Tidligere afholdte arrangementer // 2011-2015

2011

6/1-2011:
Supervision i neuroaffektiv udviklingspsykologi. Lærere og støttepædagoger i Helsingør Kommune.

10/1-2011:
Supervision i neuroaffektiv psykoterapi. Familiecentret Næstved Kommune

11/1+8/2+10/3-2011:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Bjergsøskolen. Stigs Bjergby.

13/1-2011:
Kursuseftermiddag om neuroaffektiv udvikling. Mølledamsskolen. Fredericia.

17/1+31/1+7/2-2011:
Kursusdage og supervision om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Familiehuset. Holbæk Kommune.

24/1-2011:
Hvordan omsættes neuroaffektiv udviklingspsykologi. Statsforvaltningen. København.

25/1-2011:
Supervision i neuroaffektiv udviklingspsykologi. PPR-psykologer i Helsingør Kommune.

26/1-2011:
AKT og neuroaffektiv udviklingspsykologi. Sønderborg.

27/1-2011:
Spædbarnsterapi og neuroaffektiv udviklingspsykologi. Temaformiddag. Holding foreningen.

2/2-2011:
Temaeftermiddag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Struer Behandlingshjem.

3/2-2011:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Folkeuniversitetet. Ålborg.

10/2-2011:
Fyraftensmøde om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Daginstitutioner/skole. Ringsted Kommune.

21.+22./2-2011:
Om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Mini Ajax, idrætsvuggestue. København NV.

28/2+1/3+24/5+21/6-2011:
Uddannelsesforløb om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Familieværkstedet.

Kalundborg Kommune.

7/3-2011:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Familiecentret Ishøj.

8/3-2011:
Eftermiddagskursus om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Lindholmsskolen. Nyborg.

9/3-2011:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Vestegnssamarbejdet. Sundhedsplejersker. Tåstrup.

17/3-2011:
Kursusdag i neuroaffektiv udviklingspsykologi. Faggruppen af socialrådgivere ansat på døgninstitutioner og opholdssteder. Fredericia Vandrehjem.

21.+22./3-2011:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Børne- og familieafdelingen. Gribskov Kommune.

24/3-2011:
Keynote og workshop om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Norsk årsmøde og psykiatrikonference. Stavanger. Norge.

28.+29./3-2011:
Relasjoner og den følsomme hjernen. Fylkeslegen i Vest Agder, i Aust Agder,  KPA, ARA og ABUP i Sørlandet sykehus HF, R-BUP og Universitetet i Agder. Universitetet i Agder, Campus Grimstad.

30/3-2011:
Om neuroaffektiv udvikling. Funktionslærertræf. Københavns Kommune.

31/3-2011:
Om neuroaffektiv udviklingspsykologi. R-bup. Bergen. Norge.

4/4-2011:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Socialrådgiveruddannelsen. Ålborg Universitet.

5/4-2011:
Kursusdag om neuroaffektiv udvikingspsykologi. Socialforvaltningen, familier, børn- og unge. Århus.

11.-13./4-2011:
Mindfulness og neuroaffektiv udviklingspsykologi i det psykoterapeutiske arbejde. 3 dags seminar. Afholdes sammen med kropspsykoterapeut Marianne Bentzen. Psykoterapeutforeningen Århus.

28/4-2011:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og kønsroller. Bergen. Norge.

2/5-2011:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Marte Meo Foreningen. Odense.

3.-6./5-2011:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg Vandrerhjem.

9.-10./5-2011:
Kursus om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Bornholm. AFLYST

17.+ 23./5-2011:
Kursusdag om neuroaffektiv udvikling. Ballerup Ungdomspension.

30/5-2011:
Om neuroaffektiv udviklings psykologi. Familieplejekonsulenterne i Svendborg. Mødestedet. Odense.

6.-7./6-2011:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Holland.

9/6-2011:
Om neuroaffektiv udviklingspsykolog. R-bup. Oslo. Norge.

17/6-2011:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykolog. Køge Familiecenter og Slimminge skole- og behandlingshjem.

13.-15./7-2011:
Keynote lecture about neuroaffective developmental psychology and it’s implications for child therapy. International Theraplay Conference. Chicago.

14/8-2011:
Temadag om neuroaffektiv udviklingspsykologi for pædagoger og studerende på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Region Midtjylland.

 16.+17/8-2011:
Om neuroaffektiv udviklingspsykolog. Unge & Sorg. København.

 22/8-2011:
Temadag om neuroaffektiv udviklingspsykologi for læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger samt socialrådgivere. Århus Universitetshospital.

Børne- og ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov.

23.+31./8-2011:
Om neuroaffektiv udviklings psykologi. Opholdsstedet Birkehuset. Jyderup.

24.+25./8-2011:
Kursus i neuroaffektiv udviklingspsykologi. PPR-psykologer. Ålborg Kommune.

 1/9-2011:
Kursusdag om neuroaffektiv psykoterapi. Favrskov Familiecenter.

5.-6./9-2011:
Temadage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. København. Arr. Toftemosegård.

12.-13./9-2011:
Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi og psykoterapi. Familiehuset. Frederikshavn Kommune.

 14/9-2011 (Formiddag):
Foredrag om neuroaffektiv udvikingspsykologi. Dagbehandlings faggruppen under Dansk Socialrådgiver Forening. Den sociale højskole i Odense.

14/9-2011 (Eftermiddag):
Foredrag om neuroaffektiv udvikling. Årskonference for specialpædagoger. Brogården. Middelfart.

15/9-2011:
Temaeftermiddag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Bakkeskolen. Specialskole for børn med autisme. Bagsværd.

19/9-2011:
Supervisionskursus med Kropspsykoterapeut Marianne Bentzen. Charlottenlund.

20/9-2011:
Temaeftermiddag om Neuroaffektiv Udviklingspsykologi. Nyborg Heldagsskole.

22/9-2011:
Temaeftermiddag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Fysioterapien.

Psykiatrisk Center København. Bisbebjerg.

26/9-2011:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Sundhedsplejersker. Åbenrå.

