Tidligere afholdte arrangementer // 2006-2010

2006

10+11/1-2006:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. 2-dags seminar for psykologer. Roskilde Vandrerhjem.

19/1-2006:
Den 3-delte hjerne – fejludvikling og diagnosticering. Kursusdag i Børne- og familieterapeutisk selskab. Dansk Psykolog Forening.

28/2-2006:
Kursusdag om introduktion til neuroaffektiv udvikling. Opholdsstedet Skovbærgården, Sjællands Odde.

3/3-2006:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi som baggrund for forståelsen og behandlingen af affektreguleringsvanskeligheder og relations- og personlighedsforstyrrelser. Psykoterapeutisk Workshop i Vejle Amt.

9 +10/3-2006:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdage for psykologer på familierådgivningen, Storstrøms Amt.

30/3-2006:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for pædagoger på familierådgivningen, Storstrøms Amt.

19/4-2006:
Relationer og hjerneprocesser i undervisning og læring. Syddansk VPC. Munkebjerg Hotel. Vejle.

20/4-2006:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for pædagoger på familierådgivningen, Storstrøms Amt.

27/4-2006:
Hjernens følelsesmæssige udvikling og den terapeutiske kontakt. Region Frederiksborg Amt. Dansk Psykolog Forening. Afholdes sammen med kropspsykoterapeut Marianne Bentzen.

2/5-2006:
Mulighedernes vindue. Hvordan tidlige følelsesmæssige skader sætter sig som varige spor i personligheden og hvordan støttes disse børn. Temaaften for plejeforældre. Rødovre, Lyngby, Gentofte og Herlev kommuner

18+19/5-2006:
Hjernens følelsesmæssige udvikling og den terapeutiske kontakt. Børne- og familieterapeutisk selskab. Dansk Psykolog Forening. Afholdes sammen med kropspsykoterapeut Marianne Bentzen.

22/5-2006:
Introduktion til neuroaffektiv udvikling. Gl. Hjortespring Skole. For PPR i Herlev.

24/5-2006:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for Faxe Familiecenter.

30/5-2006:
Mulighedernes vindue. Hvordan tidlige følelsesmæssige skader sætter sig som varige spor i personligheden og hvordan støttes disse børn. Temaformiddag for plejeforældre. SL, Slagelse.

6/6-2006:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi som baggrund for forståelsen og behandlingen af affektreguleringsvanskeligheder og relations- og personlighedsforstyrrelser. Børne- og ungdomspsykiatrien. Esbjerg.

14+15/8-2006:
Nye teorier og interventionsmuligheder i arbejdet med følelsesmæssigt belastede børn. Kursusdage i Rørby Skoles heldagstilbud.

1/9-2006:
Fortsættelseskursus om neuroaffektiv udvikling. Temadag for plejeforældre. SL, Slagelse.

14/9-2006:
Introduktionskursus i neuroaffektiv udvikling. Arrangeret af PPR/Røde Kro.

27/9-2006:
Introduktion til neuroaffektiv udvikling. Temaformiddag for Københavns Kommunes børne-familie institutioner.

28/9-2006:
Temaformiddag om neuroaffektiv udvikllingspsykologi. PPR Hillerød.

2/10-2006:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for psykologer i UK-forvaltningen. Vejle Amt.

5/10-2006:
Introduktion til neuroaffektiv udvikling. Skolehjemmet Skovgården. Fuglebjerg.

12/10, 9/11, 16/11, 23/11-2006:
Kursusrække for friskoler om neuroaffektiv udviklingspsykolgi og behandlingsmuligheder for børn med emotionelle skader. Arrangør: Nordskovens Friskole, Ringe.

26/10-2006:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Psykolog- og konsulentfunktionen. Københavns Amt.

31/10-2006:
Neuroaffektiv udvikling. Nørrebjergskolen. Odense.

1/11-2006:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Farum Familiehus.

6+7/11-2006:
Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi. CVU København.

10/11-2006:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi som baggrund for forståelsen og behandlingen af affektreguleringsvanskeligheder og relations- og personlighedsforstyrrelser. Børnepsykiatrisk afdeling Holbæk.

7/12-2006:
Foredrag om indsatser omkring børn, der har været udsat for seksuelle overgreb. Arrangør: SISO og Rigshospitalets Team for Seksuelt misbrugte børn. Konference i Fredericia.

2007

9+10/1-2007:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. 2-dags seminar for psykologer. Roskilde Vandrerhjem.

18/1-2007:
Om neuroaffektiv udviklingspsykolgi og behandlingsmuligheder for børn med emotionelle skader. Arrangør: Nordskovens Friskole, Ringe.

22/1-2007:
Om neuroaffektiv udviklingspsykologi og hvordan denne viden kan benyttes til at støtte plejebørn og plejefamilier. FABU København.

