Certificerede fagpersoner // 2018 // hold 1

Certificeringshold i forbindelse med den 1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier

Anne Jørgensen

Familieplejekonsulent
Familiehuset,
Assens Kommune
Arbejder med
netværksgodkendelse,
matchning samt supervision til
aflastnings-og plejefamilier.

Mail:
anjor@assens.dk

Anne Kay Linkhusen

Sundhedsplejerske
4180 Sorø

E-mail:
anne@linkhusen.dk

Anne Leth-Linde

Psykolog og MA Islam
og Mellemøststudier
Aarhus Kommune
Integrationsarbejde,
børn, unge og familier

E-mail:
anlelinde@gmail.com

Annette Westh

Socialpædagog
Behandlingspædagog
på specialskole –
Halsnæs Kommune

E-mail:
awe@post.tele.dk

Dorte Blaabjerg Jensen

Cand.pæd.pæd.psyk
Socialfaglig Koordinator
Thisted (Thy, Nordvest Jylland)

E-mail:
dorteblaabjerg@hotmail.com

Ellen Jensen

Specialpædagog i
specialpædagogkorpset
Aabenraa Kommune

E-mail:
ej@aabenraa.dk

Frank Hugsted

Socialpædagog
Gentofte Kommune
Søgårdsskolen

Mail:
frankhugsted@gmail.com

Gitte Bække-Berthelsen

Familiebehandler ved
gravide- og småbørnsfamilier.
Familienetværket,
Næstved kommune.

E-mail:
gbaekke@hotmail.com

Gitte Hemmeth

Familiebehandler
Bülowsvej – For børn
og familier,
Frederiksberg

E-mail:
Git@bulowsvej.dk

Hanne Bruhn Chortzen

Diplom uddannelse i udsatte
børn, unge og familier 2011
Familiekonsulent PFI
Guldborgsund  Kommune

Mail:
hcho@guldborgsund.dk

Inga Hald

Sundhedsplejerske i
Esbjerg Kommune

 E-mail:
inga@esbjergkommune.dk

Jeanne Reenberg

Sundhedsplejerske i
Holbæk kommune
Spæd-og småbørn
samt skolebørn

E-mail:
jere@holb.dk

Jette Martedal Bergholdt

Pædagog af grunduddannelse.
Arbejder nu som
familieplejekonsulent og
supervisor i Assens Kommune

E-mail:
jeber@assens.dk

Louise Rixen

Pædagogisk konsulent
hos firmaet RIXEN på Fyn.
Fagområde: Børn & Familier.
Fra Svendborg
Web: www.louise-rixen.dk

E-mail:
rixen@louise-rixen.dk

Mette Munk

Socialpædagog
Familiebehandler og
Specialvejleder i
Center For Børn,
Unge og Familier
Syddjurs kommune.

E-mail:
mekm@syddjurs.dk

Stine Fjelding Christensen

Pædagog, specialpædagogisk
vejledning børn og familier,
Basisdagplejen København
Uddannet Marte Meo terapeut
og ICDP vejleder

E-mail:
stinefjelding@gmail.com

Tania Alexandra Wøhlk

Cand.Pæd. Pæd. Psych
Familiebehandler i Center for Børn,
Unge og Familier
Syddjurs Kommune

E-mail:
taaw@syddjurs.dk

Tina Thorndahl

Jeg er cand.psych.
og autoriseret.
Arbejder i PPR-funktion i
Tværfagligt Center for
Børn og Unge
Vejle kommune.

E-mail:
tinat@vejle.dk

Tine Lassesen

Familiekonsulent
pfi Guldborgsund

E-mail:
Til@guldborgsund.dk

Sys Ajstrup Krogner

Specialpædagog
Syddjurs Kommune
Arbejdsområder:
Vejledning og indsatser i
praksis 0-6 års området;
Certificeret ICDP underviser

E-mail:
sak@syddjurs.dk