27/9-2011:
Eftermiddags oplæg om neuroaffektiv udvikingspsykologi. Børn og familieafdelingen. Sundhed og Handicap. Odense Kommune.

28.+29./9-2011:
Kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Familiehusene. Syddjurs Kommune.

3.-6./10-2011:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg Vandrerhjem.

10/10-2011:
Mulighedernes vindue. Om barnets neuroaffektive udvikling, og udvikling af følelsesmæssige kompetencer. Arrangør: Seminarer.dk. Sted: Scandic Hotel. Kolding.

11/10-2011:
Mulighedernes vindue. Om barnets neuroaffektive udvikling, og udvikling af følelsesmæssige kompetencer. Arrangør: Seminarer.dk. Sted: Hotel Park Inn, Copenhagen Airport.

13/10-2011:
Supervision i neuroaffektiv udviklingspsykologi. Støttepædagoger i Helsingør Kommune.

25/10-2011:
Uddannelsesforløb om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Familieværkstedet.

Kalundborg Kommune.

25/10-2011:
Foredrag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Humanica. Hillerød.

31/10-2011:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Sundhedsplejen. Guldborgsund Kommune.

1.+2./11-2011:
Efteruddannelsesforløb i Neuroaffektiv Psykoterapi sammen med Marianne Bentzen i Holland.

3/11-2011:
Foredrag for daginstitutionspædagoger- og pædagogmedhjælpere. Ringsted Kommune.

7/11-2011:
Temadag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Net Nord, vidensnetværk om udviklingshæmmede med sindslidelser. Ålborg.

8/11-2011:
Kursusformiddag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Victoriagården. Malmø.

 10/11-2011:
Foredrag om ”Hvordan skabes en ildsjæl?” Indlæg i temaeftermiddag om ”Vi har brug for professiionelle ildsjæle – er du én af dem?” Med Henrik Hvilshøj, Lars Vesterløkke, Reimer Bo, Bjarne Hastrup og Sven Clausen. Berlingske Hus.

 11/11-2011:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Himmelbjerggården.

16/11-2011:
Kursuseftermiddag om Dissociationsfænomener. Selskab for kropspsykoterapi. Dansk Psykolog Forening.

28.+29./11-2011:
Neuroaffektiv psykoterapi. Hvordan omsættes den neuroaffektive teori til praksis. Sammen med kropspsykoterapeut Marianne Bentzen. Poppelgården. Ærø.

5.-8./12-2011:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg Vandrerhjem.

12/12-2011:
Uddannelsesforløb om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Familieværkstedet.

Kalundborg Kommune.

2012

 3/1-2012:
Temaformiddag om ADHD og neuroaffektiv udviklingspsykologi. Tulla. Kalundborg.

3/1 + 31/1-2012:
Kursuseftermiddage om neuroaffektiv udvikingspsykologi- og miljøterapi. Ishøjgård. Arr. Toftemosegård.

 5/1-2012:
Temadag om neuroaffektiv udvikingspsykologi- og psykoterapi. PPR. Roskilde Kommune.

9/1-2012:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Heldagsskolen Munkgaard. Herning.

10/1-2012:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Opholdsstedet Sparta. Haderup.

12/1-2012:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi og spædbarnrelationen. Sundhedsplejen Hvidovre Kommune.

17/1-2012:
Om neuroaffektiv udviklingspsykologi i børnepsykiatrien. For norske poliklinikker. Bergen.

18.+19./1-2012:
Om neuroaffektiv udviklingspsykologi i voksenpsykiatrien. For norske poliklinikker. Bergen.

23.+24./1-2012:
Om neuroaffektiv udviklingspsykologi og psykoterapi for voksenmisbrugere. Bergensklinikkerne.

25/1-2012:
Om neuroaffektiv udviklingspsykologi og omsorgssvigtede børn og unge. Koordinationsguppen for fagligt netværk. Karrebæksminde.

26/1-2012:
Fyraftensmøde om neuroaffektiv udviklingspsykologi for socialforvaltningen i København.

 26/1-2012:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og miljøbehandling med unge. Basen. Østerbro, København.

30/1-2012:
Om neuroaffektiv udviklingspsykologi og psykoterapi for voksne med misbrugsproblemer. A-Centret og Holmen. Oslo Øst.

1/2-2012:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Skovbrynets Specialbørnehave. Århus.

6/2-2012:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. COK-regi. Sundhedsplejersker i Syddanmark. Odense.

7.+8./2-2012:
Neuroaffektiv psykoterapi. SE-foreningen. København.

9/2-2012:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Statsforvaltningen i Hovedstaden.

21/2-2012:
Forelæsning om neuroaffektiv udviklingspsykologi og ADHD. Speciallærere i Ballerup kommune.

21/2-2012:
Tema om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Eksperimental institutionen. København.

23/2-2012:
Tema om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Børnespecialcenter 2 Holbæk.

27/2-2012:
Temaeftermiddag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Havnbjerg Skole. Sønderborg Kommune.

 29/2+1/3-2012:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Holland.

2/3-2012:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Socialrådgivertræf for socialrådgivere i børne- og familieafdelinger. Fyn.

5.-8./3-2012:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg Vandrerhjem.

12/3-2012:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og psykoterapi. Uddannelsescenter for Psykoterapi og Selvudvikling, UPS. Fyn.

13/3-2012:
Om neuroaffektiv udviklingspsykologi og udviklingshæmmede. Hørkær job- og aktivitetscenter. Herlev.

 16/3-2012:
Foredrag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Skånska psykoanaltiska sällskapet. Lund.

 19.-20./3-2012:
Om neuroaffektiv psykoterapi og behandlingspraksis. Koordinationsgruppen på Fyn.

21/3-2012:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Vestegnssamarbejdet. Sundhedsplejersker. Københavnsområdet.

21/3-2012:
Temaaften om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Lønhuset. Hillerød.

22/3-2012:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi og spædbørn. Sundhedsplejen i Høje Tåstrup.

22/3-2012:
Temaaften om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Lønhuset i Hillerød.

26/3-2012:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Støttepædagogerne i Gentofte.

