Certificerede fagpersoner // 2021 // hold 1

Certificeringshold i forbindelse med den 1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier

Anne Krebs

Psykolog unge 12-23 år
Vestsjælland

E-mail: annemkrebs@icloud.dk

Annette Anker Pedersen
Inklusionsvejleder/Lærer
Odense

Mail: annetteanker1970@gmail.com

Birgitte Buch Sørensen

Sundhedsplejer, Assens

Mail: birgitte_buch@hotmail.com

Charlotte Maate

Børnefysioterapeut
Randers, Region Midtjylland

Mail: charlotte.maate@hotmail.com

Charlotte Olesen

Kvistholm mor & barn observationshjem
Odsherred

Mail: charlotteolesen9@gmail.com

Dianna Lauridsen

Kontaktperson/Familiebehandler
Aalborg

Mail: dianna@paasporetnord.dk

Farid Hotak

Interkulturel familiekonsulent
Svendborg

Mail: farid.hotak@svendborg.dk

Hannah Bang Hansen

Familieplejekonsulent
Københavns kommune

Mail: hannahbang4@gmail.com

Hanna Risager

Familieplejekonsulent
København

Mail: hannarisager@gmail.com

Jesper Hartmann

Lærer, Nyborg

Mail: jesph@nyborg.dk

Jette Dreyer Christiansen

Specialpædagog 0-6 år
Kolding Kommune

Mail: jj.christiansen@hotmail.com

Johanne Limbrecht Østergaard

Sundhedsplejerske, Middelfart

Mail: jlimbrecht@gmail.com

Jonna Jelsbak Dahl

Psykolog, PPR, Privatpraktiserende psykolog
Hørning, Østjylland

Mail: jonna-dahl@hotmail.com

Julie Claësson

Privatpraktiserende psykoterapeut, familieterapeut, underviser
København

Mail: julieclaesson@yahoo.com

Katja Werenskiold

Ergoterapeut, Fyn

Mail: kw@bornespecialisterne.dk

Linda Holmberg Andersen

Pædagog
Byparkens Vuggestue, Svendborg

Mail: lindaholmbergandersen@gmail.com

Line Dalager

Fysioterapeut, Fyn

Mail: ld@bornespecialisterne.dk

Lisbeth Jarvad

PPR-ressourcepædagog
Holbæk

Mail: lisbethjarvad@hotmail.com

Maria Andersen

Familiebehandlende psykolog
København

Mail: maria@psykolog-andersen.dk

Mette Duch

Folkeskolelærer og inklusionsvejleder
Hjørring

Mail: mett2999@hjskole.dk

Mia Gerlev Hansen

Dagtilbud pædagog
Svendborg

Mail: miairantzausminde@gmail.com

Michala Heiberg Vinzents

Cand.pæd. Pæd.psyk./Familieterapi
København

Mail: michala.h.vinzents@gmail.com

Morten Boysen

Pædagogisk konsulent, sikret institution
Nykøbing Sj.

Mail: klosterskoven@gmail.com

Rikke Steensen Johansen

Lærer/Speciallærer
Svendborg

Mail: rkkjhnsn@gmail.com

Sanne Stenia Gregersen

PPR
Hedensted/Vejle

Mail: sannestenia@hotmail.com

Trine Tved Viskum

Ergoterapeut, PPR
Svendborg

Mail: trine.tved.viskum@svendborg.dk

Troels Uttrup

Social Pædagog
De alternative tilbud, Aalborg

Mail: troels@uttrup.com

Vibeke Dam Hansen

Familiepleje Konsulent
København

Mail: damvedel@kk.dk

Vicki Lind Kølbæk

Psykolog – selvstændig og PPR Hedensted
Hørning Østjylland

Mail: vicki.lind@hotmail.com

Mette Thomsen

Børneergoterapeut, Aalborg

Mail: ergoterapeut@outlook.dk