Screening af Børns Udvikling (SBU) – 0-3 år

Susan Hart, Jørgen Lyhne og Anna Marie Langhoff Nielsen, hvor af de to sidstnævnte har udviklet DPU (dansk pædagogisk udviklingsprofil) har i samarbejde med Dansk Psykologisk Forlag udviklet screeningsmaterialet SBU 0-3 år: Screening af børns sansemotoriske, kognitive og socioemotionelle udvikling.

– SBU er et screeningsredskab til det 0-3-årige barn, som afdækker barnets udviklingsniveau og zone for nærmeste udvikling.

– SBU tager udgangspunkt i forskning om barnets udvikling inden for det sansemotoriske, socioemotionelle og kognitive udviklingsområde. Screeningsmaterialet kan således bruges til at følge barnets tidlige udvikling inden for disse tre udviklingsområder.

– SBU kan også bruges, når der er bekymring for barnets udvikling på et eller flere udviklingsområder, hvor screeningen kan be- eller afkræfte denne bekymring. Efterfølgende kan fagpersonen, som har foretaget screeningen, tage stilling til, hvorvidt der er behov for en skærpet pædagogisk indsats. Eller om der er behov for at inddrage andre fagprofessionelle til at undersøge barnet nærmere.

Læs mere her (dpf.dk)