27.+28./3-2012:
Om neuroaffektiv udviklingspsykologi og psykoterapi. Vilde. Horten. Norge.

29/3-2012:
Daginstitutionspædagoger- og pædagogmedhjælpere i Kalundborg Kommune.

 11/4-2012:
Neuroaffektiv psykoterapi. Folkeuniversitetet i Ålborg.

12/4-2012:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. PPR, dagplejekontor, sundhedsplejersker. Skive.

16/4-2012:
Temaformiddag om neuroaffektiv udviklingspsykologi for opholdssteder, botilbud og plejefamilier i Fåborg- Midtfyn Kommune.

17.+18/4-2012:
Kursusdage om neuroaffektiv psykoterapi. Tromsø. Norge.

19/4-2012:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Sundhedsplejen, Københavns Rådhus, Københavns Kommune.

25.+26./4-2012:
Kursusforløb for psykologer ”Den tilknytningsbaserede kliniske børneundersøgelse”. Sammen med Rikke Schwartz.

30/4+1/5-2012:
Tværfaglig workshop om Theraplay over 2 dage med børnepsykiater Jukka Mäkelä. Roskilde.

2/5-2012:
Temadag om neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. Børnepsykiatrien i Herning.

3/5-2012:
Temadag om neuroaffektiv udviklingspsykologi for sundhedsplejersker. Vejle Kommune.

8/5-2012:
Oplæg om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Sundhedsplejerskernes Årsmøde. Odense.

9.+10./5-2012:
Kursusforløb for psykologer ”Den tilknytningsbaserede kliniske børneundersøgelse”. Sammen med Rikke Schwartz.

14.+15./5-2012:
2-dags kursus om familiebehandlingsmetoden Circle of Security. Med Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson. København.

21.-23./5-2012:
Kursus I de nuværende øjeblikke I neuroaffektiv psykoterapi. Med Marianne Bentzen. Charlottenlund.

 4.-7./6-2012:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg Vandrerhjem.

12.+13./6-2012:
Kursus om neuroaffektiv psykoterapi. Distriktspsykiatrisk Center. Trondheim. Norge.

14/6-2012:
Temadag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Ergoterapeuternes årsmøde. Odense.

19.+20./6-2012:
2-dags konference i København. Jagten efter de nonspecifikke faktorer i psykoterapi med børn. Med Eia Asen, Haldor Øvreeide, Jukka Mäkelä, Peter Levine og Marianne Bentzen.

21/6-2012:
Temadag om neuroaffektiv udviklingspsykologi og udviklingshæmmede. Center for multiple funktionsnedsættelser. København.

25/6-2012:
3 kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi for støttepædagoger og pædagogiske rådgivere. Kolding Kommune.

 14/8-2012:
Kommunikasjonsutvikling hos barn – i lys av neuroaffektiv utviklingspsykologi. PP-tjenesten i Kristiansand, Norge.

16/8-2012:
Kursusdag for Syddjurs Kommune om Neuroaffektiv psykoterapi.

 21./8-2012:
Kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Sundhedsplejersker, støttepædagoger, PPR-psykologer og socialrådgivere i Odsherred Kommune.

27.+28./8-2012:
Kursusforløb for psykologer ”Den tilknytningsbaserede kliniske børneundersøgelse”. Sammen med Rikke Schwartz.

30/8-2012:
Eftermiddagsforedrag for støttepædagoger. Holsted Skole. Næstved

3/9-2012:
2 ud af 3 kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi for støttepædagoger og pædagogiske rådgivere. Kolding Kommune.

4/9-2012:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi og psykoterapi.
Familieteamet, Morsø Kommune, Serviceområdet Børn og Undervisning.

6.+7./9-2012:
Kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Minibo. Lindegården. Odense.

10.-12./9-2012:
3 kursusdage for terapeutelever på EFT-uddannelsen. København.

17.+18./9-2012:
Kursusforløb for psykologer ”Den tilknytningsbaserede kliniske børneundersøgelse”. Sammen med Rikke Schwartz.

19/9-2012:
Aftenforedrag om Neuroaffektiv Psykoterapi. Københavns Gestalt Institut.

20/9-2012:
2 x 3 timers foredrag for dagplejerne, familieplejerne, støttepædagogerne, PPR, sundhedsplejerskerne, familiekonsulenterne, fagcheferne og politikerne I Tønder Kommune.

24/9-2012:
Oplæg om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Bevar Barndommen. Regionspsykiatrien. Herning.

25/9-2012:
Mulighedernes vindue. Neuroaffektiv psykoterapi og udvikling af følelsesmæssige kompetencer. Sammen med Marianne Bentzen. Arrangør: Seminarer.dk. Sted: Scandic Bygholm Park. Horsens.

26/9-2012:
Kursusdag om Neuroaffektiv Psykoterapi. Vingstedkurset for psykologer.

27/9-2012:
Mulighedernes vindue. Neuroaffektiv psykoterapi og udvikling af følelsesmæssige kompetencer. Sammen med Marianne Bentzen. Arrangør: Seminarer.dk. Sted: Hotel Park Inn, Copenhagen Airport.

1.-4./10-2012:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg Vandrerhjem.

8.-11./10-2012:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Stabekk. Oslo. Norge.

12/10-2012:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingsdag. For BUP, DPS og bydelene. Oslo. Norge.

29/10-2012:
3. ud af 3 kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi for støttepædagoger og pædagogiske rådgivere. Kolding Kommune.

30/10-2012:
Keynote forelæsning og workshop. Årsmøde for børnepsykiatrien. Bergen. Norge.

5/11-2012:
Undervisningsdag for socialrådgivere og socialrådgiverstuderende. AUC. Ålborg.

6/11-2012:
Om neuroaffektiv udviklingspsykologi og funktionshæmmede. Specielpædagogisk Videnscenter. Skanderborg.

8/11-2012:
1. Kursusdag af 3 om ”Fra handleplan til behandlingsplan” for familiebehandlere i Københavns kommune.

8/11-2012:
Aftenkursus om Dissociationsfænomener. Selskab for kropspsykoterapi. Dansk Psykolog Forening.

