Kursustilbud – Brochurer til download

Vil du opdateres på kommende kurser?
Se docenten.dk og tilmeld dig nyhedsbrevet.

1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier

Efteruddannelsens formål er at få et grundigt kendskab til neuroaffektiv udviklingspsykologi bl.a. gennem de neuroaffektive kompasser, så det bliver muligt at arbejde mere målrettet med både vurderings- og interventionsopgaver eller blot blive bedre til at arbejde med forældre, børn og unge i ens daglige arbejde. Uddannelsen er opdelt i 6 moduler, og for de som ønsker certificering i 7 moduler.

Den 1-årige efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn, unge og familier er rettet mod psykologer, pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, lærere og psykoterapeuter, der til daglig arbejder med børn, unge, forældre og familier.

Klik her for download af brochure (pdf)

Klik her for mere information (docenten.dk)

Forældre på alle strenge – få musikken til at spille
Otte dages oplæring i at blive træner i Forældre på alle strenge.

Forældretræningsprogrammet er baseret på neuroaffektiv udviklingspsykologi og henvender sig til:

  • Sundhedsplejersker, pædagoger og andre faggrupper, der har kontakt med forældre, der ønsker at støtte deres børn i at udvikle og forbedre basale færdigheder og kontaktformer.
  • Professionelle, der til daglig arbejder med familiebehandling, hvor programmet kan bruges som supplement til den mere dybtgående familiebehandling
  • Professionelle der arbejder med plejefamilier

Forældretræningsprogrammet retter sig mod forældre, der ønsker at støtte deres børn i at udvikle og forbedre deres følelsesmæssige- og sociale kompetencer.

Klik her for download af brochure (pdf)

Klik her for mere information om kommende kurser (docenten.dk)

Klik her for mere information – forældrestrenge.dk

NUSSA
– Et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram

For 3-12 årige børn, der handler om at opbygge og styrke børns følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem struktureret leg.

NUSSA er en forkortelse for Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret
Social Aktivitet og kommer af nogle af de elementer, som det udviklingsbaserede børnegruppeprogram er inspireret af.

NUSSA har neuroaffektiv udviklingspsykologi som teoretisk forståelsesramme og legeprogrammet er inspireret fra alverdens lege, som har fokus på strukturerede lege, der kan øge emotionelle og sociale kompetencer.

Det udviklingsbaserede børnegruppeprogram kan benyttes af lærere og pædagoger, der har fx inklusion for øje og kræver et oplæringskursus på i alt 7 dage, fordelt over 4 måneder.

Klik her for download af brochure (pdf)

Klik her for mere information – nussa.dk

Klik her for mere information om kommende kurser (docenten.dk)