Tidligere afholdte arrangementer // 2002-2005

2002

29/5-2002:
Introduktion til neuroaffektiv udvikling. Foredrag i Børne- og familieterapeutisk selskab. Dansk Psykolog Forening

3/12-2002:
Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for psykologer. Kalundborg Vandrehjem

2003

6/3-2003:
Mulighedernes vindue. Hvordan tidlige følelsesmæssige skader sætter sig som varige spor i personligheden og hvordan støttes disse børn. Temaaften for plejeforældre. Hvidovre kommune

8.+9./4-2003:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. 2-dags seminar for psykologer. Roskilde Vandrerhjem.

12+13/6-2003:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. 2 seminardage på Annaborg. Børnerådgivningen Frederiksborg Amt.

10/9-2003:
Nye teorier og interventionsmuligheder i arbejdet med følelsesmæssigt belastede børn og unge. Temadag i KFBU

29/10-2003:
Hvordan udreder og vurderer man hvilken indsats der er behov for i de komplicerede børnesager? Temaaften for socialrådgivere på Courage.

11+12/11-2003:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. 2-dags seminar for psykologer. Roskilde Vandrerhjem.

17/11-2003:
Kropsrelateret psykoterapi i en neuroaffektiv udviklingspsykologisk forståelse. Temaaften. Dansk Psykologisk Selskab for kropsrelateret Psykoterapi.

24+25/11-2003:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. 2 seminardage for psykologer og familiebehandlere. Hillerød Kommunes familiebehandlingscenter.

8+9/12-2003:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. 2 seminardage for psykologer og psykiatere. Børnepsykiatrisk afdeling, Bispebjerg Hospital.

2004

19/4-2004:

Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for PPR, Lyngby Taarbæk Kommune

5/5-2004:
Introduktion til neuroaffektiv udvikling. Temaaften i det Danske Imago Institut.

10+11/5-2004:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. 2-dags seminar for psykologer. Roskilde Vandrerhjem.

19/5-2004:
Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for PPR, Århus Kommune.

10+24/6-2004:
Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursuseftermiddage for PPR, Kalundborg Kommune.

12/8-2004:
Nye teorier og interventionsmuligheder i arbejdet med følelsesmæssigt belastede børn. Heldagsskolen ”Villa Ro”, Tornved Kommune.

6+7/9-2004:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. 2-dags seminar for psykologer. Odense.

14/9-2004:
Betydningen af samhørighed og neuroaffektiv udvikling. Kursusdag for det Danske Imago institut

16/9-2004:
Mulighedernes vindue. Hvordan tidlige følelsesmæssige skader sætter sig som varige spor i personligheden og hvordan støttes disse børn. Temaaften for plejeforældre. Greve Kommune

19/10-2004:
Specialdagpleje til udsatte børn – set udfra en neuropsykologisk synsvinkel. Temaeftermiddag for socialrådgivere. Arrangør CAFABU. Rødovregård.

20/10-2004:
Neuroaffektiv udvikling. Neuropædagogik og børn med mutiple funktionsnedsættelser. Kursusdag på Djurslandsskolen.

9+10/11-2004:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. 2-dags seminar for psykologer. Roskilde Vandrerhjem.

2005

1/2-2005:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for PPR, Lyngby Taarbæk Kommune

8+9/2-2005:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. 2-dags seminar for psykologer. Roskilde Vandrerhjem.

4+5/3-2005:
Hjernens følelsesmæssige udvikling og den terapeutiske kontakt. 2 dags kursus sammen med kropspsykoterapeut Marianne Bentzen. Dansk Psykologisk Selskab for kropsrelateret Psykoterapi

8+9/4-2005:
Hjernens følelsesmæssige udvikling og den terapeutiske kontakt. 2 dags kursus for psykologer og psykoterapeuter. Afholdt sammen med kropspsykoterapeut Marianne Bentzen.

10/5-2005:
Mulighedernes vindue. Hvordan tidlige følelsesmæssige skader sætter sig som varige spor i personligheden og hvordan støttes disse børn. Temaaften for plejeforældre. Albertslund Kommune

31/5+1/6-2005:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. 2-dags seminar for psykologer. Roskilde Vandrerhjem.

7/6-2005:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for PPR, Lyngby Taarbæk Kommune

24+31/8-2005:
Nye teorier og interventionsmuligheder i arbejdet med følelsesmæssigt belastede børn. Temaaftner på Skoletilbuddet Amadas, Mullerup.

8/9-2005:
Mulighedernes vindue. Hvordan tidlige følelsesmæssige skader sætter sig som varige spor i personligheden og hvordan støttes disse børn. Temaaften for plejeforældre. Greve Kommune

5/10-2005:
Introduktion til neuroaffektiv udvikling. Foredrag for psykologer Region Fyns Amt.

11/10-2005:
Mulighedernes vindue. Hvordan tidlige følelsesmæssige skader sætter sig som varige spor i personligheden og hvordan støttes disse børn. Temaeftermiddag for plejeforældre. SL, Slagelse.

13/10-2005:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for psykologer, Region Sønderjylland.

25/10-2005:
Den tredelte hjerne. Temaformiddag for socialrådgivere, familiebehandlere og sundhedsplejersker. Tornved Kommunes Familiehus.

31/10+1/11-2005:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. 2-dags seminar for psykologer. Roskilde Vandrerhjem.

16/11-2005:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for Faxe Familiecenter.

17/11-2005:
Neuroaffektiv udvikling. Neuropædagogik og børn med mutiple funktionsnedsættelser. Kursuseftermiddag på Dybkærskolen.