12.+13./11-2012:
2 ud af 6 kompetenceudviklingsdage – Om hvordan neuroaffektiv udviklingspsykologi omsættes til en praktisk anvendelig pædagogisk forståelse og metode. Sønderborg Kommune.

19.+20./11-2012:
Om hvordan neuroaffektiv udviklingspsykologi omsættes til en praktisk anvendelig pædagogisk forståelse og metode. R-bup. Oslo. Norge.

26.+27./11-2012:
Efteruddannelse i neuroaffektiv psykoterapi. Med Marianne Bentzen. Düsseldorf, Tyskland.

28/11-2012:
Kursusdag om neuroaffektiv psykoterapi for familiebehandlere i Københavns Kommune.

3.+4./12-2012:
6 kompetenceudviklingsdage – Om hvordan neuroaffektiv udviklingspsykologi omsættes til en praktisk anvendelig pædagogisk forståelse og metode. Sønderborg Kommune.

 10/12-2012:
Kursusdag om Neuroaffektiv udviklingspsykologi. SpecialNetværk. Næstved Kommune.

11/12-2012:
Hvordan neuroaffektiv udviklingspsykologi kan omsættes til en praktisk anvendelig pædagogisk forståelse og metode. Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud
. Hvidovre.

13/12-2012:
Kursusdag om Dissociation. Voksenpsykiatrisk afdeling. Herning/Holsterbro.

17.+18./12-2012:
Kursusdage om Neuroaffektiv Psykoterapi. Familieværket. Syddjurs Kommune.

2013

 7/1-2013:
Kursusdag om Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Familieplejen. Odense kommune.

8/1-2013:
Fyraftensmøde om Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Sydbyskolens specialafdeling. Næstved.

10/1-2013:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

14.+15./1-2013:
6 kompetenceudviklingsdage – Om hvordan neuroaffektiv udviklingspsykologi omsættes til en praktisk anvendelig pædagogisk forståelse og metode. Sønderborg Kommune.

16.+17/1-2013:
To ud af tre kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi og psykoterapi. Familieteamet, Morsø Kommune, Serviceområdet Børn og Undervisning.

21.-24./1-2013:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg Vandrerhjem.

25/1-2013:
Præsentation af ”Ledelse mellem hjerte og hjerne” med Henrik Hvilshøj. På Gyldendal.

28/1-2013:
Eftermiddagsforedrag om Neuroaffektiv udvikling. CENAPS. Dagbehandling for narkomisbrugere. Købehavn.

29/1-2013:
Kursusdag i Neuroaffektiv udviklingspsykologi. For Dansk Røde Kors, sundhedsafdelingen Sygeplejerskerne. København.

4.-7./2:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Frankfurt.Tyskland.

11.+12./2-2013:
2 kursusdage i neuroaffektiv udviklingspsykologi. For r-BUP. Lillehammer. Norge.

 25. og 26./2-2013:
2 undervisningsdage i neuroaffektiv udviklingspsykologi/neuroaffektiv psykoterapi, For Løvdal og Bregnehøj i Helsingør.

28/2+1/3-2013:
Gæstelærer sammen med Marianne Bentzen på Mindfulnessuddannelsen med Jens Erik Risom. Vækstcentret. Nørre Snede.

4.-5./3-2013:
2 kursusdage om Neuroaffektiv psykoterapi og om hvordan den teoretiske indfaldsvinkel kan benyttes i en familieterapeutisk kontekst. For Københavns Kommunes familiecentre.

6/3-2013:
Forelæsning og introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. Universitetet i Trondheim. Norge.

7/3-2013:
Kan den neuroaffektive indfaldsvinkel benyttes som en model til at kunne evidensbasere og validere psykoterapi? Universitet i Trondheim.

11/3-2013:
Kursusdag i neuroaffektiv udviklingspsykologi. For socialrådgiverne, PPR, sundhedsplejen, familiebehandlingscentret Spiren, terapiteamet Børn og Unge klinikken, opholdsstedet Østervang, SSP-teamet, tandplejen. Holstebro Kommune.

12/3-2013:
Kursusdag i neuroaffektiv udvikllingspsykologi. Voksenhandicap. Fredericia kommune.

13/3-2013:
Foredragseftermiddag i neuroaffektiv udviklingspsykologi. For specialklyngen i Københavns kommune, som består at kommunes 6 specialbørnehaver.

14/3-2013:
Kursusdag om det neuroaffektive kompas anvendt i praksis. Dansk Psykolog Forening. Kreds Københavns Amt.

18.-21./3-2013:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Hønefoss. Oslo. Norge.

25. og 26./3-2013:
2 kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. For Toftemosegård. København.

2/4-2013:
Eftermiddagsforedrag for pædagoger og støttepædagoger i Svendborg kommune.

4/4-2013:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

8.+9./4-2013:
2 kursusdage som gæstelærer på Københavns Gestalt Institut i neuroaffektiv psykoterapi.

15/4-2013:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Høgskolen. Bergen. Norge.

16/4-2013:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Sognedal. Norge.

19. og 20./4-2013:
2 kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Småbørnskonsulentuddannelse. Toftemosegård. Grønland.

18. og 21./4-2013:
2 kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Grønlandskredsens psykologer. Grønland.

29/4-2/5-2013:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg Vandrerhjem.

7/5-2013:
Temadag om tilknytningsforstyrrelser, omsorgssvigt, neuroaffektiv udviklingspsykologi og pædagogik. For socialrådgivere, pædagoger, psykologer m.fl. der arbejder med familier, børn og unge i Aarhus Kommunes Socialforvaltning.

9/5-2013:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

 13.+14./5-2013:
Efteruddannelse i neuroaffektiv psykoterapi for familiebehandlere der arbejder med familier/forældre udsat for tortur. RCT.

16/5-2013:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Personalet indenfor dagtilbud til 0-6-årige. Bornholm.

 21/5-2013:
Kursusdag for familiebehandlere ved Familiehuset i Tommerup. Kalundborg Vandrerhjem.

22/5-2013:
Foredrag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Neuropædagogisk Center. Hjørring.

