Andre artikler

Nedenstående henvisninger til artikler, har været publiceret i fagblade:

Hart, S. & Jacobsen, S. L. (2018). The neuroaffective triangle and organizing intervention in family- and psychotherapy – A new conceptual framework for family therapy. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy, 39(4), 421-435, doi.org/10.1002/anzf.1333

Hart, S. & Jacobsen, S. L.(2018). Zones of proximal emotional development – Psychotherapy within a neuroaffective perspective. J. Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy17(1), 28-42, doi: 10.1080/15289168.2018.1425588.

Hart, Susan: (under udgivelse) Introduktion til neuroaffektive processer i musikterapi. I: Musikterapi og neuroaffektive processer. C. Lindvang & B.D: Beck (Red.). Frydenlund: København.

Hart, Susan (under udgivelse) Trauma, Attachment and Neuroaffective Developmental Psychology. In: Handbuch Trauma Pädagogik und Schule. Monika Jäckle, Bettina Wuttig, Christian Fuchs (Red.) Transcript. Bielefeld.

Hart, Susan (2016): Køn- og identitetsdannelse i førskolealderen ud fra et neuroaffektivt udviklingspsykologisk perspektiv. I: Lige muligheder – om pædagogens arbejde med køn, seksualitet og mangfoldighed. M. Hjerrild (Red.). Akademisk Forlag: København.

Hart, Susan (2016) Fra neuroaffektiv udviklingspsykologi til neuroaffektiv psykoterapi med børn og familier. (Red.) H. Haavind & H. Øvreeide. Barn og Unge i psykoterapi. Gyldendal Akademisk. Oslo.

Hart, Susan (2014) Neuroaffektiv udviklingspsykologi og NUSSA. NUSSA manualen. ATT Vejle.

Hart, Susan (2013): Sprog før sproget. Kognition & pædagogik.

Hart, Susan (2011): Det er en køn historie. (Red.) Carsten Bendixen & Henrik Fischer. Psykologi i skolen.
Hans Reitzels Forlag. København

Hart, Susan (2011): Neuroaffektiv udvikling. (Red.) Benny Karpatschof & Boje Katznelson. Klassisk og moderne psykologisk teori. Hans Reitzels Forlag. København.

Hart, Susan (2011): Det er en køn historie. (Red.) Carsten Bendixen & Henrik Fischer. Psykologi i skolen. Hans Reitzels Forlag. København.

Hart, Susan (2010): Tilknytningens potentiale og neuroaffektiv udviklingspsykologi. Grundmotorik 6. Årgang, nr. 1.

Hart, Susan (2009): Personlighedsundersøgelser af børn ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk model.
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, nr. 4 s. 246-281.

Hart, Susan & Kæreby, Flemming (2009): Dialogen med det autonome nervesystem i den psykoterapeutiske proces. Matrix. Vol. 26 (3).

Hart, Susan (2009): Personlighedsundersøgelser af børn ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk model.
Pædagogisk Psykologisk  Tidsskrift, 46. Årgang nr. 4.

Hart, Susan (2009): Er tiden moden til en mere nuanceret forståelse af ADHD? Sundhedsplejersken nr. 4.

Hart, Susan (2008): Hjernens udvikling og seksuelle overgreb. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, nr. 1.

Hart, Susan (2008): Tilknytningens betydning – Et indblik i neuroaffektiv udviklingspsykologi. Psykologiinformation 36. Årgang. Nr. 2

Hart, Susan (2008): Hjernens udvikling og seksuelle overgreb. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, nr. 1.

Hart, Susan (2007): De lærenemme “små grå”- om hjernen og neural vækst, der støtter personlighedsdannelse og læring. Kognition & Pædagogik, nr. 65.

Sørensen, Jens Hardy (2007): Neuroaffektiv psykologi. En anmeldelse og perspektivering af Susan Harts bog: Betydningen af samhørighed – om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Matrix, nr. 3, 280-300.

Hart, Susan (2007): De lærenemme “små grå”- om hjernen og neural vækst, der støtter personlighedsdannelse og læring. Kognition & Pædagogik, nr. 65.

Hart, Susan (2006): Læring og hjerneprocesser i et relationelt perspektiv. René Kristensen (red.) Fantastiske forbindelser. Dafolo.

Hart, Susan (2005) Neuroaffektiv Udvikling. Fagsnuden Årgang 2 Nr. 2.

Hart, Susan & Møller, Ida (2001): Børn, neuropsykologi og udvikling – om udviklingsforstyrrelser hos børn belyst ud fra det dynamiske samspil mellem neuropsykologiske og udviklingspsykologiske faktorer. Kognition & Pædagogik, nr. 39.

Hart, Susan & Møller, Ida (2001): Behandlingsforløb med en småbarnsfamilie. Årsrapport. Børnepsykiatrisk Afdeling. Gentofte Amtssygehus.