsveen og Mick Hart. Programmet forventes færdigt i foråret 2024.