2/3-2007:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og intervention. Psykoterapeutisk Workshop i Vejle Amt.

15/3-2007:
Temaaften om neuroaffektiv udvikllingspsykologi. Pædagogisk møde. Årby Skole. Kalundborg.

22/3-2007:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og intervention. Psykoterapeutisk Workshop, Tranekær.

28/3-2007:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Behandlings- og opholdsstedet Bennebo.

30/3-2007:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for psykologer, Kreds Sydsjælland.

12/4-2007:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Arrangør: Neuropædagogisk netværk.

17/4-2007:
Mulighedernes vindue. Hvordan tidlige følelsesmæssige skader sætter sig som varige spor i personligheden og hvordan støttes disse børn. Temaaften for plejeforældre. Ballerup Kommune.

20/4-2007:
Neuroaffektiv udvikling. Nordgårdsskolen. Roskilde.

25/4-2007:
Temaaften om neuroaffektiv udvikllingspsykologi. Pædagogisk møde.         Specialklasserne i Holbæk Kommune.

10/5-2007:
Om neuroaffektiv udviklingspsykolgi og behandlingsmuligheder for børn med emotionelle skader. Arrangør: SL. Odense.

14/5-2007:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi som baggrund for forståelsen og behandlingen af affektreguleringsvanskeligheder og relations- og personlighedsforstyrrelser. Børne- og ungdomspsykiatrien. Bornholm.

30/5-2007:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for Familieværkstedet Nord. Århus.

11+12/6-2007:
Hjernens følelsesmæssige udvikling og den terapeutiske kontakt. 2 dags seminar. Afholdes sammen med kropspsykoterapeut Marianne Bentzen. Krogerup seminaret for voksenpsykiatrien.

13/8-2007:
De lærernemme “små grå”. Foredrag på pædagogisk dag for folkeskolelærere i Haderslev Kommune.

16/8-2007:
Betydningen af samhørighed og neuroaffektiv udvikling. Kursusdag for Dansk Imago Forening. Århus.

21/8-2007:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi som baggrund for forståelsen og behandlingen af affektreguleringsvanskeligheder og relations- og personlighedsforstyrrelser. Børne- og ungdomspsykiatrien. Esbjerg.

27/8-2007:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi som baggrund for forståelsen og behandlingen af børnepsykiatriske lidelser. Kursusdag i Nyborg for socialrådgivere ansat i børnepsykiatrien.

17/9-2007:
Temadag om betydningen af samhørighed, udvikling af følelsesmæssige processer og familieterapi. Børnefamiliecentret. Odder.

18/9-2007:
Temaaften om ADHD og neuroaffektiv udvikllingspsykologi. Specialklasserne i Holbæk Kommune.

27/9-2007:
Temadag om betydningen af samhørighed, udvikling af følelsesmæssige processer og familieterapi. Dyreby Familiecenter.

2/10-2007:
Mulighedernes vindue. Hvordan tidlige følelsesmæssige skader sætter sig som varige spor i personligheden og hvordan støttes disse børn. Temaaften for plejeforældre. Kalundborg Kommune.

10/10-2007:
Mulighedernes vindue. Om hvordan langvarige traumer påvirker barnets følelsesmæssige og neuroaffektive udvikling, og hvordan barnet udvikler følelsesmæssige kompetencer. Foredrag: CETT-Vejle.

15-19/10-2007:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og intervention. Foredrag for norske psykiatere og psykologer. Almagro. Spanien.

24/10-2007:
Temaaften om autisme og neuroaffektiv udvikllingspsykologi. Specialklasserne i Holbæk Kommune.

30/10-2007:
Neuroaffektiv udvikling. Nørrebjergskolen. Odense.

7/11-2007:
Foredrag om mulighedernes vindue. Introduktion til neuroaffektiv udvikling. Arrangør: Skolehjemmet Skovgården. Fuglebjerg.

14/11-2007:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for psykologer, Kreds Region Nordjylland. Ålborg.

19/11-2007:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for Folkeuniversitet. Ålborg.

20/11-2007:
Foredrag til temadag om ny viden og nye initiativer til den tidlige indsats.  . Arrangør: Servicestyrelsen.

21-22/11-2007:
BEVIDSTHEDSFORDYBELSE I PSYKOTERAPI – et kursus om neuroaffektiv udvikling, indre forfinelse og interpersonel resonans. 2 kursusdage med Kropspsykoterapeut Marianne Bentzen. København.

23/11-2007:
Hjerne og psyke, psykopatologi og psykoterapi belyst ud franudviklingspsykologiske og voksenpsykologiske perspektiver. Kursusdag for Foreningen af selvstændige psykologer.

24/ 11-2007:
Foredrag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Indlæg på kursus for psykologilærere. København.

