Profil Susan Hart

Cand.Psych., PhD Susan Hart har arbejdet som psykolog indenfor både voksen, børne- og familieområdet, i både kommunalt regi og i børnepsykiatrien. I 2018 modtog hun sin Ph.D. grad på Ålborg Universitet. Derudover er hun specialistgodkendt af Dansk Psykologforening i psykoterapi og børnepsykologi og supervisorgodkendt i børnepsykologi. I 2016 modtog hun Gyldendals Formidlingspris for sin mange publikationer på Hans Reitzels Forlag. Fra 2006-2021 har Susan Hart enten været hovedforfatter, medforfatter eller redaktør til 19 publikationer, og hun har skrevet en række artikler til fagblade og peer-reviewed artikler. En del af publikationerne er oversat og udgivet i Norge, Sverige, England, USA og Tyskland. Hun har ligeledes siden 2002 afholdt seminarer, kurser, foredrag og keynotes i neuroaffektiv udviklingspsykologi i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland Schweiz, Italien, Slovenien, USA og Australien. Hun har ligeledes taget initiativ til at starte et kursusudbyderfirma Docenten.dk, for at formidle neuroaffektiv udviklingspsykologi og relaterede emner. Driften af dette firma blev i 2020 overdraget til Arthenas/Tikko/XLearn.

Ud fra den neuroaffektive forståelse har hun været med til at udvikle to gruppetræningsprogrammer: Nemlig NUSSA til 3-12-årige børn, og hun er sammen med kolleger ved at lægge sidste hånd på et lignende program for unge – UNG (Udviklingsbaseret Neuroaffektiv Gruppeaktivitet) til 13-23-årige. Derudover har hun udviklet et forældregruppetræningsprogram til udvikling af forældrekompetencer – Forældre på alle strenge. Hun har ligeledes udviklet vurderingsmetoder ud fra den neuroaffektive forståelse med henblik på at kunne ’skræddersy’ interventionsforløb: Hun været medudvikler af Emotional Developmental Scale (EDS) for 4-12-årige børn, den Neuroaffektive Analyse (NAA), Emotional Mentalizing Scale (EMS) og den strukturerede samspilsobservation Marschack Interaction Method of Psychometrics (MIM-P). Såvel EDS, EMS og MIM-P var i fokus i hendes PhD. I 2021 indgår hun som Post Doc på Ålborg Universitet i samarbejde med Livsværk, som har bevilget 3,8 mill. kr. til forskning i brugen af NAA, EMS og MIM-P og en strukturereret musikterapeutisk samspilsobservationsmetode APCI.

Ud fra sin praksiserfaring har hun de sidste 30 år haft en pionertrang til at forstå menneskets følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale udvikling, og hvordan vi udvikler mestrings- og selvreguleringskompetencer i forhold til temperament, følelser og humør. Dette bragte hende midt i 1990’erne sammen med psykoterapeut Marianne Bentzen, der var en stor støtte i forbindelse med udviklingen af neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er en teoretisk forståelsesramme til at forstå menneskets personlighedsudvikling. Den er udviklet ud fra en integration af udviklingspsykologi, traumeforskning, tilknytningsteori, hjerneforskning og evolutionspsykologi. Denne forståelsesramme gør det muligt at forstå, hvordan vi gennem ressourcefyldte mennesker, har mulighed for at overvinde tidlige traumer. Endvidere peger den på, hvordan man kan tilrettelægge interventionsplaner ud fra nærmeste følelsesmæssige udviklingszone for udvikling af følelsesmæssige kompetencer og psykisk resiliens uanset biologisk alder og status.