Tilbage til Igangværende projekter

Neuroaffektiv ledelse
Der har været stor efterspørgsel efter lederbogen Ledelse mellem hjerte og hjerne. På Hans Reitzels Forlags opfordring er Susan Hart og Marianne Bentzen i gang med at skrive en light udgave af Ledelse mellem hjerte og hjerne, som bliver en udgave, der ikke indeholder andres kapitler og hvor der er arbejdet med en sproglig forenkling af teorien omkring neuroaffektiv ledelse. Bogen forventes udgivet i efteråret 2017.

Introduktion til neuroaffektiv ledelse

Indholdsfortegnelse

Forord
 
Indledning
  
Kapitel 1:
Den fødte leder
 
Kapitel 2:                                                                                                                           Empati, dynamik og læringsperspektiver i lederens personlighedsudvikling

Kapitel 3:
Neuroaffektive processer i gruppedannelse og voksenliv og lederens udvikling af reflekterende mentalisering
 
Kapitel 4:
En køn fordeling af lederevner
 
Kapitel 5:
Udviklende teamledelse – integration af sociale motivationssystemer ud fra en systemcentreret model
 
Kapitel 13:
Mellemmenneskelige relationer i offentlig ledelse
 
Efterskrift