Hjerne, samhørighed, personlighed
Introduktion til neuroaffektiv udvikling

Katalogtekst (pdf)

Indholdsfortegnelse (pdf)

Litteraturliste (pdf)

Omslag (pdf)

Rettelsesblad (word dokument)