Certificerede fagpersoner // 2015 // hold 2

Certificeringshold i forbindelse med den 1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier

Gitte S. Madsen

Cand. Psych. Autoriseret
Pædagogisk Psykologisk
og Sundhedsfaglig rådgivning
Billund Kommune

E-mail
gsm@billund.dk

Gudbrandur Arni Isberg

Selvstændig psykolog hos
Salfraediradgjofin, Island
www.salfraedingar.is

Specialist i klinisk psykologi

E-mail
gudbrandurarni@simnet.is

Heidi Maj Rasmussen

Dagtilbudsleder
Børnehuset Spiren
Køge Kommune

E-mail
heidi.maj.rasmussen@koege.dk

Rikke Katrine Halse

Cand.pæd. psych autoriseret
Greve Kommune
Rådgivning og vejledning,
supervision, psykologiske
undersøgelser, KAT og
undervisning.

E-mail
gismo2482014@gmail.com

Trine Hacke

Leder Roskilde
Kvindekrisecenter.
Arbejder med kvinder
og børn, i krise.

E-mail
trineh@roskilde.dk

Mariann Hjelm Nielsen

Sygeplejerske med
diplom i forebyggelse
og sundhedsfremme.
Familieplejer

E-mail
mpnielsen@dbmail.dk

Christian Ingerslev Overvad

Supervisor/Familiepleje
og Socialfaglig konsulent
Silkeborg kommune.
Privat regi:
supervision, undervisning.
Målgruppe: familier, børn
og unge.

E-mail
christianingerslev.overvad@silkeborg.dk

christianovervad@hotmail.com

Mary á Argjaboda

Selvstændig Psykoterapeut MPF
chok traume terapeut.
Terapi med børn/unge/voksen
– par og familier.
Supervision, underviser.

E-mail
mary@argjaboda.dk

Lotte Froda

Specialpædagogisk konsulent,
0-6 års området.
Odsherred Kommune
Fagcenter Dagtilbud og
Uddannelse.

E-mail
lof@odsherred.dk

Pia Lyhne

Kropsterapeut og
socialrådgiver.
Familiebehandler i
Lysningen BOF
Varde kommune

E-mail
pipe@varde.dk

Pia Lundsteen

Karlslunde Dagskole
Souschef, speciallærer,
Narrativ samtaleterapeut

Arbejder med børn med
særlige udfordringer
Og deres familier.
Undervisning af personale.

E-mail
pia@karlslundedagskole.dk

Sonja Andersen

Sundhedsplejerske
Odsherred Kommune

Arbejder med spæd- og skolebørn

E-mail
soan@odsherred.dk

Line Pedersen

Døgnplejekonsulent
Fredericia kommune.
Arbejder med godkendelse,
matchning og supervision
til plejefamilier.

E-mail
Line.pedersen@fredericia.dk

Anne Houmann Johansen

Århus Kommune
Sundhedsplejerske i
Udsat boligområde,
Gravide og familien med
0-6 årige børn

E-mail
anhjo@aarhus.dk

Anja Pettersson

Cand.psych. aut.
Pædagogisk Psykologisk
og Sundhedsfaglig Rådgivning
Billund Kommune

E-mail
ape@billund.dk

Line Udby Bjorholm

Socialpædagog og
familiebehandler
Flexhuset
Langeland Kommune.
Arbejder med børn og familier

E-mail
lub@langelandkommune.dk

Tove Pedersen

Sundhedsplejerske
Odsherred Kommune
Sorggrupper for 12- 18 årige
og grupper for kvinder
med fødselsdepression

E-mail
tpe@odsherred.dk

Sanne Aborg Nielsen

AKT-vejleder
Familieklasselærer
Arbejder primært med
børn og familier.
Kursusvirksomhed omkring
opstart af “Familieklasse”
på skoler.

Bosiddende på Stevns.

E-mail
sanneaborg@gmail.com

Anita Eidnes

Psykologspesialist
Norge

E-mail
aeidnes@broadpark.no

Maja í Geil

Pædagog
Esbjerg Kommune

E-mail
Majageil1960@gmail.com

Ulrike Andersen

Specialpædagog Mosegarden
Syddjurs kommune

E-mail
ulan@syddjurs.dk

E-mail
sol@odsherred.dk

Linda Berggren Wilson

Socialpædagog

E-mail
privat@tulippa.com

Mette Skjødt

Privatpraktiserende
sundhedsplejerske og
familiebehandler
Alle tiders Familieliv
www.alletidersfamilieliv.dk

E-mail
mette@alletidersfamilieliv.dk

Marie Louise Mathiesen

Behandlingsstederne Søbæk

E-mail
annette@soebaek.dk

Niels O Dalsgaard

Behandlingsstederne Søbæk

E-mail
annette@soebaek.dk

Bessi Bjarnason

Familie og psykoterapeut
Marte Meo supervisor
Mennandi Samskifti
Saltangará Færøerne

E-mail
bessib@olivant.fo