Barnet og dets relationelle miljø
– om tilknytningsbaseret undersøgelsesmetodik

Forfatter Susan Hart og Rikke Schwartz

Omslag (pdf)

Indholdsfortegnelse (pdf)