Tilbage til Igangværende projekter

PhD forskningsprojekt
Fra januar 2016 - juli 2018 er jeg indskrevet som PhD studerende på Ålborg Universitet. Mit formål med PhD studiet er, at se om det er muligt, ud fra en neuroaffektiv forståelse, at udvikle, implementere, standardisere, validere og evidensbasere vurderingsmetoder, der skal kunne påpege hensigtsmæssige interventioner og effektmålinger for, om et barn kommer i følelsesmæssig trivsel.

Mit PhD projekt har følgende foreløbige titel:
Emotional Development Scale (EDS), Marschak Interaction Method-Psychometrics (MIM-P) og det Neuroaffektive Mentaliserings Interview (NMI), som basis for effektevaluering af familiebehandling

Hvis du har lyst er du velkommen til at læse min projektbeskrivelse igennem. Den findes desværre kun i en engelsk udgave:

Klik her for projektbeskrivelse (pdf)