3/12-2007:
Mulighedernes vindue. Om barnets neuroaffektive udvikling, og udvikling af følelsesmæssige kompetencer. Arrangør: Seminarer.dk. Sted: Scandic Hotel. Kolding.

5/12-2007:
Mulighedernes vindue. Om barnets neuroaffektive udvikling, og udvikling af følelsesmæssige kompetencer. Arrangør: Seminarer.dk. Sted: Scandic Hotel. Roskilde.

2008

10/1-2008:
Temaaften. Relationer og hjerneprocesser i undervisning og læring. Blovstrød Skole. Allerød.

16/1-2008:
Temaaften om autisme og ADHD og neuroaffektiv udvikllingspsykologi. Specialklasserne i Holbæk Kommune.

31/1-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for PPR+sagsbehandler+sundhedsplejersker. Kalundborg kommune.

7/2-2008:
Foredrag til temadag om ny viden og nye initiativer til den tidlige indsats. Odense. Arrangør: Servicestyrelsen.

25/2-2008:
Temaeftermiddag. Mulighedernes vindue. Om barnets neuroaffektive udvikling, og udvikling af følelsesmæssige kompetencer. Støttepædagoger i Gladsaxe Kommune.

27/2-2008:
Temadag om tilknytning. Odense. Arrangør: Statsforvaltningen Syddanmark.

6/3-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og intervention. Psykoterapeutisk Workshop, Århus.

11/3-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for psykologer. PPR+ familierådgivningen, Guldborgsund Kommune.

12/3-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for pædagoger, familierådgivningen, Guldborgsund Kommune.

27/3-2008:
Om betydningen af samhørighed og neuroaffektiv udvikling med udgangspunkt i den nyeste hjerneforskning.
CVU Hjørring seminarium.

31/3-2008:
Betydningen af samhørighed og neuroaffektiv udvikling. Kursusdag for specialbørnehaven Himmelhuset. Helsingør

1/4-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for psykologer. PPR+ familierådgivningen, Guldborgsund Kommune.

2/4-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for pædagoger, familierådgivningen, Guldborgsund Kommune.

3/4-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for Sundhedstjenesten. Helsingør Kommune.

8/4-2008:
Mulighedernes vindue. Hvordan tidlige følelsesmæssige skader sætter sig som varige spor i personligheden og hvordan støttes disse børn. Temaaften for plejeforældre. Ballerup Kommune.

10/4-2008:
Omsorgssvigt og neuroaffektiv udviklingspsykologi. Foredrag til Oustruplunds 25-års jubilæum med Kari Killén og Mette Frederiksen. Silkeborg.

11/4-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for ergoterapeuter, Dalum Landbrugsskole.
Menneskets følelsesmæssige udvikling med muligheder og begrænsninger.

14/4-2008:
Temaeftermiddag on neuroaffektiv udviklingspsykologi. Bakkegården. Retspsykiatrisk afdeling. Nykøbing Sjælland.

15/4-2008:
Temadag med brobygning mellem den nyere hjerneforskning og moderne udviklingspsykologi. Hvilken betydning har den nyere hjerneforskning for terapi og for den terapeutiske relation? Odense. Arrangører: Psykoterapeut Hanne Sørensen og psykiater Pia Just Andersen.

16/4-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for pædagoger, familierådgivningen, Guldborgsund Kommune.

21/4-2008:
Hjerne og psyke, psykopatologi og psykoterapi belyst ud fra udviklingspsykologiske og voksenpsykologiske perspektiver. Odense. Arrangør: Dansk Psykoterapeutisk Selskab. Dansk Psykolog Forening.

22/4-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for psykologer. PPR+ familierådgivningen, Guldborgsund Kommune.

23/4-2008:
Børns udvikling og følelsesmæssige hjerneprocesser. Foredragsformiddag for opholdssteder i Sorø og Kalundborg Kommuner. Sorø.

25/4-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og intervention. Foredrag for norske psykiatere og psykologer. Kristianssand. Norge. Arrangør: Sigmund Karterud.

30/4-2008:
Mulighedernes vindue. Om hvordan langvarige traumer påvirker barnets følelsesmæssige og neuroaffektive udvikling, og hvordan barnet udvikler følelsesmæssige kompetencer. Kursusdag for RCT og CETT-Vejle.

5/5-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for psykologistuderende. Århus Universitet.

6/5-2008:
Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi. Temaeftermiddag for PPR i Greve.

7-8/5-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og intervention. Kursusdage for PPR, Roskilde.

14/5-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for psykologer, Kreds Region Midt. Herning.

19/5-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi – udviklingstraumer og behandlingsmuligheder i forhold til børn udsat for svær omsorgssvigt. Keynote Lecture. Reykjavik. Island. Arrangør: Nordisk Forening modbørnemishandling og omsorgssvigt.

