Certificerede fagpersoner // 2015 // hold 2

Certificeringshold i forbindelse med den 1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier

Navn: Gitte S. Madsen

Grunduddannelse: Cand. Psych.
Beskæftigelse: Psykolog i PPS
Geografisk område: Billund Kommune

E-mail: gsm@billund.dk

Gudbrandur Arni Isberg

Grunduddannelse: psykolog
Beskæftigelse: Selvstændig
Geografisk område: Island

E-mail: gudbrandurarni@simnet.is

Navn: Heidi Maj Rasmussen

Beskæftigelse: Dagtilbudsleder
Geografisk område: Køge Kommune

E-mail: heidi.maj.rasmussen@koege.dk

Navn: Rikke Katrine Halse

Grunduddannelse: Cand.pæd. psych.
Beskæftigelse: Rådgivning, vejledning,
supervision
Geografisk område: Greve Kommune

E-mail: gismo2482014@gmail.com

Trine Hacke

Beskæftigelse: Leder Kvindekrisecenter
Geografisk område: Roskilde

E-mail: trineh@roskilde.dk

Mariann Hjelm Nielsen

Grunduddannelse: Sygeplejerske
Beskæftigelse: Familieplejer

E-mail: mpnielsen@dbmail.dk

Christian Ingerslev Overvad

Beskæftigelse: Supervisor/Familiepleje
Geografisk område: Silkeborg kommune

E-mail : christianovervad@hotmail.com

Mary á Argjaboda

Grunduddannelse: Psykoterapeut MPF
Beskæftigelse: Supervision, underviser.

E-mail: mary@argjaboda.dk

Lotte Froda

Beskæftigelse: Specialpædagogisk konsulent
Geografisk område: Odsherred Kommune

E-mail: lof@odsherred.dk

Pia Lyhne

Grunduddannelse: Kropsterapeut, socialrådgiver.
Beskæftigelse: Familiebehandler
Geografisk område: Varde kommune

E-mail: pipe@varde.dk

Pia Lundsteen

Grunduddannelse: Speciallærer
Beskæftigelse: Souschef
Geografisk område: Karlslunde Dagskole

E-mail: pia@karlslundedagskole.dk

Sonja Andersen

Beskæftigelse: Sundhedsplejerske
Geografisk område: Odsherred Kommune

E-mail: soan@odsherred.dk

Line Pedersen

Beskæftigelse: Døgnplejekonsulent
Geografisk område: Fredericia kommune.

E-mail: Line.pedersen@fredericia.dk

Anne Houmann Johansen

Beskæftigelse: Sundhedsplejerske
Geografisk område: Århus Kommune

E-mail: anhjo@aarhus.dk

Anja Pettersson

Grunduddannelse: Cand.psych.
Beskæftigelse: Psykolog i PPS
Geografisk område: Billund Kommune

E-mail: ape@billund.dk

Line Udby Bjorholm

Grunduddannelse: Socialpædagog
Beskæftigelse: Familiebehandler
Geografisk område: Langeland Kommune

E-mail: lub@langelandkommune.dk

Tove Pedersen

Grunduddannelse: Sundhedsplejerske
Geografisk område: Odsherred Kommune

E-mail: tpe@odsherred.dk

Sanne Aborg Nielsen

Grunduddannelse: Familieklasselærer
Beskæftigelse: Opstart af “Familieklasse” på skoler.
Geografisk område: Stevns

E-mail: sanneaborg@gmail.com

Anita Eidnes

Grunduddannelse: Psykologspesialist
Geografisk område: Norge

E-mail: aeidnes@broadpark.no

Maja í Geil

Beskæftigelse: Pædagog
Geografisk område: Esbjerg Kommune

E-mail: Majageil1960@gmail.com

Ulrike Andersen

Specialpædagog Mosegarden
Syddjurs kommune

E-mail: ulan@syddjurs.dk

Linda Berggren Wilson

Grunduddannelse: Socialpædagog

E-mail: privat@tulippa.com

Mette Skjødt

Beskæftigelse: Sundhedsplejerske og
familiebehandler

E-mail: mette@alletidersfamilieliv.dk

Marie Louise Mathiesen

Geografisk område: Behandlingsstederne Søbæk

E-mail: annette@soebaek.dk

Niels O Dalsgaard

Geografisk område: Behandlingsstederne Søbæk

E-mail: annette@soebaek.dk

Bessi Bjarnason

Grunduddannelse: Familie og psykoterapeut
Geografisk område: Saltangará Færøerne

E-mail: bessib@olivant.fo