Den Neuroaffektive Analyse

Hvad er den Neuroaffektive Analyse (NAA)?

Den Neuroaffektive Analyse (NAA) er et analyseredskab, der består af 15 udsagn, der scores, og som danner grundlag for en vurdering af barnet, den unge eller voksnes generelle følelsesmæssige funktionsniveau og nærmeste følelsesmæssige udviklingszone. I analysen indgår der også almene oplysninger om barnet, den unge eller voksnes liv og netværk. Ud over den Neuroaffektive Analyse af det emotionelle funktionsniveau og nærmeste udviklingszone gives der inspiration til interventioner på tre mentale organiseringsniveauer, så man som fagperson får inspiration til specifikke interventioner.

Hvem kan anvende den Neuroaffektive Analyse?

Den Neuroaffektive Analyse er en ’light’ version af den strukturerede vurdering i Emotional Development Scale (EDS-A). Den er udviklet som en screeningsmetode til et barn, ung eller person for at kunne tilrettelægge en intervention, hvorigennem barnet, den unge, personen kan udvikle sig emotionelt, personlighedsmæssigt og socialt. Den er udviklet til fagpersoner, som fx psykologer, pædagoger, psykoterapeuter, sundhedsplejersker, familieterapeuter, socialrådgivere, lærere osv.

Hvordan scores Den Neuroaffektive Analyse

 I samarbejde med RVTS i Kristianssand, Norge er den Neuroaffektive Analyse udviklet og udgivet i en web-baseret version både på dansk, norsk og engelsk.

På den webbaserede platform kan man score, og ud fra scoringer aflæse funktionsniveauet hos et barn, ung eller voksen og få en grafisk fremstilling af nærmeste følelsesmæssige udviklingszone gennem tabeller og cirkeldiagram. Her ses de ressourcer og udfordringer, der skal medtænkes i interventioner, og der gives ideer til aktiviteter og interventioner. Web-versionen kan både anvendes på PC, Mac og diverse tablets og smartphones. For at få adgang til web-versionen skal man have deltaget i et 3-dages oplæringskursus, hvor man får tildelt en kode.

Hvordan virker den Neuroaffektive Analyse som Web-version?

  1. Først printes en pdf-fil til brug for følsomme oplysninger, hvor de første scoringer kan foretages. I denne papirversion indsætter brugeren case-oplysninger, og når beregningerne er foretaget, nedskrives den kode, som den testede person får gennem web-versionens genererede kode.
  1. Derefter scores barnets eller personens følelsesmæssige og personlighedsmæssige funktionsniveau ud fra 15 udsagn, det vil sige fem udsagn på hvert af de tre neuroaffektive niveauer, autonom, limbisk og præfrontal.
  1. Herefter udregnes automatisk scores med fokus på den generelle balance i personligheden samt ”den nærmeste udviklingszone”, det vil sige det udviklingsområde, hvor en pædagogisk eller psykoterapeutisk intervention bedst kan støtte personlighedsmæssig, følelsesmæssig og social udvikling, og der genereres tabeller, cirkeldiagram og spider-web.
  1. Resultater vises i et ’spider-web’ således at det er muligt at foretage effektmålinger ved på et senere tidspunkt at indtaste det samme barn, unge eller person og se forskellen på resultatet i ’spider-webbet’.

I web-versionen findes ligeledes et oplæringsmodul, hvor man kan træne brugen af analysen, uden resultaterne bliver gemt anonymt i databasen.

Web-versionen er udkommet i sin første udgave. Det forventes, at web-udgaven løbende forbedres, således at der med tiden bliver mulighed for at foretage mere nuancerede resultater og interventionsmulighederne kobles sammen med scoreresultaterne.

Certificering

For at kunne anvende Den neuroaffektive analyse kræves mindst tre dages træning i brugen af den. Certificeringen kræver, at man har deltaget i oplæringskurset, som består af tre dage. Du kan læse mere om oplæringskurset på www.docenten.dk. På oplæringskurset har du mulighed for at score seks træningsfilm med støtte, og derefter indgår du i en online certificeringsproces, hvor du modtager et certificeringsbevis, når du har scoret fire certificeringsfilm hver med en interrater reliabilitet på mindst 70 % og ligger inden for et defineret interval på total scoren. Certificeringen er en proces, hvor du får feed-back indtil du har opnået et tilfredsstillende resultat. Analyseresultater, der efterfølgende foretages af certificerede, vil blive anvendt til forskning.