26/5-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for Folkeuniversitet. Ålborg.

28/5-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for psykologer+socialrådgivere+sundhedsplejersker. Allerød Kommune.

3-6/6-2008:
Utviklingspsykologi sett i lys av nyere hjerneforskning. Invitasjon til alle PPT kontorene. Gol, Norge. Arrangør: PPT tjenesten Norge.

10/6-2008:
Hjerne og psyke, psykopatologi og psykoterapi belyst ud fra udviklingspsykologiske og voksenpsykologiske perspektiver. Kursusdag for psykoterapeuter. Statsfængslet i Østjylland.

14/6-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Foredrag til Masterclass omkring Somatic Experiencing. Seminar over 3 dage med Dr. Peter Levine, Lars J. Sørensen, Susan Hart og Marianne Bentzen

16+17/6-2008:
Mindfulness og neuroaffektiv udviklingspsykologi i psykiatrien. 2 dags seminar. Afholdes sammen med kropspsykoterapeut Marianne Bentzen. Krogerup seminaret for voksenpsykiatrien.

19/6-2008:
Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi og intervention. Temaeftermiddag på Stolpegården. Gentofte.

26/6-2008:
Børns udvikling og følelsesmæssige hjerneprocesser. Kursusdag for familieplejekonsulenter. København.

19/8+28/10+25/11-2008:
Praktisk anvendelse af neuroaffektiv udviklingspsykologi for retarderede og emotionelt forstyrrede børn. Temaeftermiddage Sigrid Undset Skolen. Kalundborg.

21/8-2008:
Børns udvikling og følelsesmæssige hjerneprocesser. Kursusdag for sundhedsplejersker. Hjørring kommune.

 28-29/8-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. 2-dags kursus for støttepædagogkorpset. Guldborgsund Kommune.

1/9-2008:
Udviklingspsykologi set i lyset af nyere hjerneforskning. Kursusdag for PPR Odense.

2/9-2008:
Hvordan påvirker den relasjonelle virkelighet og traumer i barndommen den hjerneorganiske utviklingen hos barnet? Foredrag ved seminar om tilknytningsforstyrrelser og traumer. For Bufetat(statlig barnevern), RVTS (statlig utdanning for opplæring ift vold, traumer og overgrep) og R-BUP som er opplæringsinstans for psykisk helsevern for barn og unge. Bergen.

10/9-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og intervention. Kursusdag for Kreds Storstrøm. Dansk Psykolog Forening.

17-18/9-2008:
Børns udvikling og følelsesmæssige hjerneprocesser. 2-dags kursus for PPR, Frederikshavn Kommune.

22/9-2008:
Betydningen af samhørighed og neuroaffektiv udvikling i rehabilitering af voksne med senhjerneskader. Temaeftermiddag for Hjerneskadecentret. Odense.

23/9-2008:
Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi og intervention. PPR Glostrup.

24/9-2008:
Børns udvikling og følelsesmæssige hjerneprocesser. Kursusdag for børne- og familierådgivere i socialcentrene Københavns Kommune.

24/9-2008:
Kan tidlige skader/omsorgssvigt give varige neurologiske hjerneskader, og hvordan støtter vi som plejefamilier vores plejebørn/unge videre i livet til en god trivsel og udvikling. Temaaften for plejeforældre. Arr. Køge Kommune.

 23/10-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Temadag for PPR-psykologer, sagsbehandlere og sundhedsplejersker. Mariager Fjord Kommune.

27/10-2008:
Børns udvikling og følelsesmæssige hjerneprocesser. Kursusdag for sundhedsplejersker i Helsingør Kommune.

27/10-2008:
Kan tidlige skader/omsorgssvigt give varige neurologiske hjerneskader, og hvordan støtter vi som plejefamilier vores plejebørn/unge videre i livet til en god trivsel og udvikling. Temaaften for plejeforældre. Arr. FABU. Afholdes på Rødovregård.

30/10-2008:
Omsorgssvigt og neuroaffektiv udviklingspsykologi. Foredrag til årsmøde. Døgninstitutionsforeningen for børn og unge.

31/10-2008:
Neuropsykologisk vinkel om læringsbegreb og udvikling på institutioner for unge med særlige behov. Foredrag til årsmøde. Foreningen af uddannelsessteder under foreningsfællesskabet Ligeværd.

5/11-2008:
Neuroaffektiv udvikling. Nørrebjergskolen. Odense.

18/11-2008:
De “lærernemme små grå”. Foredrag for lærere og skoleledere. KFBU København.

20/11-2008:
Neuroaffektiv udvikling og tilknytning i en relationskontekst. Temaformiddag for neonatalsygeplejersker. Odense Kommunes Uddannelsescenter.