 23/5-2013:
Foredrag om neuroaffektiv udviklingspsykologi og dens muligheder. ICDP-konference. Comwell Rebild Bakker.

27.+ 28./5-2013:
2 kursusdage om neuroaffektiv psykoterapi. For Psykoterapi institut IAP. Oslo. Norge.

29/5-2013:
Kursusdag for Sundhedstjenesten og tværfaglige samarbejdspartnere. Rudersdal Kommune.

30/5-2013:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. For sundhedsplejersker, psykologer, socialrådgivere og dag / døgnbehandling i Viborg Kommune.

3/6-2013:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. For psykologer. Kreds Vestsjælland. Dansk Psykolog Forening.

4/6-2013:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. For sundhedsplejersker, psykologer, socialrådgivere og dag / døgnbehandling i Vordingborg Kommune.

5/6-2013:
Supervision i neuroaffektiv psykoterapi. Familiehuset Elmegade. Køge Kommune.

 7/6-2013:
Neuroaffektive udviklingspsykologi – tidlige tegn på, at barnet ikke får dækket sine følelsesmæssige behov. For sundhedsplejerskestuderende og studerende på Den Sociale Diplomuddannelse, børn og unge. Campus Århus.

10/6-2013:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi/neuroaffektiv psykoterapi. PPR. Skive Kommune.

11/6-2013:
Temadag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Familieafdelingen. Skive Kommune.

13/6-2013:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

17.+18./6-2013:
2 kursudage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. For PPR Holbæk Kommune.

20/6-2013:
Kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi/neuroaffektiv psykoterapi. Ressourcepædagogerne, Holbæk Kommune.

12.+13.+15/8-2013:
Kursusforløb I neuroaffektiv psykoterapi for Furesø skole- og familiehus

20.+ 21./8-2013:
2 kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Småbørnskonsulentuddannelse. Toftemosegård.

22/8-2013:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

26/8-2013:
Supervision i neuroaffektiv psykoterapi. Familiehuset på Bülowsvej. Frederiksberg.

27/8-2013:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi og hvordan den omsættes i praksis. Medarbejdere på Tornbrinken. Hjembæk. Holbæk.

 2.+3./9-2013:
Workshops om neuroaffektiv psykoterapi. To dages fordybelse med Madhurima Rigstrup og Jens-Erik Risom. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Dansk Psykoterapeut Forening. Esrum Kloster Nordsjælland.

5/9-2013:
Oplæg omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi. PPR Frederikssund Kommune

9/9-2013:
Undervisningsdag i neuroaffektiv udviklingspsykologi/neuroaffektiv psykoterapi, For Løvdal og Bregnehøj i Helsingør.

 11.+12./9-2013:
Efteruddannelse i neuroaffektiv psykoterapi. Med Marianne Bentzen. Düsseldorf, Tyskland.

16.-19./9-2013:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg Vandrerhjem.

24/9-2013:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi og hvordan den omsættes i praksis. Medarbejdere på Tornbrinken. Hjembæk. Holbæk.

25/9-2013:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Børn- og unge afdelingen. Langeland Kommune.

26/9-2013:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

28/9-2013:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

30/9+1/10-2013:
2 kursusdage om neuroaffektiv psykoterapi-intervention til nærmeste udviklingszone. STOK (Dansk Forening for Systemisk Terapi og Konsultation). København.

2/10-2013:
Neuroaffektiv udvikling i forhold til stress og stressresiliens. Center for Stress. København.

21.-24./10-2013:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Hønefoss. Oslo. Norge.

25/10-2013:
Seminar om Neuroaffektiv udviklingspsykologi. Småbarnsdagene. Sogn og Fjordane. Norge.

28/10-2013:
Foredrag til jubilæumskonference om neuroaffektiv udvikling i forhold til fosterbarn. SOS-barnebyer. Bergen. Norge.

 29/10-2013:
Kursusdag om neuroaffektiv udvikling med et fokus på kjønn og kjønnsforskjeller. Bergens-klinikkene. Bergen. Norge.

31/10-2013:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

5/11-2013:
Temadag om neuroaffektiv udvikingspsykologi. Sped- og småbarns nettverk, samt skizofrenidagene. Med bl.a. Allan Schore. Stavanger. Norge.

6/11-2013:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. For PPR Frederikssund Kommune.

 7/11-2013:
Kursusdag om Neuroaffektiv udvikling. CENAPS. Dagbehandling for narkomisbrugere. Købehavn.

9/11-2013:
Vurdering af børns indre repræsentationer, erindringer og mentalisering ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk forståelse. Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige.

11.-12./11-2013:
Efteruddannelse i neuroaffektiv psykoterapi for pædagoger ved døgnbehandlingen for Unge SPARTA. Herning.

14/11-2013:
Supervision i neuroaffektiv psykoterapi. Familiehuset på Bülowsvej. Frederiksberg.

18/11-2013:
Temadag om neuroaffektiv psykoterapi. Sikringen. Amtshospitalet Nykøbing Sjælland.

25/11-2013:
Temadag om neuroaffektiv psykoterapi for SPARTAs samarbejdspartnere. Haderup v/Herning.

26.+27./11-2013:
2-dags kursus om Ledelse mellem hjerne og hjerte – om neuroaffektivt og mentaliseret lederskab. Sammen med Marianne Bentzen. Odense.

28/11-2013:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

3/12-2013:
Den tredelte hjerne – i forhold til arbejdet med inklusion og børn i udsatte positioner. For daginstitutionsansatte, dagplejere og dagplejeledere, personale i SFO’er samt evt. andre samarbejdspartnere. Silkeborg Kommune.

4.+5./12-2013:
2 kursudage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. For PPR Frederikshavn Kommune.

 9.+12./12-2013:
Efteruddannelse i neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Tyskland.

16.-17./12-2013:
2 kursusdage i neuroaffektiv psykoterapi for pædagoger ved døgnbehandlingen for Unge SPARTA. Herning.

2014

6.-9./1-2014:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg.

 13.+ 14./1-2014:
Efteruddannelse i neuroaffektiv psykoterapi for familiebehandlere der arbejder med familier/forældre udsat for tortur. RCT.

