Tilbage til Igangværende projekter

Neuroaffektivt mentaliseringsinterview

I samarbejde med psykolog Anne Blom Corlin er psykologerne Knud Hellborn, Jesper Birck og Susan Hart ved at udvikle et neuroaffektivt mentaliseringsinterview som forventes færdiggjort i løbet af foråret 2017. Psykologerne Knud Hellborn, Jesper Birck og Anne Blom Corlin afholdt en kursusdag om interviewet d. 3. november i Docentens regi. Hensigten med interviewet er, at alle fagpersoner skal kunne anvende det på deres målgruppe, som enten er teenagere, voksne eller forældre, for at kunne sige noget om den interviewedes mentaliseringsevne. Interviewet skal kunne tages på ca. 30-45 minutter og filmes, så man i ro og mag kan score interviewet efterfølgende. Interviewet er et struktureret interview, hvor hvert spørgsmål scores ud fra en 0-4 punkts skala. Udgangspunktet for skalaen er, at man vurderer mentaliseringen ud fra såvel indholdet i det sagte og det tilhørende kropssprog, følelsesmæssigt engagement osv.

Vi udvikler fire versioner af interviewet: Voksne, forældre, gravide forældre og teenagere. Når udviklingen er færdiggjort oversættes det til engelsk, og der søges accept fra relevante udenlandske udviklere af mentaliseringsinterview og mentaliseringsbegrebet.