21/11-2008:
Hjernens følelsesmæssige udvikling og den terapeutiske kontakt. Region Frederiksborg Amt. Dansk Psykolog Forening.

24/11-2008:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og børn med multiple funktionsnedsættelser. Temaeftermiddag for CVU midt-vest og VIA University College. Herning.

4/12-2008:
Neuroaffektiv udvikling. Hvordan kan vi bruge denne viden i forbindelse med voldtægtsofre. Nordisk lejr. Hillerød.

2009

7/1-2009:
Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdage til støttepædagoggruppen i Hjørring Kommune. Nordsøcentret i Hirtshals.

8/1-2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi – udviklingstraumer og behandlingsmuligheder i forhold til børn udsat for svær omsorgssvigt. Familiecentret Ålborg.

12/1-2009:
Neuroaffektiv udvikling for børn med socio-emotionelle vanskeligheder. Skolen ved Skoven. Faxe. Faxe Kommune.

15/1-2009:
Børns udvikling og følelsesmæssige hjerneprocesser. Temaformiddag ved PMT uddannelsen i Middelfart. Arrangeret af Servicestyrelsen.

27/1-2009:
Udviklingspsykologi set i lyset af nyere hjerneforskning. Kursusdag for PPR Greve.

28/1-2009:
Opfølgning om børns udvikling og følelsesmæssige hjerneprocesser. Foredragsformiddag for opholdssteder i Sorø og Kalundborg Kommuner. Sorø.

29/1-2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Temaeftermiddag for PPR-psykologer og andre faggrupper, Helsingør Kommune.

 4.+5./2-2009:
Hjernens følelsesmæssige udvikling og den terapeutiske kontakt. Godhavn Behandlingshjem.

16/2-2009:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. For støttepædagoger og sundhedsplejersker i Silkeborg Kommune.

 17/2-2009:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. For PPR psykologer i Silkeborg Kommune.

25/2-2009:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Familieinstitutionen Bülowsvej. Frederiksberg.

3/3-2009:
Foredrag om neuroaffektiv udviklingspsykologi i forbindelse med affektregulering og mentalisering. Landskonference for børne og ungdomspsykiatrien. Det Børne- og ungdomspsykiatriske hus i Odense.

5/3-2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Temadag på børneafdelingen, Hvidovre Hospital.

10.+11./3 – 2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og PPR-praksis. Kursusdage til videreuddannelse i specialistuddannelse. Selskab for pædagogisk psykologi. Dansk Psykolog Forening.

13/3-2009:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Skolehjemmet Undløse.

16.+17./3-2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi – udviklingstraumer og behandlingsmuligheder i forhold til børn udsat for svær omsorgssvigt. Kursusdag Toftemosegård.

23+25/3-2009:
Mindfulness og neuroaffektiv udviklingspsykologi i det psykoterapeutiske arbejde. 3 dags seminar. Afholdes sammen med kropspsykoterapeut Marianne Bentzen. Psykoterapeutforeningen.

30/3-2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og børn med funktionsnedsættelser. Asgårdsskolen. Ringsted.

1/4-2009:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. PPR-psykologer, Helsingør Kommune.

2.-3./4-2009:
Kursus om Theraplay. Afholdt af den finske børnepsykiater Jukka Mäkelä. Arrangeret af Rikke Schwartz og Susan Hart.

21/4-2009:
Børns udvikling og følelsesmæssige hjerneprocesser. Foredrag for Adoption og Samfund.

27/4-2009:
Debatforum om publikationen fra “Interaktion til relation”. Psykoanalytisk Forum. Med Cand. Psych. Rikke Schwartz.

28/4-2009:
Kan tidlige skader/omsorgssvigt give varige neurologiske hjerneskader, og hvordan støtter vi som plejefamilier vores plejebørn/unge videre i livet til en god trivsel og udvikling. Temaeftermiddag. Arr. FABU. Afholdes på Rødovregård.

 30/4-2009:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Familieinstitutionen Bülowsvej. Frederiksberg.

5.-7./5-2009:
Hjerne, meditation og psykoterapi – mindfulness i klinisk praksis. Kursusforløb med Kropspsykoterapeut Marianne Bentzen og meditationslærer Jens-Erik Risom.

6.-7./5-2009:
Kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Arr. til personalegruppen på Døgninstitutionen Hylleholt Husgerningsskole. Fakse Ladeplads.

18.-19./5-2009:
Hvordan omsorgsvigt påvirker hjernens udvikling gennem barndommen. Kursusdage for medarbejdere på behandlingsinstitutioner. Middelfart.

25/5-2009:
Kan tidlige skader/omsorgssvigt give varige neurologiske hjerneskader, og hvordan støtter vi som plejefamilier vores plejebørn/unge videre i livet til en god trivsel og udvikling. Temaaften for plejeforældre.