16/1-2014:
Aftenforedrag om Neuroaffektiv Psykoterapi. Københavns Gestalt Institut.

20/1-2014:
Undervisningsdag i neuroaffektiv udviklingspsykologi/neuroaffektiv psykoterapi, For Løvdal og Bregnehøj i Helsingør.

21/1-2014:
Supervisionsdag i neuroaffektiv psykoterapi for familiebehandlere der arbejder med familier/forældre udsat for tortur. RCT.

 27.-30./1-2014:
Efteruddannelse som internat i neuroaffektiv psykoterapi for udvalgte pædagoger ved døgnbehandlingen for Unge SPARTA. Kalundborg.

3/2-2014:
Supervision i neuroaffektiv psykoterapi. Familiehuset på Bülowsvej. Frederiksberg.

4.-6./2-2014:
3 kursusdage for terapeutelever på EFT-uddannelsen. København.

19.+20./2-2014:
Efteruddannelse i neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Tyskland.

25/2-2014:
Supervisionsdag i neuroaffektiv psykoterapi for familiebehandlere der arbejder med familier/forældre udsat for tortur. RCT.

 3/3-2014:
Oplæg om Relationer og de neuroaffektive kompasser – fra de neuroaffektive kompasser til læring gennem gode relationer. Konferencedag med Susan Hart og Søren Hertz om inklusion. For AKT-lærere og pædagoger. Arrangør: UC Lillebælt

4/3-2014:
Åbning og introdag af www.Docenten.dk med Neuroaffektiv udviklingspsykologi og de neuroaffektive kompasser som navigationsredskab. Roskilde.

 6/3-2014:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi for Sundhedsplejen og ansatte i konsulentafdeling, læger, psykologer sundhedsplejersker mm. Afdelingen for Børn og Unge – sundhed og trivsel. Århus kommune.

 10.-13./3-2014:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg.

25/3-2014:
Supervisionsdag i neuroaffektiv psykoterapi for familiebehandlere der arbejder med familier/forældre udsat for tortur. RCT.

26/3-2014:
Temadag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Havregården Kostskole. Gilleleje.

 28/3-2014:
Keynote oplæg ved 4th conference of the European Society for Trauma and Dissociation. Oplæg om: Brain development, attachment and childhood traumatization. In Copenhagen: Tivoli Congress Center

 31/3-.- 3./4-2014:
Efteruddannelse som internat i neuroaffektiv psykoterapi for udvalgte pædagoger ved døgnbehandlingen for Unge SPARTA. Kalundborg.

9.+10./4-2014:
2 seminardage om neuroaffektiv udviklings psykologi v/barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon ved Sykehuset Telemark. Skien. Norge.

14.+16./4-2014:
3 kursusdag om neuroaffektiv udviklings psykologi til praksis. Satspuljeprojekt omkring tidlig indsats i daginstitutionerne. Århus Kommune.

 24/4-2014:
Fra neuroaffektiv udviklingspsykologi til neuroaffektiv psykoterapi. For Psykoteraputisk Institut. Århus.

29/4-2014:
Kursusdag for familiebehandlere ved Familiehuset i Tommerup. Kalundborg Vandrerhjem.

 5/5-2014:
Supervision i neuroaffektiv psykoterapi. Familiehuset på Bülowsvej. Frederiksberg.

7/5-2014:
Sunshine Circles – Theraplay i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for www.Docenten.dk sammen med psykolog Marie Olsen-Kludt og Annie Jacobsen. Odense.

 8.+9./5-2014:
Keynoteforedrag om neuroaffektiv udvikling og traumer. Konference om brobygning mellem tilknytning og traumer. Samarbejde mellem Professionshøjskolen Hjørring og R-BUP i Oslo. Gardemoen. Norge.

12+19/5-2014:
2 kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis. For støttepædagoger i Hedensted Kommune.

13.+14./5-2014:
Kursusdag i neuroaffektiv udviklingspsykologi. For socialrådgiverne, PPR, sundhedsplejen, familiebehandlingscentret i Lolland Kommune.

26/5-2014:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis. For familieterapeuter, sagsbehandlere, lærere og pædagoger, pæd. vejledere og PPR-psykologer.
Hørsholm Kommune.

 4.-6./6-2014:
Utviklingspsykologi sett i lys av nyere hjerneforskning. Invitasjon til alle PPT kontorene. Gol, Norge. Arrangør: PPT-tjenesten Norge.

12/6-2014:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Sundhedsplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

16/6-2014:
3 kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi for Ressourcepædagoger. Kolding Kommune.

17/6-2014:
Hvad hjernen kan – den følsomme hjerne. Foredrag om Neuroaffektiv Udviklingspsykologi for Fjordskolen, afdelingerne Hedevang og Lysholm og en del af Special Center Roskilde. Roskilde.

19/6-2014:
Kursusdag om De neuroaffektive processer gennem synkronisering. Musikterapeutisk Institut. AUC. Ålborg.

25.+26./6-2014:
Kursusdage om Neuroaffektiv udviklingspsykolog i forhold til børn og familier. Familiehuset Kerteminde.

18/8-2014:
Kursusdag for Barne-, ungdoms- og Familiedirektoratet (Bufdir). Seksjon for familie og oppvekst. Oslo.

19/8-2014:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

 20.+21./8-2014:
Del af småbarnskonsulentuddannelse med Margaretha Brodén og Kari Killen. Arr. Toftemosegård.

25/8-2014:
Kursusdag om Neuroaffektiv  udviklingspsykologi for speciallærere, specialpædagoger, terapeuter og kommunikationsvejledere. Silkeborg Kommune.

 26/8-2014:
Kursusdag om neuroaffektiv udvikling og dens relation til senere psykopatologi og behandling på. Hold II: ATT. Middelfart.

27/8-2014:
Kursusdag om neuroaffektiv udvikling og dens relation til senere psykopatologi og behandling. Hold I: ATT. Middelfart.

1/9-2014:
3 kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi for Ressourcepædagoger. Kolding Kommune.

4/9-2014:
Kursusdag om Neuroaffektiv Udviklingspsykologi. ICDP-Sverige. Stockholm.

