Tilbage til Igangværende projekter

Neuroaffektivt mentaliseringsinterview

I samarbejde med psykolog Anne Blom Corlin er psykologerne Knud Hellborn, Jesper Birck og Susan Hart i gang med at udvikle det neuroaffektive mentaliseringsinterview (NMI). Der udvikles et interview til forældre, gravide forældre, unge og voksne. Forældreinterviewet er færdiggjort til afprøvning, mens der foreligger færdige udkast til gravide forældre, unge og voksne. Hensigten med interviewet er, at alle fagpersoner skal kunne anvende det på deres målgruppe, som enten er teenagere, voksne eller forældre, for at kunne sige noget om den interviewedes mentaliseringsevne. Interviewet skal kunne tages på ca. 30-45 minutter og filmes, så man i ro og mag kan score interviewet efterfølgende. Interviewet er et struktureret interview, hvor hvert spørgsmål scores ud fra en 0-4 punkts skala. Udgangspunktet for skalaen er, at man vurderer mentaliseringen ud fra såvel indholdet i det sagte og det tilhørende kropssprog, følelsesmæssigt engagement osv.

Forældreinterviewet er oversat til engelsk, og der er opnået accept fra Peter Fonagy og Arietta Slade i forhold til udvikling og lancering af NMI.

I skrivende stund afventer vi om Hogrefe A/S vil stå for distributionen af NMI.

Oplæring og certificering i brugen af NMI:
Er endnu ikke helt afklaret.