3.-5./6-2009:
Utviklingspsykologi sett i lys av nyere hjerneforskning. Invitasjon til alle PPT kontorene. Gol, Norge. Arrangør: PPT tjenesten Norge.

9.-10./6-2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og intervention. Flerfamilieskolen. København.

11.-13./6-2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Foredrag til Masterclass omkring Somatic Experiencing. Med Dr. Peter Levine og Marianne Bentzen.

22/6+29/6+7/9+30/9+25/11+16/12-2009:
Supervision i neuroaffektiv udviklingspsykologi og hvordan den omsættes til praksis. Familieværkstederne Bodøvej og Grenåvej. Århus Kommune.

3.-4./7-2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Oplæg til Masterclass omkring Somatic Experiencing. Med Dr. Peter Levine. Zürich, Schweiz.

18/8-2009:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. For PPR psykologer i Varde Kommune.

25.-26./8+ 6/10+ 1.-2./12 -2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og intervention. Familiecenterne i Favrskov Kommune.

31/8-2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og traumer. Temadag for medarbejdere på Dansk Røde Kors.

2.+3./9-2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og hvordan den omsættes til praksis. Arr. Familiecentret Agerholm. Assens. Afholdes på Vissenbjerg Kro

8/9-2009:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Arr. til personalegruppen Familiebehandlingen Herning. Afholdes på Vejers Strandhotel.

9/9-2009:
Kursusdag om psykoterapi og neuroaffektiv udviklingspsykologi. GI foreningen. København.

10/9-2009:
Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag til støttepædagoggruppen i Kommunen ved Mariager Fjord.

14.-15./9-2009:
Neuroaffektiv psykodynamisk psykoterapi i praksis – Vurdering, Miljøbaseret terapi og Individuel terapi. Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer. To-dags seminar i Odense.

16/9+28/10-2009:
Kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi og hvordan den omsættes til praksis. Opholdsstedet Birkehuset i Jyderup

17/9-2009:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Holmstrupgård. Brabrand.

22.-23./9-2009:
2-dags kursus i introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi. Koordinationsgruppen på Fyn for fagpersoner i konkrete sager vedrørende børn udsat for psykisk/fysisk omsorgssvigt.

24/9-2009:
Foredrag om neuroaffektiv udviklingspsykologi i forbindelse med affektregulering og mentalisering. Landskonference for Foreningen af tale- hørelærere. Vingsted kurser.

28/9-2009:
Tidlig tværfaglig indsats. ”Hvordan kan vi forstå betydningen af tidlig og tværfaglig indsats ud fra de nyeste teorier om hjernens modning og udviklingspsykologi”. Foredrag CVU. Sønderborg.

29/9-2009:
Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag til støttepædagoggruppen i Odense Kommune.

1/10-2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og intervention. Kursusdag for psykoterapeuter, psykologer og psykiatere. Dansk Davanloo Institut.

5/10-2009:
Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi. Personale undervisningsdag for “De unges hus” i Greve.

7/10-2009:
Neuroaffektiv psykodynamisk psykoterapi i praksis. Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer. København.

19.+20/10-2009:
Hvordan påvirker den relasjonelle virkelighet og traumer i barndommen den hjerneorganiske utviklingen hos barnet? Foredrag ved seminar om tilknytningsforstyrrelser og traumer. For Bufetat(statlig barnevern), RVTS (statlig utdanning for opplæring ift vold, traumer og overgrep) og R-BUP som er opplæringsinstans for psykisk helsevern for barn og unge. Bergen.

22/10-2009:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Favrskov Børn- og Unge center. Favrskov Kommune.

26/10-2009:
Neuroaffektiv viden i forhold til pædagogers arbejde i døgninstitutioner. Josephine Schneiders hus i Gentofte.

27/10-2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi – udviklingstraumer og behandlingsmuligheder i forhold til børn udsat for svær omsorgssvigt. Foreningen for familieinstitutioner. Middelfart.

29/10-2009:
Neuroaffektiv psykodynamisk psykoterapi i praksis. Psykoterapeuter i Århus.

3/11-2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og PPR-praksis. Kursusdag for PPR Ribe Kommune.

4/11-2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og dens omsættelse til praksis. Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Fuglebjerg.

5/11-2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og PPR-praksis. Kursusdag for PPR Billund.

10.+11./11-2009:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og hvordan den omsættes til praksis. Arr. Familiehuset Agerholm. Assens.

12/11-2009:
Foredrag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Behandlingsinstitutionen Nøddebogård.

14/11-2009:
Foredrag om neuroaffektiv udviklingspsykologi og autisme. Autismekonference. Ålborg.

16.+17./11-2009:
Temadage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Familieterapeuter i Kolding Kommune.

18/11-2009:
Temaeftermiddag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Glostrup Observationshjem.