5/9-2014:
Kursusdag for primärvårdskuratorerna i Östergötland. Vårdcentralen Lyckorna
Närsjukvården i västra Östergötland. Sverige.

8.+9./9-2014:
2 kursusdage om Neuroaffektiv Udviklingspsykologi i praksis. Specialinstitutionen Centerbørnehaven. København.

11/9-2014:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

15.-18./9-2014:
Kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi. For børn- og unge helsetjenesten. Færøerne.

22/9-2014:
3 kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi for Ressourcepædagoger. Kolding Kommune.

 24.+25./9-2014:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og intervention. 2 kursusdage for norske psykiatere og psykologer i Almagro-foreningen. Cuenca. Spanien.

2/10-2014:
Eftermiddagsforedrag for specialpædagoger for småbørn. Strib.

 6.-9./10-2014:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Tyskland.

20/10-2014:
www.Docenten.dk: Pinocchio, inklusion og børnegrupper – Kursusdag for www.Docenten.dk sammen med Eldbjørg Wedaa. Roskilde.

 23/10-2014:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Småbarnsdagene Østfold. Norge.

27.-30./3-2014:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg.

31./3-2014:
Kursusdag med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. På Lederuddannelse (NAL). Magleås.

 3.-6./11-2014:
Efteruddannelse som internat i neuroaffektiv psykoterapi for udvalgte pædagoger ved døgnbehandlingen for Unge SPARTA. Kalundborg.

7/11-2014:
Intro og præsentation af efteruddannelse i Neuroaffektiv Ledelse med Marianne Bentzen. Magleås. Birkerød.

 13/11-2014:
www.Docenten.dk: Sunshine Circles – Theraplay i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for www.Docenten.dk sammen med psykolog Marie Olsen-Kludt og Annie Jacobsen. Hotel Prindsen. Roskilde.

18/11-2014:
www.Docenten.dk: Neuroaffektiv udviklingspsykologi og de neuroaffektive kompasser som navigationsredskab. Hotel Prindsen. Roskilde.

 20/11-2014:
Kursusdag om NeuroAffektiv Udviklingspsykologi. Sundhedsplejen i Horsens.

 24.+25./11-2014:
2-dags kursus om Ledelse mellem hjerne og hjerte – om neuroaffektivt og mentaliseret lederskab. Sammen med Marianne Bentzen. Odense.

26/11-2014:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

1.-4./12-2014:
Fortsætterkursus om 2. vækstbølge. Kursus for alle der har deltaget i den et-årige efteruddannelse i Neuroaffektiv Psykoterapi. Kalundborg.

15/12-2014:
Kursusdag omkring intro til NeuroAffektiv Udviklingspsykologi. Center for Børn og Unge, Gribskov Kommune.

18/12-2014:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

2015

5.-6./1-2015:
Efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier. Strib.

8/1-2015:
Kursusdag om NeuroAffektiv Udviklingspsykologi. For tale- høre konsulenter i Slagelse Kommune.

12.-14./1-2015:
Opstart på 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 1)

15/1-2015:
Kursusdag om NeuroAffektiv Udviklingspsykologi i praksis for socialpsykiatrien på Fyn/Fåborg Midt-Fyn

19.+20./1-2015:
2 kursusdage om Neuroaffektiv Udviklingspsykologi i praksis. Bærum Kommune. Norge

22/1-2015:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

 26/1-2015:
Kursusdag om NeuroAffektiv Udviklingspsykologi i praksis for Sundhedsplejen, Viborg Kommune.

 27.+28./1-2015:
2 kursusdage om NeuroAffektiv Udviklingspsykologi og supervision i forhold til de NeuroAffektive Kompasser. Familie & Forebyggelse, Psykologisk Center Esbjerg.

 2.-5./2-2015:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg.

 20/2-2015:
Keynote: Brain development, attachment and childhood traumatization. Conference about body and neurobiology in psychotherapy. Verona, Italien.

 23/2-2015:
Efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier. Strib.

24/2-2015:
Temadag om NeuroAffektiv Udviklingspsykologi for de pædagogiske medarbejdere i Specialsektoren i Region. Ålborg.

2/3-2015:
www.Docenten.dk: Neuroaffektiv Udviklingspsykologi i praksis. Kursusdag med cand. psych. Gitte Jørgensen. Hotel Prindsen. Roskilde.

5/3-2015:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

 10/3-2015:
Kursusdag om neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis. LæringsCenter Brejning. Børkop.

 11/3-2015:
Efteruddannelse i NeuroAffektiv Ledelse (NAL) med Marianne Bentzen på Magleås i Birkerød

 16.+17./3-2015:
2 Kursusdage om neuroaffektiv udviklingspsykologi for Satspuljeprojekt om Tidlig indsats i daginstitutionerne. Århus kommune.

 18.+19./3-2015:
1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 1)

 24/3-2015:
Kursusdag om NeuroAffektiv Udviklingspsykologi. Hordaland barnevernsamband. Helse- og Sosialavdelingen. Hordaland, Norge.

 7.+8./4-2015:
Kursusdag om tværfaglig samarbejde ud fra NeuroaAffektiv Udviklingspsykologi. Bestillings- og udførerdel i Rebild Kommune. Rebild.

9/4-2015:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

 13.-16./4-2015:
Fortsætterkursus om 2. vækstbølge. Kursus for alle der har deltaget i den et-årige efteruddannelse i Neuroaffektiv Psykoterapi. Kalundborg.

27/4-2015:
www.Docenten.dk: Kursusdag om Circle of Security med Bert Powell. Hotel Prindsen. Roskilde.

 28/4-2015:
www.Docenten.dk: Kursusdag om Minding the Baby med Lois Sadler og Nancy Close. Hotel Prindsen. Roskilde.

 29.+30./4-2015:
www.Docenten.dk: 2-dags konference om Nye retninger i familieterapi. Med bl.a. Phyllis Booth, Eia Asen, Bert Powell, Nancy Close & Lois Sadler. Hotel Prindsen. Roskilde.

4.-6./5-2015:
Efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier. Tårnby Kommune.

