Igangværende projekter

VURDERINGSMETODER

SBU 0-3 år

Jørgen Lyhne, Anna Marie Langhoff Nielsen og Susan Hart er i samarbejde med Dansk Psykologisk Forlag i gang med at udvikle en screeningsmetode, som kan undersøge 0-3 årige børns sansemotoriske, socioemotionelle og kognitive udvikling. Pilotprojektet finder sted i efteråret 2022 og screeningsmetoden forventes udgivet primo 2023.

UNG

UNG betyder Udviklingspsykologisk Neuroaffektiv Gruppeaktivitet. For ca. syv år siden videreudviklede vi det strukturerede børnegruppetræningsprogram NUSSA.  Erfaringer har vist os, at strukturerede, engagerede samspil kan gøre en kæmpe forskel for unges trivsel og psykiske udvikling…

Læs mere

BOGUDGIVELSER

Den neuroaffektive billedbog 3
Voksenlivets udviklingsdomæner

I trilogien om de neuroaffektive billedbøger er Susan og Marianne nu gået i gang med den sidste bog, der handler om udviklingsdomæner:

20-30 år // 30-40 år // 40-50 år // 50-60 år // 70-80 år // 80-? år

I “Den neuroaffektive billedbog 3” beskriver Marianne Bentzen og Susan Hart menneskets udvikling af personlighed i voksenalderen. Selvom udviklingen ikke går så hurtigt som i barndom og ungdom, foregår der en langsom modningsproces. Selvom hjernens perceptuelle processer med alderen bliver langsommere, bliver de neurale strukturer mere integrerede, hvilket gør det muligt med alderen at vokse fra klogskab til visdom.

Læs mere

Revidering af de to grundbøger:
Hjerne, samhørighed, personlighed og Betydningen af samhørighed

Det er nu 16 år siden at de to grundbøger om neuroaffektiv udviklingspsykologi udkom på Hans Reitzels Forlag. Forlaget har flere gange spurgt om bøgerne skulle redigeres, så der kan udkomme en nyredigeret udgave af dem. Arbejdet er nu gået i gang og i stedet for at bestå af to grundbøger, udvides serien nu med tre.

Læs mere

Neuroaffektiv ledelse

Der har været stor efterspørgsel efter lederbogen Ledelse mellem hjerte og hjerne. På Hans Reitzels Forlags opfordring er Susan Hart og Marianne Bentzen i gang med at skrive en light udgave af Ledelse mellem hjerte og hjerne, som bliver en udgave, der ikke indeholder andres kapitler og hvor der er arbejdet med en sproglig forenkling af teorien omkring neuroaffektiv ledelse. Bogen forventes udgivet i 2020.

Tidsperspektiv:
Forventet udgivelse: ultimo 2023

ANDRE PROJEKTER

Træningsmateriale til oplæring i de neuroaffektive kompasser

Susan Hart er i gang med at udvikle et træningsmateriale, så det er muligt at spadsere rundt i de neuroaffektive kompasser. Dette giver mulighed for at få en mere struktureret, nemmere, hurtigere og legende tilgang, til at forstå den neuroaffektive teori og de neuroaffektive kompasser. I denne forbindelse udvikles der 24 kort til hvert kompas, så man har mulighed for at stille sig det sted i kompasset, som det tilhørende kort viser. Målgruppen til træningsmaterialet er alle fagpersoner, der arbejder med pædagogiske tiltag, psykoterapi og familieintervention, som bliver oplært i de neuroaffektive kompasser. Formålet med træningsmaterialet er primært at give fagpersoner en engagerende og legende indføring i de menneskelige erfaringsrum ud fra de neuroaffektive kompasser, og en mulig støtte til egentlig undervisning af fagpersonale.

Forventes udgivet i forår 2022