24/11-2009:
Praktisk anvendelse af neuroaffektiv udviklingspsykologi for retarderede og emotionelt forstyrrede børn. Temaeftermiddag Sigrid Undset Skolen. Kalundborg.

26/11-2009:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi om det tidlige omsorgsperson-barn samspil. Vuggestedet. Brabrand.

3.+4./12-2009:
Del af småbarnskonsulentuddannelse med Margaretha Brodén og Kari Killen for Københavns Kommune. Arr. Toftemosegård.

15/12-2009:
Praktisk anvendelse af neuroaffektiv udviklingspsykologi for retarderede og emotionelt forstyrrede børn. Temaeftermiddag Sigrid Undset Skolen. Kalundborg.

16.-18./12-2009:
Hjerne, meditation og psykoterapi – mindfulness i klinisk praksis. Kursusforløb med Kropspsykoterapeut Marianne Bentzen og meditationslærer Jens-Erik Risom.

2010

6/1-2010:
Temaeftermiddag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Børnepsykiatrisk afdeling. Hillerød Centralsygehus.

7/1-2010:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og intervention. Familiecentret i Næstved Kommune.

11/1-2010:
Supervision i neuroaffektiv udviklingspsykologi. Støttepædagogerne i Helsingør Kommune.

12/1-2010:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og intervention. Familiecentret i Køge Kommune.

18.+19./1-2010:
Hjernens følelsesmæssige udvikling og den terapeutiske kontakt. Godhavn Behandlingshjem.

20/1-2010:
Temaeftermiddag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Thorshøjgård. Ishøj.

21/1-2010:
Oplæg om neuroaffektiv udviklingspsykologi og autisme. Center for undervisningsmidler. Afdeling Storkøbenhavn.

25/1-2010:
Supervision i neuroaffektiv udviklingspsykologi. Lærere og støttepædagoger i Helsingør Kommune.

26/1-2010:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. PPR-psykologer, Enghave, Vesterbro.

28/1+ 29/4 -2010:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Børne- & familieafdelingen. Roskilde Kommune.

2.+3./2-2010:
Temadag i neuroaffektiv udviklingspsykologi. Holsterbro kommunes rådgivningsafdeling. Sundhedsplejen, PPR, Børn og unge klinikken (psykologer), Ungevejledere, Familiesektionen (myndigheden), Tandplejen, døgninstitutionen Østervang og Familiecentret Spiren og VIA University College

4/2-2010:
Konferencedage om “Fra mikro til makro”. Om neorologiske konsekvenser for børns hjerneudvikling af at have overværet eller udsat for vold. SISO Servicestyrelsen.

8/2-2010:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og intervention. Arr. Gademix – Kolding.

10/2+21/4+9/6 -2010:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og intervention. Familiecentrene i Favrskov Kommune.

11/2-2010:
Temadag i neuroaffektiv udviklingspsykologi. Hald Ege. Viborg.

22/2-2010:
Temadag om tvangsanbringelser og anmeldelse af omsorgssvigt. Ålborg Kommune.

23/2-2010:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Børne- & familieafdelingen. Favrskov Kommune.

8.+9./3-2010:
Kursus om introduktion til Theraplay. Susan Hart og den finske børnepsykiater Jukka Mäkelä. Roskilde. (Se annonce på hjemmeside).

11/3-2010:
Foredrag om læringsprocesser. Med Thomas Ziehe. Sønderborg.

15.+ 23./3-2010:
Supervision i neuroaffektiv udviklingspsykologi. PPR Helsingør Kommune.

16.-18./3-2010:
Hjerne, meditation og psykoterapi – mindfulness i klinisk praksis. Kursusforløb med Kropspsykoterapeut Marianne Bentzen og meditationslærer Jens-Erik Risom.

24.+25/3-2010:
Foredrag om betydningen af samhørighed og neuroaffektiv udvikling med udgangspunkt i den nyeste hjerneforskning. CVU Hjørring seminarium.

8/4-2010:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi og sanseintegrationenstræning. Med ergoterapeut Connie Nissen. Grand. Park. Korsør.

15/4-2010:
Kan tidlige skader/omsorgssvigt give varige neurologiske hjerneskader, og hvordan støtter vi plejefamilier til at støtte deres plejebørn videre i livet til en god trivsel og udvikling. Temadag for familieplejekonsulenter. Arr. familieplejekonsulenter i Allerød Kommune.

15/4-2010:
Ofte misforstås de udsatte børn og unge, fordi deres adfærd kan virke provokerende og fremkalde primitive sider hos os som professionelle

Hvordan kan vi som professionelle behandlere sikre, at disse udsatte børn og unge bliver set, forstået og får den nødvendige og rigtige behandling? Temaaften på Basen. Østerbro. København.