7/5-2015:
Temaaften om NeuroAffektiv Udviklingspsykologi for det pædagogiske team i Næstved Kommune.

14/5-2015:
Undervisningsdag for personale på døgninstitution, der arbejder med omsorgssvigtede børn og familier. Milano. Italien.

15/5-2015:
Key-note ved 20 års jubilæumskonference for personale, der har arbejdet med sårbare. Milano. Italien.

18/5-2015:
Temadag om NeuroAffektiv Udviklingspsykologi for støttepædagoger, special pædagoger, lærere etc. fra Greve, Faxe, Næstved og Solrød Kommune. Kobæk Strand, Skælskør.

21/5-2015:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

 26.-28./5-2015:
Opstart på 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 2)

1.-4./6-2015:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg.

 8.-9./6-2015:
www.Docenten.dk: 2-dags seminar om Jagten på de nonspecifikke faktorer i psykoterapi med voksne, med bl.a. Ilan Kutz, Lars Sørensen, Paul Gilbert og Finn Skåderud. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Hotel Prindsen Roskilde.

 11/6-2015:
www.Docenten.dk: Sunshine Circles – Theraplay i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi. Kursusdag for www.Docenten.dk sammen med psykolog Marie Olsen-Kludt og Annie Jacobsen. Hotel Prindsen. Roskilde.

15/6-2015:
Efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier. Strib.

 10.-11./8-2015:
Efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi for udviklingshæmmede børn. Sigrid Undset Skolen, Kalundborg Kommune.

 18.-20./8-2015:
Efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier. Tårnby Kommune.

 24.-25./8-2015:
Efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier. Kalundborg Kommune. (Hold 2)

1/9-2015:
Lederteamworkshop om neuroaffektiv ledelse for BEC, Roskilde.

2.-3./9-2015:
2-dags kursus om Ledelse mellem hjerne og hjerte – om neuroaffektivt og mentaliseret lederskab. Sammen med Marianne Bentzen. Roskilde.

7.-9./9-2015:
3 kursusdage for terapeutelever på EFT-uddannelsen. København.

 11/9-2015:
The psychologist as a consultant within a neuroaffective approach. Forelæsning for Psifos. Stockholm

 16/9-2015:
Oplæg om ”Livgivende øjeblikke til børn og unge med multiple handikap”. UCL i samarbejde med Socialstyrelsen. Odense.

 17/9-2015:
Inklusion, leg og Neuroaffektiv udvikling. VISS.dk, Sølund. Skanderborg.

 21. (+22.)/9-2015:
www.docenten.dk: Kursusdage om sansemotorisk psykoterapi – en metode til bearbejdning af traumatiske erindringer. Med traumeterapeuten Pat Ogden. Hotel Prindsen. Roskilde.

 23./9-2015:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og de neuroaffektive kompasser. Psykolog Kreds Søderjylland.

 24/9-2015:
Efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier. Strib.

 28.+29./9-2015:
1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 1)

30/9-2015:
Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi og de neuroaffektive kompasser. Børn og familier. Nyborg kommune.

1/10-2015:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

1/10-2015:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

 19/10-2015:
Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi og de neuroaffektive kompasser. Børn og familier. Nyborg Kommune.

 21/10-2015:
www.Docenten.dk: Sunshine Circles – Theraplay i forhold til at arbejde med inklusion og børnegrupper ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi. Sammen med psykolog Marie Olsen-Kludt og Annie Jacobsen. First Hotel Høje Tåstrup.

22/10-2015:
Neuroaffektiv udviklingspsykologi, de neuroaffektive kompasser: Anvendelsen på misbrugsområdet. Selskab for misbrugspsykologi. Kerteminde.

 26.-29./10-2015:
Efteruddannelse om neuroaffektiv psykoterapi. Med neuroaffektiv psykoterapeut Marianne Bentzen. Kalundborg.

30/10-2015:
www.docenten.dk: Kursusdag om Introduktion af Forældretræningsprogrammet Forældre på alle strenge. Med psykolog Knud Hellborn. First Hotel Høje Tåstrup.

 2/11-2015:
Supervisionsdag omkring MIM og Theraplay forløb ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi. Theraplay Foreningen. Lyngby.

 3/11-2015:
Om neuroaffektiv udviklingspsykologi og hvordan denne viden kan benyttes til at støtte plejebørn og plejefamilier. FABU København.

 5.+6./11-2015:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 1)

 9/11-2015:
Temadag om Neuroaffektiv Udviklingspsykologi – Om følelsernes udvikling relateret til psykiske lidelser som f.eks. personlighedsforstyrrelse og skizofreni.
Århus Universitetshospital Risskov. Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland.

 12/11-2015:
Neuroaffektiv udviklingspsykolog og Forældre på alle strenge. Temaeftermiddag for sundhedsplejersker. Arr. Dansk sygeplejeråd. Borup.

 16.-17./11-2015:
1-årig efteruddannelse om Neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier. KFUM. Odense.

 19/11-2015:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 1)

 23/11-2015:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 1)

 25/11-2015:
Foredrag om præmature og deres særlige udviklingsudfordringer i et neuroaffektivt perspektiv. Årstræf for præmatursundhedsplejersker. Hvidovre Hospital.

26.+27./11-2015:
Foredragsdag om ”Neuroaffective developmental psychology and Theraplay”. Finnish/Nordic Theraplay conference. Helsinki. Finland.

30/11-2015:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 1)

1/12-2015:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 1)

2/12-2015:
Foredrag om relationer og den følsomme hjerne. Stiftelsen Kirkens Familievern. Oslo.

3/12-2015:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 1)

4/12-2015:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 1)

7.+8./12-2015:
1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 2)

14/12-2015:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 1)

15/12-2015:
Oplæg og supervision omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi og neuroaffektiv psykoterapi. PPR og andre relevante medarbejdere. Faxe Kommune.

16/12-2015:
1-årig efteruddannelse om neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier. KFUM. Odense.

18/12-2015:
Certificeringsmodul 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn- og familier. Kalundborg Vandrerhjem. (Hold 1)