Marschak Interaction Method Psychometrics (MIM-P)

MIM-P undersøger den overordnede kvalitet og natur af relationen mellem forælder og barn. Den er udviklet til at indfange særlige dimensioner af interaktiv adfærd mellem den voksne og barnet, således at kvaliteten af både den voksnes og barnets adfærd kan blive undersøgt. Det være sig relationen mellem biologisk forælder/barn, adoptivforælder/barn, stedforælder/barn, plejeforælder /barn eller primær pædagog/barn. MIM-P kan også anvendes i forhold til familiens indbyrdes relationer eller søskenderelationer, ligesom den er en hjælp til at få svar på, hvordan to forældre interagerer, når de hver især skal relatere sig til deres barn, og hvordan to eller flere søskende kan fremkalde forskellig respons hos samme forældre.

MIM-P består af 10 enkle aktiviteter, som forælder og barn udfører sammen. Aktiviteterne er designet til at tydeliggøre adfærd inden for fire dimensioner af forælder-barn interaktion: Struktur, samregulering, engagement, omsorg og udfordring.

Målgruppe: MIM-P er udviklet til børn fra 3-17 år.

Historik
Byggestenene til MIM blev anlagt af Marianne Marschak, der i 1958 udviklede MIM i Yale Child Study Centers regi. Marianne Marschaks datter, Ann Jernberg udviklede Theraplay sammen med hendes kollega Phyllis Booth. Efterhånden som årene gik, blev MIM mere og mere integreret med Theraplay, og længe inden Marianne Marschak døde, havde hun accepteret, at hendes datter Ann Jernberg ville tilpasse MIM hertil (Booth, 2012). Da Theraplay® Instituttet ikke er forbundet med forskermiljøet på universiteterne, har det ikke været muligt at afsætte ressourcer til standardisering, reliabilitets- og validitetsvurdering, hvorfor man fra instituttets side igennem årerne har valgt at udbrede kendskabet til MIM gennem undervisning (Booth, 2012), men der er et ønske om større evidensbaseret praksis.

I forbindelse med Susan Harts PhD studie udviklede hun MIM-P, dvs. psykometriske kvaliteter til MIM og omdøbte den derfor til MIM-P i hendes version. For at få den integreret med en neuroaffektiv forståelse indførtes en ny dimension, nemlig samregulering, for at fokusere på synkroniseringen og mødeøjeblikke mellem omsorgsperson/barn.

Hensigt
Hensigten med udviklingen af MIM-P er at gøre vurderingsmetoden både pålidelig og gyldig. Dette er gjort ved at videreudvikle vurderingsmetoden med en scoringsskala og derved gøre den til en kvantitativ vurderingsmetode af interaktionen mellem en forælder og et barn. Derudover at tilbyde et træningsforløb med en afsluttende certificering, hvor man skal opnå en interrater pålidelighed på 0.75.

Pålideligheds- og gyldighedssstudier
Der er i forhold til MIM-P foretaget et pilotstudie i forbindelse med et PhD projekt på Ålborg Universitet i 2018 (Hart, 2018). Pilotstudiet drejede sig om interrater pålidelighed, indre sammenhæng og gyldighed. Pilotstudiet bestod af et kvantitativt studie, hvor MIM-P indgik som én ud af i alt fem vurderingsmetoder. Resultatet fra det psykometriske undersøgelse studie er beskrevet i MIM-P manualen, og en peer reviewed artikel er under forberedelse.

Oplæringsforløb og certificering
Oplæringsforløbet består af to moduler af hver to dages varighed. Det første modul er en indføring i MIM og dens dimensioner. Det andet modul består af indføring i scoringssystemet og træning i brugen af den. Efter andet modul får man udleveret en kode til at streame fem MIM’s som skal scores. Såfremt man opnår en interrater pålidelighed på 0.79 af hver dimension og total scores, får man udleveret et certificeringsbevis. For at deltage i oplæringen skal man enten være psykolog eller have anden fagprofessionel baggrund og have beskæftiget sig med familieintervention i mindst tre år.

Se mere om oplæring og certificering i MIM-P på www.docenten.dk