19/4-2010:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og PPR-praksis. Kursusdag for PPR Kolding Kommune.

26.+27./4-2010:
Temadage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. København. Arr. Toftemosegård.

29/4-2010:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Børne- & familieafdelingen. Roskilde Kommune.

3/5-2010:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. PPR Vordingborg.

6/5-2010:
Foredrag i forbindelse med Konference for familieplejekonsulenter. Middelfart.

18.-20./5-2010:
Hjerne, meditation og psykoterapi – mindfulness i klinisk praksis. Kursusforløb med Kropspsykoterapeut Marianne Bentzen og meditationslærer Jens-Erik Risom.

25.+26./5-2010:
Temadage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Børnecenter Himmerland, Skørping.

27.-29./5-2010:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Foredrag til Masterclass omkring Somatic Experiencing. Med Dr. Peter Levine og Marianne Bentzen. København.

2.-4./6-2010:
Utviklingspsykologi sett i lys av nyere hjerneforskning. Invitasjon til alle PPT kontorene. Gol, Norge. Arrangør: PPT tjenesten Norge.

5.-7./6-2010:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Foredrag til Masterclass omkring Somatic Experiencing. Med Dr. Peter Levine og Marianne Bentzen. Zürich.

8/6-2010:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Familieinstitutionen på Margrethevej. København.

10/6-2010:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Oslo.

11/6-2010:
Foredrag for R-bup.no. Gardemoen. Norge.

17/6-2010:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Gladsaxes kommunes institution for udviklingshæmmede.

10.+11./8-2010:
Kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. PPR-psykologer, Ballerup Kommune.

17.+18./8-2010:
Kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. PPR-psykologer, Gladsaxe Kommune.

23.+24./8-2010:
Kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Herning familiecenter.

1.+2./9+6.+7./12-2010:
Traume og neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Unge og Sorg. Odense.

7.+8./9-2010:
Kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Tysværtunet Skaug. Norge.

13.+14./9-2010:
Kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Familiecentret i Haderslev.

15/9-2010:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Sundhedsplejerskerne. Vestegnens Samarbejde. Tåstrup.

15/9-2010:
Foredrag om neuroaffektiv udviking. Hyldebo SFO. Engelsborgskolen. Lyngby.

20.+27./9-2010:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Institutionen på Bakkevej.
Hedensted Kommune.

22/9-2010:
Eftermiddagskursus om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Grønlandske opholdssteder. København.

28/9+4.+13./10-2010:
Kursusdage og supervision om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Familiesamarbejdet. Esbjerg Kommune.

29/9-2010:
Foredrag og seminar om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Konference for professionelle der arbejder med rus afhængige og psykiske syge. Oslo, Norge.

6.+7./10-2010:
Del af småbarnskonsulentuddannelse med Margaretha Brodén og Kari Killen. Arr. Toftemosegård.

12/10+14/12-2010:
Supervision i neuroaffektiv udviklingspsykologi om det tidlige omsorgsperson-barn samspil. Vuggestedet. Brabrand.

28/10-2010:
Kursuseftermiddag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Netværket for lærere i socialpædagogiske tilbud.

30/10-2010:
Tema om neuroaffektiv udviklingspsykologi til årskonferencen DSPBU. Stockholm.

1.-3./11-2010:
Mindfulness og neuroaffektiv udviklingspsykologi i det psykoterapeutiske arbejde. 3 dags seminar. Afholdes sammen med kropspsykoterapeut Marianne Bentzen. Psykoterapeutforeningen.

9.+10./11-2010:
Neuroaffektiv psykoterapi. Hvordan omsættes den neuroaffektive teori til praksis. Sammen med kropspsykoterapeut Marianne Bentzen. Kursusdage for medarbejdere på behandlingsinstitutioner. Ungdommens Vel. Fredericia.

15.-16./11-2010:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. PPR Vordingborg.

16./11-2010:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Foredrag Egebæksskolen, Nærum.

17/11-2010:
Temadag om neuroaffektiv udvikling. Mødrehjælpen. Odense.

18/11-2010:
Kursusdag om neuroaffektiv udvikingspsykologi. Børneafsnit H3. Odense.

23/11-2010:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Institutionen Tippen.

30/11-2010:
Foredrag om ”Betydningen af samhørighed”. Servicestyrelsen. Nyborg Strand

1/12+2/12-2010:
Kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Ungerådgivningen. Ålborg.

6.+7./12-2010:
Traume og neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Unge og Sorg. København.

8/12-2010:
Kursusdag om neuroaffektiv udvikling. Holmstrupgård. Århus.

14/12-2010:
Supervision i neuroaffektiv udviklingspsykologi om det tidlige omsorgsperson-barn samspil. Vuggestedet. Brabrand.

15/12-2010:
Foredrag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Humanica. Hillerød.